Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for ansvarlige i valglokalene 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for ansvarlige i valglokalene 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for ansvarlige i valglokalene 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner

2 Valgorganisasjonen i Bergen 2 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking og transport av materiell

3 Valgorganisasjonen i Bergen 3 Når kan en stemme? Forhåndsstemming 10. august – 7. september Valgdagen - 10. september kl. 9.00 – 20.00

4 Valgorganisasjonen i Bergen 4 Hvem kan stemme? Alle må være registrert i folkeregisteret - seinest 30.juni 2007 for å kunne stemme Nordiske statsborgere som bor i Norge Andre utenlandske statsborgere som bor i Norge, og som har vært registrert som bosatt i Norge de 3 siste årene Være 18 år, eller fylle 18 år senest 31.12.07

5 Valgorganisasjonen i Bergen 5 Hvor kan en stemme? Forhåndsstemming – På biblioteker, servicesentre, rådhuset… – På institusjoner, sykehus, sykehjem… – Ved sykdom: søke om hjemmestemming Valgdagen – Valgkortet gir informsjon – må stemme i egen kommune – ”Fremmed-stemme” – Rådhuset har tolketjeneste

6 Valgorganisasjonen i Bergen 6 Alle som står i manntallet får valgkort – Unntak: hemmelig adresse – Sjekk manntallet: https://www.velgerinfo.no/https://www.velgerinfo.no/ Nytt i år: Alle må vise legitimasjon! – Pass – Førerkort – Bankkort m/bilde – Postens idkort Valgkort - legitimasjon

7 Valgorganisasjonen i Bergen 7 Informasjon til velger Informasjonsbrosjyre Nettsider – Bergen kommune Bergen kommune – www.valg.no www.valg.no Aviser TV, radio Kinoreklame

8 Valgorganisasjonen i Bergen 8 Rutiner før valglokalet åpner Kl. 07.00 (inspektør, leder, vaktmester). Sjekk alt tilsendt materiell, telefon Motta mantall Riktig og informativ skilting Bemanningsplan Kl. 08.00 resten av bemanningen kommer: Gjennomgå arbeidsrutiner, bemanningsplan, branninstruks Del ut jakkemerker Alle må være til opptellingen er ferdig kl.??

9 Valglokalet

10 Valgorganisasjonen i Bergen 10 Stemmeavlukker Hvite og blå stemmesedler Like mange fra hvert parti – må kontrolleres og fylles på ved behov Kun 1 person inn i avlukket – Hjelp av valgfunksjonær – Sterkt funksjonshemmede kan få egen hjelper i tillegg til en valgfunksjonær

11 Valgorganisasjonen i Bergen 11 Hva skal velger gjøre i avlukket?

12 Valgorganisasjonen i Bergen 12 Retting av stemmesedler Hvite: Gi personstemme – Sett kryss foran navn – Skrive navn fra andre partilister Blå: Gi personstemme – Sett kryss foran navn Fylkespartiet i Hordaland ved fylkestingsvalget 10.september 2007 Kandidatens navn 1. Carl Hope, 5007 Bergen 2. Sara Penne, 5020 Bergen 3. Harald Lie, 5230 Landås 4. John Olsen, 5000 Bergen 5. Fred Moe, 5258 Blomsterdalen x x

13 Gangen i valghandlingen

14 Valgorganisasjonen i Bergen 14 Valgkort God linjal Bruk info på valgkortet Beholdes av avkrysser

15 Valgorganisasjonen i Bergen 15 Manntallet x

16 Valgorganisasjonen i Bergen 16 Ved avkrysserbordet 1. Sjekk valgkort og legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort m/bilde, postens id-kort 2. Kryss i manntallet 3. Stemple begge stemmesedlene 4. Velger legger stemmesedlene i urnen Torgunn Iversen mottar stemme fra Hermann Friele ved Stortingsvalget 2005

17 Valgorganisasjonen i Bergen 17 Fremmede stemmer 1. Til avlukket – Henter stemmesedler 2. Til avkrysserbord – Ikke i manntallet på avkrysserbordet 3. Til manntallsassistent/inspektør – Leverer valgkort/legitimasjon – Uten valgkort: ring valgorganisasjonen og skriv ut valgkort. – Får stempel på stemmesedlene – Legger stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutt – Valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i oransje omslagskonvolutt sjekk at valgkort er leselig gjennom omslagskonvolutten – Omslagskonvolutten legges i egen urne utut Bergensvelgere som har gått til et annet valglokale enn det som står på valgkortet in n

18 18 Krysset eller finnes ikke i manntallet….. 1. Til avlukket – Henter stemmesedler 2. Til avkrysserbord – Krysset i manntallet eller ikke i manntallet på avkrysserbordet 3. Til inspektør – Leverer valgkort/legitimasjon – Får informasjon om endelig forhåndsstemme – Uten valgkort: ring valgorganisasjonen og fyll ut valgkort – Får stempel på stemmesedlene – Legger stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutt – Valgkort og stemmeseddelkonvolutt legges i grønn omslagskonvolutt sjekk at valgkort er leselig gjennom omslagskonvolutten – Omslagskonvolutten merkes med årsak – Omslagskonvolutten legges i egen urne

