Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV-konferanse 5.mars 2009 Rådmannens ansvar og interesse for NAV-kontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV-konferanse 5.mars 2009 Rådmannens ansvar og interesse for NAV-kontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV-konferanse 5.mars 2009 Rådmannens ansvar og interesse for NAV-kontoret

2 NAV-reformen  En av tidenes største velferdsreformer  Målsettingen: Bedre og samordnede tjenester til brukerne  Målgruppen: Mennesker med spesielle og sammensatte problemer  Kommunale og statlige tjenester samles i felles kontor i hver enkelt kommune

3 Kommunene  Viktigste leverandør av velferdstjenester  Kommunen har selv et ansvar for at NAV- kontoret fungerer, på lik linje med staten  Hvis NAV-kontoret mislykkes så må kommunen ta et medansvar for dette

4 Rådmannen  Øverste ansvarlige for alle kommunalt ansatte og de velferdstjenester kommunen yter  Rådmannen får sine oppdrag fra kommunestyret –Delegasjonsreglement –Økonomireglement –Årsbudsjett –Særskilte vedtak

5 Rådmannen  Kommunestyret forutsetter at rådmannen sørger for at NAV-kontoret fungerer, med tildelt bemanning og budsjettrammer for øvrig

6 Rådmannen og kommunestyret  Hvilken interesse viser kommunestyret og den politiske ledelse for NAV-kontoret  Hvis kommunestyret ikke interesserer seg for NAV og etterspør resultater, hvordan prioriterer da rådmannen

7 Rådmannen og NAV  Hvilket fokus har vi som rådmenn  Har rådmannen abdisert i forhold til NAV  Har vi overlatt dette til den lokale NAV- lederen og NAV Troms, dvs staten

8 NAV  Hvilken interesse har kommunen vist i den politiske debatten de siste ukene om NAV- reformens startproblemer ?  Oppfører kommunene seg som om NAV er et statlig kontor ?  Har kommunene undersøkt og utnyttet de mange gode økonomiske ordninger som NAV åpner for ?

9 Erfaringer NAV i Karlsøy  Rådmannen delegerte mesteparten av etableringsoppgavene til en særdeles dyktig helse- og sosialsjef  Godt samarbeide med NAV Troms i forbindelse med etablering og ombygging av nye lokaler  Godt samarbeide ved ansettelse av NAV- lederen (statlig arbeidsgiver)

10 Erfaringer NAV i Karlsøy  Opplæring ble en ”statlig” sak  IT og andre verktøy overlatt til ”staten”  Rådmannen har brukt for lite tid på oppstartsperioden  Liten interesse fra lokalpolitikerne  NAV-lederen er tatt opp i den utvidede ledergruppen, men ikke i rådmannens ledergruppe

11 Anbefalinger  Årlig evalueringsmøte hvor alle lokale NAV- ledere og rådmenn i Troms møtes + NAV Troms + KS Troms + Fylkesmannen  Kommunestyrene bør inviteres til å være med på å sette måltall for sitt lokale NAV-kontor  NAV-kontoret må få sin plass i rådmannens årsmelding  Fylkesmannens januarmøte: Sette fokus på NAV

12 Årsmelding  Sykefravær  Arbeidsledighet  Andel uføre  Sosialhjelp (antall og samlet kroner)  Bruk av ulike økonomiske virkemidler

13 Neste store reform  Samhandlingsreformen  Helseministeren: Dette blir en stor kommunehelsereform  Kommunene får mer penger og oppgaver  Reformen er i støpeskjeen og kommunene må vise mye større interesse og engasjement, ellers blir også den reformen en ”statlig” sak

14 NAV-lederen  Har vi i stor nok grad implementert NAV- lederen i den kommunale ledergruppen ?  Hvordan føler NAV-lederen seg ? Statlig eller en kombinasjon statlig/kommunal

15 10 gode råd for veien videre forNAV-kontorene i Troms  Utviklingspanelet på slutten av dagen bør komme opp med 10 konkrete råd til NAV- kontorene i Troms


Laste ned ppt "NAV-konferanse 5.mars 2009 Rådmannens ansvar og interesse for NAV-kontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google