Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksternalisering av arbeid:Tilknytnings- former og motiver Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Program for arbeidslivs- forskning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksternalisering av arbeid:Tilknytnings- former og motiver Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Program for arbeidslivs- forskning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eksternalisering av arbeid:Tilknytnings- former og motiver Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Program for arbeidslivs- forskning, 4. nov 2004

2 2 Nøkkelspørsmål Hvilke oppgaver skal utføres ved bruk av egne ansatte / egen kompetanse, og hvilke oppgaver skal utføres av arbeidskraft/kompetanse som ikke er knyttet til bedriften gjennom ansettelse Hvilke faktorer forklarer hvorfor noen opgaver blir organisert internt (ansettelse) og andre ved bruk av ekstern arbeidskraft

3 3 Formål Prosjekt: Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger Bidra til den vitenskaplige faglitteraturen om atypisk arbeid/organisatoriske grenser Få fram ny kunnskap om organisering av arbeid i norske IKT- og mediabedrifter

4 4 Organisasjonsteoretisk utgangspunkt (Pfeffer og Baron) The organizational behaviour literature typically asks … How can organizations select, socialize and train? ….how can people.. be motivated and controlled?…. How can work roles be designed and structured? The literature..fails to ask certain more fundemental questions: What work should be performed by insiders in the first place? What forms of attachment to the organization and control over the work force should be employed?

5 5 Tilknytningsformer for arbeid Fast ansettelse Midlertidig ansettelse Innleie av arbeidskraft Bruk av selvstendige (konsulenter) Ansatte hos tjenesteleverandører utfører arbeid for bedriften (konsulenter)

6 6 Hvorfor benytter virksomhetene atypiske tilknytningsformer for arbeid ? 1. Ingen differensiering mellom posisjoner, kompetansetype eller deler av bedriften. 2. Skiller mellom kjerne, fast ansatte. langsiktige relasjoner Periferi; hvor atypiske tilknytningsformer for arbeid benyttes Motiver: Kostnader, usikkerhet, svingninger i etterspørselen

7 7 Hvorfor forts…... 3. Setter fokus på bruk av ekstern arbeidskraft i eller nær bedriftens kjerne. Motiver: Tilgang på ny kompetanse; innovasjon og produktutvikling 4. Skiller mellom kjerne og periferi og setter søkelyset på a) bruk av ulike tilknytningsformer og b) motiver for bruk av ekstern arbeidskraft i både ’kjerne’ og ’perifer’i

8 8 Noen hypoteser Selvstendige og ansatte i konsulentbedrifter vil bli benyttet i mer ‘kjernenære’ aktiviteter enn personer fra bemanningsbedrifter Innovasjonssttrategi: Mer bruk av selvstendige og ansatte i konsulentbedrifter i ‘kjernenære’ aktiviteter Etterspør spesialkompetanse: Mer bruk av selvstendige og ansatte i konsulentbedrifter Trenger mer kapasitet: Mer bruk av bemanningsbedrifter

9 9 Hvorfor er IKT-sektoren interessant? Hyppige og uforutsigbare endringer Delvis nye yrker og bransjer, med liten tradisjon for fagorganisering og kollektive avtaler Teknologien gir mulighet for frikopling fra vanlige rammer for tids- og romlig organisering Utvikling av særegne arbeidskulturer

10 10 Data og metode Empirisk kontekst: IKT og media- sektoren, bedrifter med 5 el flere ansatte 501 bedrifter i seks delsektorer: Industri, handel, telekom, IKT- konsulent, media, andre Telefonintervjuer 15 minutter Kvantitativ analyse

11 11 Organisering Medlem av arbeidsgiver el. bransjeorganisasjon: 48 % Ingen fagorganiserte: 57 % Over 50 % fagorganisert: 17 %

12 12 Tilknytningsformer for arbeid Innen ’kjerneaktiviteter’: Midlertidige ansatte: 28 % Benytter innleide fra bemanningsbedrifter/vikarbyråer: 21 % Benytter selvstendige: 49 % Benytter personer fra konsulentbedrifter: 33%

13 13 Trekk ved bruken av ’ekstern’ arbeidskraft Ekstern arbeidskraft tilfører spisskompetanse innen nøkkelområder: 55 % Ekstern arbeidskraft tilfører ekstra kapasitet73 % Noen av de eksterne har kompetanse som er vanskelig å erstatte: 41 % Bidrar til innovasjon og produktutvikling: 22 % Våre ansatte og ’eksterne’ arbeider sammen i den daglige driften: 39 %

14 14 Prosjektarbeid mm Mesteparten av arbeidet blir organisert i prosjekter: 40 % Prosjekter ledet av ’eksterne’: 19 % Vanlig at prosjekter bemannes med egne ansatte og ’eksterne’: 39 % Ingen utfører arbeidet hjemmefra: 45 % Over halvparten av de ansatte utfører arbeidet hjemmefra minst en dag i uken: 5 %

15 15 Samarbeid med andre bedrifter Ikke strategisk samarbeid: 18 % Strategisk samarbeid med 1-4 bedrifter: 44 % Felles utviklingsprosjekter: 26 % Ansatte hos samarbeidspartnerne deltar i interne prosjekter: 37 %

16 16 Utprøving av hypoteser Positiv sammenheng mellom innovasjonsstrategi og bruk av ansatte i konsulentbedrifter Positiv sammenheng mellom behov for spesialkompetanse og bruk av selvstendige og ansatte i konsulentbedrifter Negativ sammenheng mellom behov for spesialkompetanse og bruk av bemanningsbedrifter Positiv sammenheng mellom prisstrategi og bruk av bemanningsbedrifter

17 17 Modell for bruk av tilknytninghsformer for arbeid Bemannings- bedrifter/ vikarbyrå Kostnader/pris ’ (Numerisk fleksibilitet) * Mer perifere aktiviteter Konsulenter (selvstendige og ansatte i k.firma) Innovasjon Spesial- kompetanse Kjernenære aktiviteter

18 18 Konklusjon Ekstern arbeidskraft benyttes både inne primæraktiviteter og mer ‘perifere’ oppgaver Ulike motiver og faktorer forklarer bruken av ulike tilknytningsformer for arbeid (delvis støtte for modellen) En rekke interessante funn om ‘fleksibelt arbeid’ i sektoren Strategisk samarbeid med andre bedrifter

19 19 Implikasjoner Bedriftens ansatte, ’ekstern’ arbeidskraft og ansatte hos samarbeidspartnerne arbeider i stor grad sammen innen kjernenære oppgaver: a) implikasjoner for styring, ledelse, kompetanseutvikling og rekruttering? b) implikasjoner for jobbtrygghet, arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår?

20 20


Laste ned ppt "1 Eksternalisering av arbeid:Tilknytnings- former og motiver Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Program for arbeidslivs- forskning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google