Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer

2 Roller i prosjektet Styret-prosjektets formelle øverste organ – Følge opp søknadens mål og rammer – Kontrollere og godkjenne endelig leveranser – Godkjenn årlige handlingsplaner for prosjektet Prosjektledelsen – Lede forskningsarbeidet – Ledelse av prosjektet Oppdragsledere i bedriftene – Kontaktpunkt og pådriver/støtte mot datainnsamling og utvikling i bedriftene FoU ressurser fra de akademisk partnerne og fra bedriftene i konsortiet – Planlegg og gjennomføre forskning – Utvikle metodikk og demonstratorer – Datainnsamling og analyser – Veiledning av studenter Andre ressurser – Oppdragsansvarlig, Kvalitets sikrer, Prosjektstøtte – Phd studenter, prosjekt og master studenter

3 "Valg" av styreleder BedriftStyrerepresentantVara til styretBedriftskontakt Reinertsen Anton Harthun HusøyNina OxåsOle Jermstad Forsvaret Petter Eik Andresen? Statsbygg Lars HobergSesn Tesefu Jernbaneverket Per Arne FredriksenRagnhild Wahl? Oslo Kommune Harald Øvland?? OPAK Jan Henry HansenØrnulf Rekdal? Faveo Knut Jonny JohansenSven Erik NørholmOle Jonny Klakegg SINTEF Tore NilsenJan Alexander LangloAgnar Johansen NTNU Bjørn AndersenNils Olsson Norges Forskningsråd Svein Erik Moen Forslag til leder : Anton Harthun Husøy – Reinertsen

4 Mål – SpeedUp SpeedUp har som overordnet ide at den totale gjennomføringstiden kan reduseres komplekse bygg- og anleggsprosjekter med % sammenlignet med 2013-nivå. 4

5 Delmål fra søknaden 1.Kartlagt gjennomføringstid i nylig avsluttede prosjekter hos hver partner, slik at dette danner en referanse for å måle effekten av arbeidet i SpeedUp og fremtidig forbedringsarbeid i løpet av Utviklet en samhandlingsplattform – hvor erfaringene fra demonstrasjonsprosjekt og forskningen kan deles. 3.Utviklet 3-5 demonstratorer i form av video/spill som illustrerer effekten av det helhetlige tankesettets effekt på tid i prosjekt. 4.Utviklet og testet ny samarbeidsform i byggeprosjekt som legger forholdene til rette for kortere gjennomføringstid 5.Publisert veileder/håndbøker for hvordan en kan ta i bruk resultater og kunnskap 6.Utviklet generisk tidsanalyseverktøy for byggeprosess for plan- og gjennomføringsfasen 7.Innspill til eksiterende kontraktstandarder utviklet 8.Utdannet én doktorgradskandidat innen Veilede 2-3 prosjekt- og mastergrads-studenter hvert år, noe som resulterer i totalt fullførte prosjekt- og mastergradsoppgaver tilknyttet SpeedUp innen internasjonale fagfellevurderte publikasjoner per år, totalt 6 i løpet av prosjektet 5

6 WBS – fra søknaden 6 Oppstart av bedriftscase utvikling av SpeedUp- metodikk AP 10 Innsamling av empiri fra bedriften Seminar og case AP 11 Demonstrator AP 12

7 Fremdriftsplan SpeedUp

8 Faglig fremdrift Ap 1 Prosjektledelse – Revidering av søknader mot forskningsrådet (4 runder) – Etablere samarbeids avtaler med internasjonale forskningsmiljøer – Utvikling av avtaler – totalt 5 – Utvikle forskningsstrategi – Rekruttering av FoU ressurser AP2 AS- IS – Lage plan for arbeidet – Forskningsfronten - Det er satt i gang tre student oppgaver som jobber med å kartlegg artikler bøker mm – Bedriftsstatus Plan for bedriftsbesøk under utarbeidelse – (oktober og november) Utvikling av handlingsplaner og oppstart av Fou i bedriftene Innsamling av rutiner, beskrivelser av status for alle bedriftene AP 3 Verktøy og grunnlag for prestasjonsmåling – Design kriterier for DB – Start innsamling av erfaringstall – Utvikling av paper 8 Fokus " få på plass alt det administrative – med minst mulig ressursbruk" " starte AP som ikke var avhengig av bedriftene og signering av avtaler

9 Delmål 2 Samhandlingsarena

10 Database over tid i prosjekt D1. Kartlagt gjennomføringstid i nylig avsluttede prosjekter hos hver partner, slik at dette danner en referanse for å måle effekten av arbeidet i SpeedUp og fremtidig forbedringsarbeid i løpet av (fra søknad)

11 …I have a dream …drømmen er at vi klarer å samle inn tidspunkter fra faser på til sammen gjennomførte beskrevne* prosjekter fra prosjektgruppen * Beskrevet med type byggverk, grove kostnadstall, type eier, entrepriseform, størrelse (typisk: lengde m/areal m 2 /betong m 3 )

12 Her trenger vi hjelp! Fra prosjektmøte 17. november:

13 Agnar! Vis regneark her

14 Vi har laget et skjema for innsamling. Det kan virke skremmende komplisert, men poenget er å få registrert det mest sentrale. Ja, nesten alle prosjekt er forskjellige – skriv heller kommentarer enn å fylle blankt hvis det er vanskelig å finne et felt som passer informasjonen du har.

15 Send gjerne med prosjektark der det eksisterer. Målepunktene må nok tolkes litt inn i egen prosjektmodell. Gjør gjerne det og beskriv kort hvilken milepæl i egen organisasjon som er tenkt tilsvarende målepunktene i SpeedUp.


Laste ned ppt "Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google