Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivet under press Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivet under press Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivet under press Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven

2 REGJERINGENS FORSLAG Midlertidige ansettelser Innleie fra vikarbyråer Kollektiv søksmålsrett Nye regler om arbeidstid Søndagsarbeid Aldersgrenser 2

3 MIDLERTIDIG ANSETTELSE Regjeringen vil åpne for å ansette midlertidig i 12 måneder uten vilkår Regjeringen mener dette vil hjelpe unge, funksjonshemmede og innvandrere inn i arbeidslivet NTL mener at flere midlertidige stillinger vil bety færre faste stillinger 3

4 Forsøk på å begrense misbruk Enkelte begrensninger for å hindre misbruk av adgangen til midlertidig tilsetting: – Karanteneperiode 12 måneder – Kvote: 15 % av arbeidstokken (kommer i tillegg til lovlige unntak) Allerede i dag foregår ulovlig bruk av midlertidig tilsetting i stort omfang Regjeringens forsøk på å forhindre misbruk er uegnet og alt for svakt 4

5 5

6 Hyggelig – for hvem? – Problemet (…) er at ved bruk av prøvetid må arbeidsgiver gå gjennom prosessen med oppsigelse. For mange arbeidsgivere er ikke det noe hyggelig. Det er derfor vi vil ha en generell adgang til midlertidig ansettelse. Da vet man at etter 12 måneder opphører arbeidsforholdet, uten at man må gjennom en oppsigelse. (Klassekampen 23.09.2014) NTL mener at lovforslaget vil gjøre det enklere å kaste folk ut av arbeidslivet, enn å hjelpe folk inn Vibeke Madsen, direktør i Virke 6

7 NYE REGLER OM ARBEIDSTID Lengre arbeidsdager - gjennomsnittsberegning -arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale arbeidsdager på inntil 10 timer (tidl. 9 timer) -arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt kan avtale arbeidsdager på inntil 12,5 timer (tidl. 10 timer) Utvidete grenser for overtid: - Fra 10 til 12 timer pr. uke (t/u) og fra 25 til 30 timer pr. måned (t/mnd) uten avtale – Fra 15 til 20 t/u og fra 40 til 50 t/mnd ved avtale med lokal tillitsvalgt – Fra 20 til 25 t/u etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet 7

8 NYE REGLER OM ARBEIDSTID Arbeidstilsynet blir alternativ til fagforeningene – I dag kan de sentrale fagforeningene inngå avtale med arbeidsgiver der det er store avvik fra lovens grenser – Regjeringen foreslår at arbeidsgiver i stedet kan velge å be Arbeidstilsynet om dispensasjon 8

9 BEREDSKAPSVAKT Redusert kompensasjon for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) – Regjeringen foreslår at hjemmevakt skal kompenseres mellom 1:5 og 1:8 i stedet for dagens hovedregel med 1:5 – Det betyr at mellom 5 og 8 timer hjemmevakt teller som 1 time, i stedet for som i dag der 5 timer teller som en time – Arbeidsgiver skal gjøre en konkret vurdering av hvilken kompensasjon som skal brukes ut i fra hvor stor belastningen er. 9

10 SØNDAGSARBEID Endring fra forbud mot søndagsarbeid til at arbeid på søndag skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstaker kan avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, slik at ukehvilen skal falle på en søndag eller helgedag minst hver sjette uke. SØNDAGSÅPNE BUTIKKER? Kulturministeren sender snart ut forslag om søndagsåpne butikker på høring. Til sommeren kan Stortinget ha fattet vedtak om handel hele uka. 10

11 NYE REGLER OM ARBEIDSTID 11

12 ALDERSGRENSER Heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 Partssammensatt arbeidsgruppe skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne heve aldersgrensen til 75 år. 12

13 13

14 14

15 Hva betyr dette for oss som er ansatt i staten – og som har en god tariffavtale, tjenestemannsloven osv.? Forslaget kommer ikke alene: Ventelønnsordningen er allerede foreslått fjernet og regjeringen varsler ”harmonisering av tjenestemannsretten” i statsbudsjettet Tariffavtalen kommer under direkte (i forhandlinger) og indirekte (privatiseringsrisiko) press Vridning mot individuelle avtaler svekker arbeidstakerne og fagforeningene Svekket forhandlingsstyrke gir dårligere rettigheter 15

16 16 Til NTB 10.12.14: – Jeg skjønner at dere ikke liker endringene, men vi lever altså i et demokrati, fastslår Solberg. – Vi gikk til valg på å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, og det vant flertall. Regjeringens forslag gir oss et arbeidsliv som ingen ønsker seg. NTL oppfordrer regjeringen til å snu!

17 17 http://mittarbeidsliv.no/ #forsvarAML


Laste ned ppt "Arbeidslivet under press Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google