Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre
Olavsgaard 23.oktober 2014 adm.dir Harald I. Johnsen

2 BHM-området – nasjonale anbudspakker/avtaler
Distribusjon av oksygen til hjemmebasert oksygenterapi (LTOT) Insulinpumper Kompresjonsplagg Oksygenkonsentratorer INR-apparater Ernæringspumper

3 Nye nasjonale avtaler/anbud
BHM-området 2014 Avtaler Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oksygenkonsentratorer Virkningsdato HSØ (HMN, HV, HN 2015) Kompresjonsplagg Virkningsdato alle RHF INR-apparater Ernæringspumper Virkningsdato alle RHF mars 2015 Anskaffelsesprosess Virkningsdato 3

4 LTOT Løpende avtaler innenfor distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi Avtaleområde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Med/tek gasser inkl. distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi Helse Nord RHF 1.januar 2017 Helse Vest RHF 1.februar 2017 Helse Midt-Norge RHF 1.april 2017 HSØ – område Oslo – Østfold 1.april 2015 HSØ – område Øst (Ahus HF, SI HF) 1.September 2016 HSØ – Område Sør (VVHF, SiVHF, STHF, SSHF) 1.September 2016 +2 år +2 år 4

5 Medisinske gasser – delavtale LTOT
Hjemmeboende pasienter på flytende oksygen er nedadgående. Hjemmeboende pasienter på flasker er stabil. Bærbare - og transportable oksygenkonsentratorer tar over hjemmemarkedet på oksygenbehandlingen. Det vil bli nye dropp-priser fra , basert på tallgrunnlaget for november 2014. HINAS vil i løpet av desember oversende en statusrapport til BHMene vedrørende endringen i LOX/GOX i inneværende avtaleperiode.

6 System for insulinpumpebehandling
Rammeavtaler er inngått fra Løpetid er ett år, med mulighet for prolongering i år. Avtalene er prolongert til

7

8

9

10 Insulinpumper - avvik Det er fortsatt flere tilfeller av kommunikasjon mellom leverandør og bruker som ligger i grenseland for vilkårene i avtalen, og HINAS invitere inn BHM, leverandørene og Diabetesforbundet for å lage felles retningslinjer for kommunikasjon.

11 Kompresjonsplagg – avtaler fra 1.mai 2014
1 BSN Medical AB 2 Medi Norway AS Nattstrømper standard; Medi Norway AS Nattstrømper målsydd; Forbruksmateriell lymfødembehandling; BSN Medical AB Pulsator Medi Norway AS

12 Kompresjonsplagg Anbefaling vedr faglig administrering er utarbeidet og anbefalt av nettverk BHM. For delområdet kompresjonsplagg er det inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører. Rangering kan fravikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette eller ved at hovedleverandør (BSN Medical) ikke kan levere et produkt. Det er foreskrivende fysioterapeut med spesialkompetanse eller lege som velger dette.

13

14 Oksygenkonsentratorer
Gode priser, spesielt på den bærbare konsentratoren Inogen One , men også den transportable konsentratoren fra Philips, Simply Go. Man ser en utvikling hvor flere brukere går over fra flytende til Inogen One G3. Det er ikke registrert avvik på avtalen.

15 INR-apparater Kontrakt tildelt Roche Diagnostics AS
Virkningsdato kontrakt 1.november 2014. Estimert omfang; 400 apparater pr. år – økende trend

16 Ernæringspumper Første utlysning av anbudet på ernæringspumper ble avlyst, nytt anbud er ute, innleveringsfrist omfatter selve pumpen og tilhørende utstyr. Nasjonale kontrakter tildelt på forbruksmateriell, virkningsdato

17 Ernæringssett - generelle

18 Enterale sprøyter DELTILBUD 2 – ENTERALE SPRØYTER Produktgruppe
Leverandør som tildeles rammeavtale Sprøyter u/lock Fresenius Kabi Norge AS Sprøyter m/lock Minimumssortiment Nutricia Norge AS

19 Ernæringssoner m/ mandreng, m/sideport

20 Ernæringssoner m/ mandreng, u/sideport

21 Hva skjer framover? Vårt hovedfokus er på ny 4-årig handlingsplan.

22 Handlingsplan nasjonale anskaffelser
Ny tilnærming 2014: Handlingsplan for nasjonale anskaffelser oppstilles i det årlige oppdragsdokumentet fra de regionale helseforetakene til HINAS

23 De regionale helseforetakenes bestilling
«De regionale helseforetakene har utarbeidet en 4-årig handlingsplan for anskaffelser som skal gjennomføres av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Handlingsplanen bygger på helseregionenes behov og gjøres gjeldende for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.»

24 Detaljert handlingsplan for 2014-15
«Årlige detaljerte handlingsplaner skal utarbeides i samarbeid mellom HINAS og de regionale helseforetakene.»

25 48 nye anbudspakker i

26 Kategoristruktur-handlingsplan
Hovedområde Kategori Innkjøpsgruppe Anbudspakker Medisinsk Kirurgiske- og medisinske fag Lunge- og respirasjon 1. Respiratorer og annet respirasjonsutstyr 2. Forbruksmateriell, lunge og respirasjon 3. Bronkoskopi (ikke i plan)

27 HINAS – ny organisering
Adm.dir Harald I. Johnsen IKT Pre hospitalt Kardiologi BHM Innkjøpsdirektør – medisinsk utstyr og IKT Trond Skorstad Innkjøpsdirektør– varer og tjenester Ole-Magne Kleven FDVU ADM TRAN- SPORT Forbruks varer Stab (kontor,juridisk, analyse) Utviklingsdirektør John-Christian Lervik

28 Fokus på nasjonal samordning av innkjøp
HOD har bestilt utredning: Forslag til en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon. Leveres innen

29 Prosjektets oppdrag fra Foretaksmøtet er å identifisere hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etablere Utdrag - foretaksprotokoll Punkt Videreutvikling av nasjonalt samarbeid – bedre samordning på tvers av regionene: «De regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. Det er lagt en plan for hvordan definerte områder for samarbeid og standarder bør implementeres for å ta ut gevinster. Videre vil det bli vurdert hvilke løsninger som bør velges for organisering av det nasjonale samarbeidet om innkjøp» Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene: - om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer - innen 1. september 2014 komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I forslaget skal det fremgå hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og LIS-samarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det må fremlegges en tidsplan for arbeidet, og synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur og gevinstrealisering på dette området. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet.»


Laste ned ppt "BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google