Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006

2 Kvinneuniversitetet Nord: Bidra til at kvinners erfaringer og kunnskaper synliggjøres, verdsettes, anvendes, videreutvikles og dokumenteres Et møtested mellom teoretisk, praktisk, formell og uformell kunnskap Et sted for utvikling av kompetanse, nettverk, utdanningstilbud og arbeidsmetoder knyttet til kjønn og likestillingsspørsmål Stiftelse med base i Steigen i Nordland. Stiftet i 1991 av Nordland Fylkeskommune, kommuner i Salten, kvinneorganisasjoner og privatpersoner

3 KUN 2006: Nettverk Femina Borealis – women and development in the North EuroFem – nettverk mellom kvinneprosjekter i Europa UArctic – University of the Arctic Barentsinstituttet NCRB – Network for Crisis Centres in the Russian Barents region and in the Barents region as a whole

4 Prosjekter: ”Leve kysten”, et formidlings-, bevisstgjørings- og mobiliseringsprosjekt rettet mot kvinner i fiskerisamfunn (1995-1997) ”Samfunnsplanlegging på kvinners vilkår”, utarbeidelse av rapporten ” Fra problem til ressurs” (1995) Bokutgivelse ”Kvinne i et nordlig landskap” (1999) ”Kommunehelsetjenester og tjenesteyting i utkantkommuner – kunnskap og utviklingssenter” (1999-2003) ”Northern Women – New Images”, EU-prosjekt (2000-2002) ”A Network for Crisis Centres for Women in the Russian Barents Region” (2000- 2001 og 2004 – 2005) ”Kjønnsperspektiv på kommuneplanlegging”, veileder (2000-2002) ”Women’s participation in decision-making processes in Artic fisheries resource management” (2003-2004 med oppfølging 2005-2006) ”Kvinnesatsing er næringsutvikling”, landbruksprosjekt (2003-2006) ”Regionalt likestillingssenter” (2004-2005)

5 Nordområdefokus: Hvem definerer det gode liv? ”Sett sørfra” Samarbeid ”på tvers” gir nye perspektiv og muligheter - I Nordområdene er vi for en gangs skyld ”best i klassen”og ikke den fattige slektningen i Nord Koloniperspektiv: Husk at det bor folk her Igjen: kvinneperspektivet – det bor ikke bare menn her… Kvinnemeldinga til Fylkeskommunen 2003.

6 Nord-Norge sett fra Oslo?

7 Nordområdesatsingen: ”Nordområdemeldingen” Viktig å inkludere kjønnsperspektivet for demokratiutviklingen – KUNs arbeid historisk sett ”Leve i nord og leve godt”, må inkludere kjønnsperspektivet Vi må kjenne likestillingssituasjonen og gjennomføre tiltak som kan sikre en positiv utvikling Underrepresentasjon på viktige arenaer betyr svekket mulighet for innflytelse Viktig at det mangfold av talent vi har gis mulighet for utfoldelse

8 Nordområdesatsingen: Kjønnsperspektivet i planlegging – krever kunnskap om nåsituasjon og mulige virkninger ”Kunnskapshull på land” Forståelsen av samfunnsforhold sentral i gjennomføring av tiltak Utfordringen er å inkludere hele befolkningen, hvis en klarer dette skapes muligheter og ressurser Ringvirkninger

9 Nordområdesatsingen: For Nordområdene handler dette bl.a. om å rekruttere kvinner inn i de bransjene hvor kvinner i dag er lite representert. Hvis ikke – hvordan blir da den fremtidige flyttestrømmen? At det bor folk i ”husan” Næringsperspektivet – å drive næring i forvitrende bygder umulig Det gode liv, ”leve i Nord og leve godt” – for hvem?

10 Fra folke- og boligtellingen 2001, innbyggere under 18 år i de tre kommunene: I alt0-5 år6-1213-1516-17 S61615924012988 g320751296254 j296841116734 H355861407257 g17641673731 j17945733526 T4291101828651 g224511054028 j20559774623

11

12 Sysselsetting i de tre kommunene etter kjønn og næring, 2004:

13

14 KUNs spørreundersøkelse: OBS utvalg, svarprosent bare 28,5, og antakelig selektivt frafall 20-45 år, 50% tilflyttet 45,5% utdanning på høgskole/universitets-nivå (statistikken viser 12,7% i kommunen) 60,9% i arbeid 15,5% under utdanning

15 I arbeid, et utvalg: Service/tjenesteyting:25,7% Omsorgssektoren:21,8% Oppvekst/undervisning:12,9% Ulønnet omsorgsarbeid: 9,9% Primærnæring: 5,9% Offentlig administrasjon: 5,0% Ikke i lønnet arbeid: 3,0%

16 Grunn til bosetting: Partner/ektefelle19,0% Oppvekst/familie18,4% Natur/landskap/landsdel17,9% Bokvalitet12,8% Arbeid/yrke/næring12,8% Venner/sosialt miljø10,0%

17 Trivselsfaktorer Oppvekst/familie 20,4% Venner/sosialt miljø17,8% Natur/landskap/landsdel17,8% Arbeid/yrke/næring17,0% Bokvalitet15,6%

18 Grunner til å bli boende: Flere faktorer, avkryssing: Natur og landskap47,5% Familie43,6% Jobb33,7% Oppvekstvilkår30,7% Sosiale nettverk25,7% Bokvalitet,Partner, Skolemiljø,Friluftsliv 10% hver

19 Grunner til å flytte fra Steigen: Arbeid/yrke/næring29,0% Utviklingsmuligheter18,1% Fritidsaktiviteter12,4% Venner/sosialt miljø11,7% Pendling/kommunikasjon10,2% Faktisk befolkningsutvikling, historisk: 1769: 1595 1950: 5133 1980: 3735 1855: 3007 1960: 4718 1990: 3270 1900: 4934 1970: 3998 2001: 2904 2006: 2863

20 Næring og kvinner – hva svarer de? 38%: Det må utvikles nye arbeidsplasser Nye næringer generelt Turistnæringa spesielt Bedre muligheter for pendling – kommunikasjon Negativ opplevelse av ansettelsespolitikk gjennom nettverk heller enn ved utlysning Kartlegging og informasjon om hvilken kompetanse som trengs i kommunen Kan forenkle valg av utdanning og skape grunnlag for fortsatt bosetting

21 Tiltak: Strukturelt Støtteordninger og overføringer Kjønnsperspektiv Ulikheter mellom menn og kvinner Type næring Type etablering Skala Ønske om kurs i bedriftsetablering Spesialisert? Unike forhold, unik næring? Ønske om bedre muligheter for desentralisert utdanning

22 Tiltak: Utdanning ”Noe meningsfylt” – hva ligger i det? Fag med ”kjønnsidentitet” krever enda mer for overskridelse ”Realfag eller selvrealisering”, det sentrale ungdomsprosjektet er å danne identitet Ikke hva du vil gjøre, men hvem du vil være Ikke negative til realfag, ønsker bare ikke å arbeide med dem Fokus på å gjøre verden bedre, bevissthet i skolen?

23 Muligheter i Nord-Salten Variert region, muligheter og utfordringer Kompetansebedrifter som særegen ressurs: Kvinneuniversitetet: Spesialisert kompetanse innen næringsutvikling og ressursforvaltning i et kjønnsperspektiv Árran: Spesialisert kompetanse innen Nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv, FoU innen kultur, samfunn og verdiskapning ”Folk-til-folk” – ivareta eksisterende nettverk og de mulighetene som ligger i dem. Spesialisert og unik kompetanse


Laste ned ppt "Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google