Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef

2 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Lisbeth Iversen (KrF) Politisk rådgiver Rahim Nicolai Ali Kommunaldirektør Edel Eikeseth Seksjoner Byutvikling Seksjonssjef: Marit Sørstrøm Eiendomsutvikling Geir Haveraaen Klima Klimasjef: Eva Britt Isager Adm. og oppfølging Administrasjonssjef: Tor Corneliussen STRATEGI – UTVIKLING – ARKITEKTUR EIENDOM – UTBYGGINGSAVTALER ØKONOMI – PERSONAL – IKT – BMS Etater (resultatenheter) Byantikvaren Byantikvar: Siri Myrvoll Grønn etat Parksjef: Sissel Lerum Plan- og geodata Plansjef: Mette Svanes Vann- og avløp Fagdirektør: Magnar Sekse Boligetaten Boligsjef: Tor Jørgen Tofte Samferdsel Samferdselsdirektør: Ove Foldnes Bybanekontoret Prosjektdirektør: Rune Haugsdal

3 etatenes ansvar/ oppgaver
BKMB: etatenes ansvar/ oppgaver VA-etaten; skaffer rent drikkevann og tar hånd om avløp Grønn etat; landbruks-, natur og friområder samt parker og byrom Samferdselsetaten; drift og vedlikehold kommunale gater og veier, bybanen og trafikksikkerhetsplan Boligetaten; utleieboliger, bostøtte og lån Byantikvaren; antikvariske spørsmål/ kulturminne Plan og geodata; areal-og transportplaner/ -utredninger, kartdata og eiendomsinformasjon

4 Plansystem og prosesser
Plantyper/-nivåer Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner Temaplaner Reguleringsplaner

5 Ved planlegging skal det spesielt
PLANSYSTEMET Plan- og bygningslovens Formål, § 2 sier bl.a Ved planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

6 ”Krav” til planlegging
Krav om åpenhet og offentlighet, mulighet for berørte å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø. Avveining mellom hensyn og interesser. * løse interessekonflikter * verne viktige miljøverdier Ivareta en riktig balanse mellom privates interesser og behov, og allmenne og over-ordnede samfunnsinteresser.

7 ”Krav” til planprosess
Eksempel: en reguleringsplan Oppstart planarbeidet kunngjøres; avis + brev Synspunkt/innspill kan sendes inn Planforslag utarbeides Høring av planforslag sendes bl.a til privat/off. parter, Ungdommens bystyre, bydelsstyrene, Planvedtak bystyret (via byråd og KMBY) Kunngjøring av vedtatt plan (Klageadgang)

8 Bidra til å oppfylle lovens krav: .......
Oppsummert Ungdommens bystyre ”talerør for de unge brukerne” for mer fullstendige planer og -prosesser Bidra til å oppfylle lovens krav: legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.


Laste ned ppt "Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google