Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre Olavsgaard 23.oktober 2014 adm.dir Harald I. Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre Olavsgaard 23.oktober 2014 adm.dir Harald I. Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre Olavsgaard 23.oktober 2014 adm.dir Harald I. Johnsen

2 Avtaler Distribusjon av oksygen til hjemmebasert oksygenterapi (LTOT) Insulinpumper Kompresjonsplagg Oksygenkonsentratorer INR-apparater Anbud Ernæringspumper 2 BHM-området – nasjonale anbudspakker/avtaler

3 Nye nasjonale avtaler/anbud BHM-området 2014 Anskaffelsesprosess Virkningsdato

4 LTOT Løpende avtaler innenfor distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi +2 år

5 Medisinske gasser – delavtale LTOT Hjemmeboende pasienter på flytende oksygen er nedadgående. Hjemmeboende pasienter på flasker er stabil. Bærbare - og transportable oksygenkonsentratorer tar over hjemmemarkedet på oksygenbehandlingen. Det vil bli nye dropp-priser fra 1.1.2015, basert på tallgrunnlaget for november 2014. HINAS vil i løpet av desember oversende en statusrapport til BHMene vedrørende endringen i LOX/GOX i inneværende avtaleperiode. 5

6 System for insulinpumpebehandling Rammeavtaler er inngått fra 15.06.2013. Løpetid er ett år, med mulighet for prolongering i 1+1+1 år. Avtalene er prolongert til 14.06.2015. 6

7 7

8 8

9 9

10 Insulinpumper - avvik Det er fortsatt flere tilfeller av kommunikasjon mellom leverandør og bruker som ligger i grenseland for vilkårene i avtalen, og HINAS invitere inn BHM, leverandørene og Diabetesforbundet for å lage felles retningslinjer for kommunikasjon. 10

11 Kompresjonsplagg – 1 BSN Medical AB – 2 Medi Norway AS Nattstrømper standard; – Medi Norway AS Nattstrømper målsydd; – Medi Norway AS Forbruksmateriell lymfødembehandling; – BSN Medical AB Pulsator – Medi Norway AS 11 Kompresjonsplagg – avtaler fra 1.mai 2014

12 Kompresjonsplagg Anbefaling vedr faglig administrering er utarbeidet og anbefalt av nettverk BHM. For delområdet kompresjonsplagg er det inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører. – Rangering kan fravikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette eller ved at hovedleverandør (BSN Medical) ikke kan levere et produkt. – Det er foreskrivende fysioterapeut med spesialkompetanse eller lege som velger dette. 12

13 13

14 Oksygenkonsentratorer Gode priser, spesielt på den bærbare konsentratoren Inogen One, men også den transportable konsentratoren fra Philips, Simply Go. Man ser en utvikling hvor flere brukere går over fra flytende til Inogen One G3. Det er ikke registrert avvik på avtalen. 14

15 INR-apparater Kontrakt tildelt Roche Diagnostics AS Virkningsdato kontrakt 1.november 2014. Estimert omfang; 400 apparater pr. år – økende trend 15

16 Ernæringspumper Første utlysning av anbudet på ernæringspumper ble avlyst, nytt anbud er ute, innleveringsfrist 5.11.2014 omfatter selve pumpen og tilhørende utstyr. Nasjonale kontrakter tildelt på forbruksmateriell, virkningsdato 1.12.14 16

17 Ernæringssett - generelle 17

18 Enterale sprøyter DELTILBUD 2 – ENTERALE SPRØYTER ProduktgruppeLeverandør som tildeles rammeavtale Sprøyter u/lockFresenius Kabi Norge AS Sprøyter m/lock MinimumssortimentNutricia Norge AS 18

19 Ernæringssoner m/ mandreng, m/sideport 19

20 Ernæringssoner m/ mandreng, u/sideport 20

21 Vårt hovedfokus er på ny 4-årig handlingsplan. 21 Hva skjer framover?

22 Ny tilnærming 2014: Handlingsplan for nasjonale anskaffelser oppstilles i det årlige oppdragsdokumentet fra de regionale helseforetakene til HINAS 22 Handlingsplan nasjonale anskaffelser

23 «De regionale helseforetakene har utarbeidet en 4-årig handlingsplan for anskaffelser som skal gjennomføres av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Handlingsplanen bygger på helseregionenes behov og gjøres gjeldende for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.» 23 De regionale helseforetakenes bestilling

24 «Årlige detaljerte handlingsplaner skal utarbeides i samarbeid mellom HINAS og de regionale helseforetakene.» 24 Detaljert handlingsplan for 2014-15

25 48 nye anbudspakker i 2014-15 25

26 Kategoristruktur-handlingsplan HovedområdeKategoriInnkjøpsgruppeAnbudspakker MedisinskKirurgiske- og medisinske fag Lunge- og respirasjon 1. Respiratorer og annet respirasjonsutstyr 2. Forbruksmateriell, lunge og respirasjon 3. Bronkoskopi (ikke i plan) 26

27 HINAS – ny organisering Adm.dir Harald I. JohnsenHarald I. JohnsenAdm.dir IKT Pre hospitalt Pre hospitalt Kardiologi BHM Innkjøpsdirektør – medisinsk utstyr og IKT Trond Skorstad Innkjøpsdirektør – medisinsk utstyr og IKT Trond Skorstad Innkjøpsdirektør– varer og tjenester Ole-Magne Kleven FDVU ADM TRAN- SPORT TRAN- SPORT Forbruks varer Forbruks varer Stab (kontor,juridisk, analyse) Stab (kontor,juridisk, analyse) Utviklingsdirektør John-Christian LervikJohn-Christian LervikUtviklingsdirektør

28 HOD har bestilt utredning: Forslag til en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon. Leveres innen 1.11.2014. 28 Fokus på nasjonal samordning av innkjøp

29 Prosjektets oppdrag fra Foretaksmøtet er å identifisere hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etablere Punkt 4.4 - Videreutvikling av nasjonalt samarbeid – bedre samordning på tvers av regionene: «De regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. Det er lagt en plan for hvordan definerte områder for samarbeid og standarder bør implementeres for å ta ut gevinster. Videre vil det bli vurdert hvilke løsninger som bør velges for organisering av det nasjonale samarbeidet om innkjøp» Utdrag - foretaksprotokoll 07.01.2014 - 29 - Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene: - om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer - innen 1. september 2014 komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I forslaget skal det fremgå hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og LIS- samarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det må fremlegges en tidsplan for arbeidet, og synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur og gevinstrealisering på dette området. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet.»


Laste ned ppt "BHM og nasjonale innkjøp - status og veien videre Olavsgaard 23.oktober 2014 adm.dir Harald I. Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google