Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef

2 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kommunaldirektør Edel Eikeseth Kommunaldirektør Edel Eikeseth Seksjoner Etater (resultatenheter) Boligetaten Boligsjef: Tor Jørgen Tofte Boligetaten Boligsjef: Tor Jørgen Tofte Byantikvaren Byantikvar: Siri Myrvoll Byantikvaren Byantikvar: Siri Myrvoll Grønn etat Parksjef: Sissel Lerum Grønn etat Parksjef: Sissel Lerum Plan- og geodata Plansjef: Mette Svanes Plan- og geodata Plansjef: Mette Svanes Samferdsel Samferdselsdirektør: Ove Foldnes Samferdsel Samferdselsdirektør: Ove Foldnes Byutvikling Seksjonssjef: Marit Sørstrøm Byutvikling Seksjonssjef: Marit Sørstrøm Eiendomsutvikling Seksjonssjef: Geir Haveraaen Eiendomsutvikling Seksjonssjef: Geir Haveraaen Klima Klimasjef: Eva Britt Isager Klima Klimasjef: Eva Britt Isager Adm. og oppfølging Administrasjonssjef: Tor Corneliussen Adm. og oppfølging Administrasjonssjef: Tor Corneliussen Vann- og avløp Fagdirektør: Magnar Sekse Vann- og avløp Fagdirektør: Magnar Sekse Byråd Lisbeth Iversen (KrF) Byråd Lisbeth Iversen (KrF) Politisk rådgiver Rahim Nicolai Ali Politisk rådgiver Rahim Nicolai Ali STRATEGI – UTVIKLING – ARKITEKTUREIENDOM – UTBYGGINGSAVTALERØKONOMI – PERSONAL – IKT – BMS Bybanekontoret Prosjektdirektør: Rune Haugsdal Bybanekontoret Prosjektdirektør: Rune Haugsdal

3 BKMB: etatenes ansvar/ oppgaver VA-etaten; skaffer rent drikkevann og tar hånd om avløp Grønn etat; landbruks-, natur og friområder samt parker og byrom Samferdselsetaten; drift og vedlikehold kommunale gater og veier, bybanen og trafikksikkerhetsplan Boligetaten; utleieboliger, bostøtte og lån Byantikvaren; antikvariske spørsmål/ kulturminne Plan og geodata; areal-og transportplaner/ - utredninger, kartdata og eiendomsinformasjon

4 Plansystem og prosesser Plantyper/-nivåer Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner Temaplaner Reguleringsplaner

5 PLANSYSTEMET Plan- og bygningslovens Formål, § 2 sier bl.a Ved planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

6 ”Krav” til planlegging Krav om åpenhet og offentlighet, mulighet for berørte å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø. Avveining mellom hensyn og interesser. * løse interessekonflikter * verne viktige miljøverdier Ivareta en riktig balanse mellom privates interesser og behov, og allmenne og over- ordnede samfunnsinteresser.

7 ”Krav” til planprosess Eksempel: en reguleringsplan 1.Oppstart planarbeidet kunngjøres; avis + brev 2.Synspunkt/innspill kan sendes inn 3.Planforslag utarbeides 4.Høring av planforslag sendes bl.a til privat/off. parter, Ungdommens bystyre, bydelsstyrene, 5.Planvedtak bystyret (via byråd og KMBY) 6.Kunngjøring av vedtatt plan (Klageadgang)

8 Ungdommens bystyre ”talerør for de unge brukerne” for mer fullstendige planer og -prosesser Bidra til å oppfylle lovens krav:....... legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Oppsummert


Laste ned ppt "Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google