Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultetets styringsmodell Innspill fra instituttrådslederne v/ Bjørn Grung og Kjetil Ullaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultetets styringsmodell Innspill fra instituttrådslederne v/ Bjørn Grung og Kjetil Ullaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultetets styringsmodell Innspill fra instituttrådslederne v/ Bjørn Grung og Kjetil Ullaland

2 Synspunkter på akademisk ledelse Rektor Sigmund Grønmo (Foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi 2005): ”At lederne ikke velges av universitetssamfunnets ansatte og studenter, men ansettes med mandat ovenfra, svekker ledelsens legitimitet og forankring i fagmiljøene.” ”Motstanden mot innføring av konsernmodeller i styringen av universitetet betyr ikke at det er ønskelig med svak ledelse. … Men på et universitet er det den faglige ledelsen som må styrkes. Den faglige ledelsen styrkes nettopp gjennom god forankring i fagmiljøene.”

3 Moderne organisasjonsteori* Flat struktur, lite hierarki Ledere velges ut eller pekes av de ansatte Ikke mer enn 50 ansatte Sterk felles identitet Riktig og rettferdig måling av prestasjoner Er det slik hos oss? * Ref. for eksempel Terje Osmundsen, i teknisk ukeblad http://www.tu.no/karriere/article93968.ece

4 Instituttrådets rolle i dag Instituttrådet er det eneste valgte organ ved instituttene Til tross for dette har instituttrådet liten formell innflytelse Resultat: Demokratisk underskudd

5 Hovedpunkter Hvordan ansettes instituttlederne? Styrking av demokratiet på arbeidsplassen Instituttrådets rolle

6 Svakheter ved dagens prosedyrer for ansettelse av instituttledere Hemmelige søkere Liten informasjon om søkerne til de ansatte Fakultetet overrepresentert i komiteen Ingen eksterne representanter i komiteen

7 Forslag til endring Offentlige informasjonsmøter Instituttrådet skal uttale seg Komitésammensetning: –Fakultetet 3 –Instituttet 2 (oppnevnt av instituttrådet) –Eksterne 2 én fagperson, oppnevnt av institutttrådet én med ledelses- og administrasjonsbakgrunn, oppnevnt av fakultetet

8 Dagens organisasjonskart (typisk) Valg Fakultetet Ledergruppe Utpekt av inst. leder Instituttleder Instituttrådet Gruppeledere Valgt eller utpekt Gruppemedlemmer Alle ansatte og studenter

9 Forslag til nytt organisasjonskart Valg Fakultetet Ledergruppe Utpekte og valgte InstituttlederInstituttrådet Alle ansatte og studenter Valg Ledergruppen kan/bør bestå av: 1.Instituttleder 2.Sette-instituttleder 3.Administrasjonsleder 4.Repr. for programstyrene 5.1 valgt vit. repr. fra inst.rådet 6.1 valgt tekn.adm. repr. fra inst.rådet

10 Dagens regelverk Rådet kan behandle og avgi uttalelse i saker som angår: –Langsiktig planlegging av virksomheten –Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken –Langtidsbudsjett og forslag til årsbudsjett –Rapport om instituttets økonomiske status –Større endringer i organiseringen av instituttets virksomhet Rådet kan be om å få seg forelagt en hvilken som helst sak til uttalelse, med unntak av tilsettingssaker og andre saker vedrørende enkeltpersoner.

11 Forslag til nytt regelverk Rådet skal behandle og avgi uttalelse i saker som angår: –Langsiktig planlegging av virksomheten –Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken –Langtidsbudsjett og forslag til årsbudsjett –Rapport om instituttets økonomiske status –Større endringer i organiseringen av instituttets virksomhet –Ansettelse av instituttleder Vedtak i rådet skal følge saken til den er ferdig behandlet


Laste ned ppt "Fakultetets styringsmodell Innspill fra instituttrådslederne v/ Bjørn Grung og Kjetil Ullaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google