Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2008 Forkurs – Gründerskolen (ENT 4000I) Blindern, januar – mars 2008 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2008 Forkurs – Gründerskolen (ENT 4000I) Blindern, januar – mars 2008 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."— Utskrift av presentasjonen:

1 2008 Forkurs – Gründerskolen (ENT 4000I) Blindern, januar – mars 2008 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe

2 2008 Research/technology based companies (Norsk) Hydro ‘Client need’ around 1900: The land becoming less able to provide enough food for the increasing population due to lack of natural fertilizers Solution: Produce large quantities of nitrogen from atmosphere and add to the soil Technology: Patented ‘electric arc’ providing strong electric current causing ‘air to catch fire’ and produce gases with bound nitrogen combined with plentiful waterfalls Kristian Birkeland: Professor of physics and inventor Sam Eyde: Engineer and entrepreneur Marcus Wallenberg: Lawyer and banker http://www.hydro.com/en/About-Hydro/Our-history/

3 2008 Research/technology based companies Fast Search & Transfer Client need around in 1990’s: Need for fast access to supporting data for business decisions Solution: Efficient and accurate accessing of data from digital media Technology: Digital search engines Research at NTNU: John Lervik and Espen Brodin John M. Lervik, Ph.D. from NTNU, awarded the best overall PhD at NTNU in 1996/97. Served as CTO from 1997 to 2001, since then CEO Hans Gude Gudesen, Archeologist, in Scientist and inventor Thomas Fussell, Geology and petroleum geology from Imperial College. Analyst in the City of London. Founder and MD of Charles Street Securities, an investment and consultancy firm specialising in corporate advice to energy and high technology firms. Executive Chairman in Fast since 1997. Robert Keith, Research analyst, salesman and corporate financier in City of London. Executive Director of Fast since June 1997. Founder, shareholder and Chairman of Charles Street Securities. www.fastsearch.com/ Being bought by Microsoft!

4 Ranked by assets 1917 Still existing in 1987 Among top 100 in 1987 1929 Still existing in 2001 Top 100 american companies in 1917 Top copanies in Norway in 1929 Based on the Kierulf report 30 4 8 100 39 18 Sources: Forbes Magazine; Kierulfs Håndbok 1929 Among top 30 in 2001 Need for innovation in society

5 2008 From start-ups to growth companies Gazelles - Dagens Næringsliv Over the last 4 years: Revenue growth every year At least doubling of revenue In total a positive operating net Most companies between 10 and 50 MNOK and < 10 employees

6 2008 The 50 fastest gazelles 2003 2004

7 2008 The 50 fastest gazelles 2005 2006

8 2008 The fastest gazelles 2007 Including top two in each county

9 2008 Winner 2007: Ulstein Design The fastest gazelles 2007

10 2008 Inkubatorer Kunnskapsparker Næringshager Forskningsparker SIVA – Nasjonal aktør for infrastruktur for nyskaping og innovasjon – ‘Private-public partnership’

11 2008 Technology adoption life cycle Innovators Early Adaptors Early Majority Late Majority Laggards

12 2008 Revised technology adoption life cycle Innovators Early Adaptors Early Majority Late Majority Laggards

13 2008 Nyskapning på agendaen i Norge Regjeringens Soria Moria-erklæring ”Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn” Stortingsmelding om innovasjon i 2008 Innovasjon Norge Ny virkemiddelorganisasjon - Tidligere SND, Turistrådet, Eksportrådet og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere Technology Transfer Offices – på universiteter og høyskoler Ivareta rettigheter og vurdere kommersialisering av forskningsresultater (Birkeland Innovasjon)

14 Norge og Olje

15 Kommersialisering av teknologi for å nå “den langsiktige utviklingsbanen” Benytt teknologi- kompetansen basert på oljeindustrien i andre bransjer Ny teknologibasert virksomhet for å “erstatte” norsk oljeindustri

16 2008 Senter for Entreprenørskap – Formål SFE skal drive og fremme undervisning og forskning i forskningsbasert nyskapning / entreprenørskap ved universitetet. SFE skal være universitetets strategiske virkemiddel for undervisning og – i samarbeid med Birkeland Innovasjon – synliggjøre entreprenørskapsaktiviteter, herunder formidling og kommersialisering av forskningsresultater

17 2008 Senter for Entreprenørskap Kurs i entreprenørskap Gründerskolen Fokus p å forsknings- og kunnskapsbasert innovasjon SFE, andre læresteder + Innovasjon Norge Andre kurs HUMSAM Mastergradstudium i innovasjon og entreprenørskap - 2 år IT + molekylær biovitenskap Lede og delta i forsknings- og teknologibaserte innovasjons- og kommersialiseringsprosesser Aktivt alumni for tidligere studenter

18 2008 Hvorfor entreprenør (i motsetning til lønnsmottager)? Vil skape noe Får kick ved å ta risiko Vil være uavhengig Vil bli rik!

