Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør UTPRESSING & UTILBØRLIG PRESS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør UTPRESSING & UTILBØRLIG PRESS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør UTPRESSING & UTILBØRLIG PRESS

2 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Trusselens hensikt Oppnå en vinning (økonomisk eller annen fordel) Ødelegge motpartens respekt/omdømme Hevn ( sammenheng med tidligere forhold) Skape irritasjon / frustrasjon ”Vise ” egens styrke / mot Kulturavhengig

3 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Verbale trusler Telefon Brev Internett Personlig fremmøte Fysiske trusler Fysisk vold / skade på person eller på materielle verdier

4 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Utpressing DnB NOR 1999: Brev, kuler i posten, trusler om likvidering 2 mill Person 69 år, dømt, psykisk ubalanse 2001:Litt mindre alvorlig, sprenge filialer 1-2 mill Person ca. 50 år, dømt til 3 års fengsel

5 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Utpressing Ranet av Northern Bank 20.12.04 To forskjellige familier kidnappet tilhørende to sikkerhetsansvarlige i banken som var ansvarlige for åpning og lukking, samt koder til alarmer og dører. Familiene holdt som gissler i 24 timer Begge ble truet til å åpne hvelvet etter stengetid Det ble testet at de ikke hadde varslet politiet Ranerne brukte lastebil til å kjøre vekk 13 mill. £ og 150.000 £ i annen valuta Familiene løslatt Ingen pågrepet

6 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Utpressing Belgia 6-8 utpressing/kidnappinger pr.år Familier blir kidnappet og kjørt rundt i biler til ranet er gjennomført Ingen er til nå pågrepet for noe ran Nabolandet Nederland har ingen tilsvarende saker

7 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Finansnæringens trusselvurdering Pkt 2. Trusler mot ansatte og deres familie For å beskytte ledere, ansatte og deres familie mot trusler mot liv og helse må vi ha høy prioritet i finansnæringens kriminalitetsforebyggende arbeid. Det viktigste blir derfor å gjøre alle kjent med hvilken beredskap og varslingsrutiner som gjelder. I tillegg må vi sikre oss klare og betryggende rutiner med politiet, særlig sentralt. Tiltak: Kartlegge utsatte grupper og informere om varsling og samarbeid med politi, som alltid skal varsles. Avklare prinsipper ved pengeutpressing og hvor ansvaret for kontakt med politi ligger

8 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Eksempel: Dom i utpressingssak Agder lagmansrett av 16.12.02 Saksnr. LA – 2001 – 163 ”Atle Hamre - saken” 5 års fengsel

9 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Utilbørlig press Definisjon av trussel: ”Truet, når man føler seg truet” Straffelovens § 227 sier: ”...at trusselen er skikket til å fremkalle alvorlig frykt.....”

10 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Ny strl. § 227 Straffelovens §227 er endret. Det er nå offentlig påtale slik at ansatte selv ikke trenger å bære påtale i forbindelse med anmeldelser. § 227. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3Aar straffes den, som I Ord eller Handling truer med et straffbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheter, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes. Endret ved lover 16 juni 1989 nr. 68, 4 juli 2003 nr. 76 (I kraft 1 sept. 2003 iflg. res. 4juli 2003 nr.877)

11 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Antatt % - fordeling av alvorlighetsgrad 2 % svært alvorlig 5 % alvorlig 93 % affekt/ubetenksomhet/kulturavhengig

12 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Antatt økning av antall trusler If2001-2004=1 trussel pr år 2005=4 hittil i år DnB NOR2004=17 trusler pr år – 3 anmeldt 2005=14 pr 30.05.05 – 5 anmeldt

13 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Variasjoner SpareBank 1 Gruppen 2003= 18 saker – 13 bank, 5 forsikring 2004=13 saker – 10 bank, 3 forsikring 2005= 6 saker pr 01.09.05

14 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Trusselforhold Kunde kom inn med kniv inn i lokalet (Bank) Bombetrussel mot en avdeling (Forsikring) Bombetrussel mot hovedkontor (Bank) Verbalt –”Det gjelder liv eller død, ditt eller mitt” –”Jeg skal ha disse pengene ellers henter jeg pistol og skyter hue av deg”

15 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Bank og Forsikring Nødvendige umiddelbare tiltak Kunde truet saksbehandler i forsikring med at torpedo var på vei hjem til han Saksbehandler med familie ble installert på hotell Innbrudd- og brannalarm ble installert på bopel Vaktselskap var i en periode fysisk tilstede i lokalet Tilsvarende har skjedd i bank

16 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør TRYGDEETATEN Trusler Drammen sosialkontor 55.000 innbyggere 2.100 husstander er sosialklienter 60-110 klienter hver dag Ca. 6 personer i året blir anmeldt til politiet pga. alvorlige trusler Ca. 3-4 personer blir innkalt til sosialsjefen for samtale

17 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør TRYGDEETATEN Oslo sosialkontor Samlet for alle bydelskontorer for 2004 Episoder med trusler → 235 Episoder med vold → 207 Episoder med fysiske/psykiske skader → 94 Anmeldelse for voldsbruk → 45

18 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør HSH Spørreundersøkelse uke 35 Har ansatte i din virksomhet noen gang blitt utsatt for trusler? Ja35,2 %Nei64,8 % Hvor mange trusseltilfeller ble deres virksomhet utsatt for i 2004 4-6 = 9,1 % 7-10 = 6,3 % Flere enn 10 = 10,5 % Har eventuelle trusler ført til sykefravær Ja20,7 %Nei79,3 % Har noen trusler vært understreket ved hjelp av noen form for våpen Ja24,3 %Nei75,7 % Hvordan er truslene oppfattet? Svært alvorlig 13,3 %Alvorlig 39,2 %Mindre alvorlig 47,6 %

19 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Anmeldelser Det er ønskelig med 100 % anmeldelse Ca. 30 % av trusselsaker blir anmeldt. Viktig at selskapet tar ansvar og anmelder som fornærmet Det er fortsatt av stor betydning at det tas hensyn til personen som har blitt utsatt for trusselen.

20 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør RAN I NORDEN DanmarkSverigeNorgeFinland 2000221242610 200120831178 2002222511714 20031854110 20041212795

21 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Verditransportran i Norden DanmarkSverigeNorgeFinland 20001 (11)70110 20010 (23)7220 20021 (40)63161 20033 (32)3860 20041 (10)3740

22 Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør Angrep på minibanker i Norden DanmarkSverigeNorgeFinland 200027042 2001367261 2002127281 200302150 2004511252


Laste ned ppt "Sikkerhetskonferansen 2005 Hans-Jacob Anonsen Underdirektør UTPRESSING & UTILBØRLIG PRESS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google