19 Valgorganisasjonen i Bergen 19 Stemmegiving ute: Be om valgkort og legitimasjon /notere opplysninger Levere valgkort/skjema til manntallsassistenten/inspektør som sjekker manntallet Gå til avkrysser og få velger krysset i manntallet Manntallsassistent/inspektør og utevakt tar med seg blindekassettene, stempel og urne Velger stemmer Urne, stempel og blindekassett bringes tilbake

20 Valgorganisasjonen i Bergen 20 Vaktoppgaver Gi informasjon ved inngangen Vise velgerne til avlukkene Gi evt. hjelp i avlukkene Sørge for stemmesedler i avlukkene Kontroll med køer til avkrysser Skifte fulle urner ved avkrysserbordene Holde ”ro og orden” inne og ute Hjelpe til ved stemmegiving utenfor lokalet

21 Valgorganisasjonen i Bergen 21 Valgurnen Mulige tiltak ved avkrysserbordet: Lukke spjeldet Dekke åpning Ingen stemmesedler uten stempel skal i urnen. Fulle urner: Skiftes av vaktene Oppbevares forsvarlig Fulle urner skal forsegles

22 Valgorganisasjonen i Bergen 22 Når valglokalet stenger Avkrysserne: teller kryss - kontroll Manntallsassistent: teller opp fremmede stemmer Inspektør: Mottar resultat, teller ”grønne” stemmer, fører i protokoll, pakker og gjør klar første sending Leder: organiserer og gjør klar til opptelling, ubrukte stemmesedler legges i pastsekker Vaktmester: fjerner plastsekker med stemmesedler

23 Valgorganisasjonen i Bergen 23 Første sending Hentes av valgorganisasjonen: Manntallsbøker Særskilte stemmer (oransje og grønne) Alle stemplene Alt legges i kartong og forsegles

24 Valgorganisasjonen i Bergen 24 Foreløpig opptelling TVILSOMME Prøving av stemmesedler Partivis sortering blanke i egen bunke Resultatet ringes inn 815 11 600

25 Valgorganisasjonen i Bergen 25 Hvor lenge skal en telle? En må ikke ha flere ordinære stemmer i valgurnen enn det er kryss i manntallet.

26 Valgorganisasjonen i Bergen 26 Oppgave - sortering Ved sortering viser det seg at: 1. Det er mange flere hvite enn blå stemmesedler 2. Tre stemmesedler har mer enn en stempling. 3. To sedler er blitt stemplet på feil side 4. I en stemmeseddel var det en seddel inni (altså to sedler totalt). 5. En seddel er full av streker, strykninger. Til drøfting: Hva skal gjøres med disse sedlene? Hvem tar avgjørelsen om disse stemmesedlene? Hva er en tvilsom stemmeseddel?

27 Valgorganisasjonen i Bergen 27 Protokoll/møtebok Administrative forhold – Logg Behandling av mottatte stemmer – Særskilt omslag – Antall kryss i manntallet

28 28 Protokoll/møtebok Resultat av opptellingen Kontroll

29 29 Oppgaver til protokollen Stemmer i særskilt omslag I første sending pakket inspektøren ned 32 fremmede stemmer i oransje konvolutt og 4 stemmer i grønn konvolutt (1 ikke manntallsført og 3 som allerede var avkrysset i manntallet) Fra avkrysserne De tre rodene(bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: 934 + 546+ 693 Prøving av sedler i urnen Ved tømming av urnene ble det sortert ut: 2 blå ordinære stemmesedler uten stempel 3 hvite sedler med håndskrevet partinavn merket kommunestyrevalget 1 hvit internett-seddel merket med fylkestingsvalget 3 hvite ordinære stemmesedler uten stempel Grovtelling Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 6 blanke stemmesedler til kommunestyrevalget og 2 blanke sedler til fylkesstyrevalget. Disse ble sortert i egne bunker. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2153 stemmer ved kommunestyrevalget og 1690 stemmer ved fylkestingsvalget. Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen. Før ”Protokollen” for denne valgkretsen.

30 Valgorganisasjonen i Bergen 30 Pakking av stemmesedler Ordinære stemmesedler (partilister og blanke) i esker, deretter i forseglet kartong Tvilsomme stemmer i egen konvolutt, deretter i samlekonvolutt Hop krets Tvilsomme stemmer, antall 15

31 Valgorganisasjonen i Bergen 31 Samlekonvolutt Protokoll, ferdigført og underskrevet Div. skjema, arbeidsavtaler Drosjerekvisisjoner Merket konvolutt med tvilsomme stemmer

32 Valgorganisasjonen i Bergen 32 Frakt av materiell til rådhuset Inspektør og leder av stemmestyret skal sammen frakte materiellet til rådhuset Mobiltelefonen

33 Valgorganisasjonen i Bergen 33 Materiell som skal stå igjen Tomme urner Grønne kasser Avlukker Søppelsekker med ubrukte stemmesedler og valgkort (kan kastes etter ca en uke) Valgorganisasjonen

34 Lykke til med valarbeidet!


Laste ned ppt "Kurs for ansvarlige i valglokalene 2007 Gjennomgang av oppgaver og rutiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google