19 2008 Hva er karakteristisk for en entreprenør? Uredd – tør å ta risiko og kunne mislykkes – trives med utfordringer Utholdenhet Evne til å samle og benytte kunnskap og mobilisere ressurser Tenke anderledes – finne utradisjonelle løsninger Flink til å utvikle historier som beskriver en visjon Vil bli rik

20 2008 Drøm om å starte egen virksomhet? Idé og stå-på-vilje Kunnskap Ledelse, idésøk, regnskap, økonomi, støtteapparatet, kontantstrøm, finansiering, organisasjon, team, markedsanalyse, salg, selskapsformer, markedsføring, strategi, patentering

21 2008 Forkurs - Innledning Innovasjon og entreprenørskap i Norge Presentere meg selv (og dere) Plan for kurset Forretningsidéer MemeTree

22 2008 Tore Karlsson Geofysiker fra UiB (UiO), Driftsøkonom Saga Petroleum, Geco, Schlumberger (Norge, Frankrike, England og USA) Seismikk, fag og forretningsansvar, markedsføring, F&U Konsulent/partner basert i London MemeTree Limited – Skjæringspunktet mellom teknologi og marked - primært innen olje & gass Partnere/nettverk/oppdrag i Norge (MoVa, GeoPublishing, Discover Petroleum), UK (Options Solutions), USA (Qittitut Consulting) Styreformann i Easter Echo (2007) Undervisning

23 2008 Tore Karlsson Geofysiker fra UiB (UiO), Driftsøkonom Saga Petroleum, Geco, Schlumberger (Norge, Frankrike, England og USA) Seismikk, fag og forretningsansvar, markedsføring, F&U Konsulent/partner basert i London MemeTree Limited – Skjæringspunktet mellom teknologi og marked - primært innen olje & gass Partnere/nettverk/oppdrag i Norge (MoVa, GeoPublishing, Discover Petroleum), UK (Options Solutions), USA (Qittitut Consulting) Styreformann i Easter Echo (2007) Undervisning

24 2008 Bakgrunn for Gründerkurs Forretnings- og markedsføringsansvar F&U og kommersialisering Store organisasjoner Oppstartsbedrifter Konsulentarbeid Markedsundersøkelser, strategiutvikling, prisstrategi Eget selskap, startet andre Styremedlem i spin-off selskap, styreformann og egne Undervisning på UiO, UiB og i næringslivet Geofysikk og entreprenørskap Gründer selv!

25 2008 Stab Forkurs Øvingslærere Balder Onarheim og Henrik Hoel Koordinator for intensivkurset Mari Saua Svalastog

26 2008 Dere Selv! Navn etc. Bakgrunn/utdannelse Hvorfor Gründerskolen?

27 2008 Studenter – ENT4000i

28 2008 Studenter – ENT4000i

29 2008 Plan for kurset Fokus på grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser og oppstart av ny virksomhet Hvordan kan forskning og kunnskap omsettes til forretningsidéer og videre til profesjonell forretningsdrift? Hva karakeriserer innovasjon? Hva karakteriserer en vellykket oppstartsbedrift? Forkurs Forretningsplan Internship Avslutningsseminar

30 2008 Plan for kurset Forelesninger, pensum Fra idé til virksomhet, 2003. Universitetsforlaget Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 2004. Mc Graw Hill Bruk av ’case’ Øvinger/Forretningsplan

31 Plan for kurset DatoUndervises avStedTemaTid 15.01.2008Tore Karlsson Room 10 Forskningsparken Introduction, course outline and business plan 09.15-11.00 11.15-13.00 15.01.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 15.01.2008SFE Information meeting Gründerskolen 16.00 -> Social gathering with pizza 16.01.2008Tore Karlsson Room 10 Forskningsparken Marketing and strategy 09.15-11.00 11.15-13.00 16.01.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 17.01.2008Jens Kanden Room 10 Forskningsparken Sales 09.15-11.00 11.15-13.00 17.01.2008Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00

32 Plan for kurset 25.01.2008 Cathrine og Kaja Asheim Room 10 and 7 Forskningsparken Intellectual property rights 09.15-11.00 (Room 10) 11.15-13.00 (Room 7) 25.01.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 26.01.2008Tor Borgar Hansen Room 10 Forskningsparken Economics 09.15-17.00 01.02.2008SFE Vettre Hotel, Asker Weekend seminar Gründerskolen 01.02.2008- 03.02.2008 12.02.2008Steinar Engelsen Room 9 Forskningsparken Venture Capital and financing 09.15-11.00 11.15-13.00 12.02.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 13.02.2008 Olav Oeen Tore Karlsson Room 9 Forskningsparken Founder Monster Organization and management I 09.15-11.00 11.15-13.00 13.02.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 14.02.2008 Tore Karlsson Room 10 Forskningsparken Organization and management II 09.15-11.00 11.15-13.00 14.02.2008Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00

33 Plan for kurset 19.02.2008Open Room 10 Forskningsparken 09.15-11.00 11.15-13.00 19.02.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken 14.15-16.00 20.02.2008Open Room 10 Forskningsparken 09.15-11.00 11.15-13.00 20.02.2008 Balder Onarheim/Henrik Hoel Room 7 and 9 Forskningsparken Tutored group work 14.15-16.00 25.02.2007 INNLEVERING EKSAMEN Siste frist kl. 15.00! Mer informasjon om hva, hvordan og hvor kommer senere. 03.03.2008 Room 9 Forskningsparken Oral group examination

34 2008 Forretningsidéer Hva er det? Nye varer og tjenester, Nye forretningssystemer Den måten en vare eller tjeneste utvikles, fremstilles eller markedsføres på (Dell!)

35 2008...og Hvordan Utvikler Du den? Ikke allerede benyttet/patentert av andre Avhenger av kompletterende teknologi eller nødvendige systemer?

36 2008 Overbevisende Forretningsidéer Kundenytte, hvilket problem løses? Produktet ikke et mål i seg selv, men et middel til å dekke kundens behov Marked Gjennomførbar Hvordan kan du tjene penger på idéen, forretningsmodell?

37 2008 Kundenytte Beskriv problemet og løsningen Hva er nyskapende, hvorfor kan kunden ikke oppnå det samme hos andre? Verdikjeder


Laste ned ppt "2008 Forkurs – Gründerskolen (ENT 4000I) Blindern, januar – mars 2008 www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google