Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer

2 Roller i prosjektet Styret-prosjektets formelle øverste organ – Følge opp søknadens mål og rammer – Kontrollere og godkjenne endelig leveranser – Godkjenn årlige handlingsplaner for prosjektet Prosjektledelsen – Lede forskningsarbeidet – Ledelse av prosjektet Oppdragsledere i bedriftene – Kontaktpunkt og pådriver/støtte mot datainnsamling og utvikling i bedriftene FoU ressurser fra de akademisk partnerne og fra bedriftene i konsortiet – Planlegg og gjennomføre forskning – Utvikle metodikk og demonstratorer – Datainnsamling og analyser – Veiledning av studenter Andre ressurser – Oppdragsansvarlig, Kvalitets sikrer, Prosjektstøtte – Phd studenter, prosjekt og master studenter

3 "Valg" av styreleder BedriftStyrerepresentantVara til styretBedriftskontakt Reinertsen Anton Harthun HusøyNina OxåsOle Jermstad anton.harthun.husoy@reinertsen.comnina.oxsås@reinertsen.comole.jermstad@reinertsen.com Forsvaret Petter Eik Andresen? petterea@gmail.com? Statsbygg Lars HobergSesn Tesefu lho@statsbygg.noSesn.Tesfu@statsbygg.no Jernbaneverket Per Arne FredriksenRagnhild Wahl? Per.Arne.Fredriksen@jbv.noragnhild.wahl@jbv.no? Oslo Kommune Harald Øvland?? Harald.Ovland@ude.oslo.kommune.no?? OPAK Jan Henry HansenØrnulf Rekdal? jan-henry.hansen@opak.noornulf.rekdal@opak.no? Faveo Knut Jonny JohansenSven Erik NørholmOle Jonny Klakegg knut.jonny.johansen@faveomanagement.comsven.erik.norholm@faveomanagement.comOle.Jonny.Klakegg@faveomanagement.com SINTEF Tore NilsenJan Alexander LangloAgnar Johansen tore.nilsen@sintef.nojan.a.langlo@sintef.noagnar.johansen@sintef.no NTNU Bjørn AndersenNils Olsson bjorn.andersen@ntnu.nonils.olsson@ntnu.no Norges Forskningsråd Svein Erik Moen sem@forskningsradet.no Forslag til leder : Anton Harthun Husøy – Reinertsen

4 Mål – SpeedUp SpeedUp har som overordnet ide at den totale gjennomføringstiden kan reduseres komplekse bygg- og anleggsprosjekter med 30-50 % sammenlignet med 2013-nivå. 4

5 Delmål fra søknaden 1.Kartlagt gjennomføringstid i nylig avsluttede prosjekter hos hver partner, slik at dette danner en referanse for å måle effekten av arbeidet i SpeedUp og fremtidig forbedringsarbeid i løpet av 2014. 2.Utviklet en samhandlingsplattform – hvor erfaringene fra demonstrasjonsprosjekt og forskningen kan deles. 3.Utviklet 3-5 demonstratorer i form av video/spill som illustrerer effekten av det helhetlige tankesettets effekt på tid i prosjekt. 4.Utviklet og testet ny samarbeidsform i byggeprosjekt som legger forholdene til rette for kortere gjennomføringstid 5.Publisert veileder/håndbøker for hvordan en kan ta i bruk resultater og kunnskap 6.Utviklet generisk tidsanalyseverktøy for byggeprosess for plan- og gjennomføringsfasen 7.Innspill til eksiterende kontraktstandarder utviklet 8.Utdannet én doktorgradskandidat innen 2017 9.Veilede 2-3 prosjekt- og mastergrads-studenter hvert år, noe som resulterer i totalt 15-20 fullførte prosjekt- og mastergradsoppgaver tilknyttet SpeedUp innen 2017 10.1-2 internasjonale fagfellevurderte publikasjoner per år, totalt 6 i løpet av prosjektet 5

6 WBS – fra søknaden 6 Oppstart av bedriftscase utvikling av SpeedUp- metodikk AP 10 Innsamling av empiri fra bedriften Seminar og case AP 11 Demonstrator AP 12

7 Fremdriftsplan SpeedUp

8 Faglig fremdrift Ap 1 Prosjektledelse – Revidering av søknader mot forskningsrådet (4 runder) – Etablere samarbeids avtaler med internasjonale forskningsmiljøer – Utvikling av avtaler – totalt 5 – Utvikle forskningsstrategi – Rekruttering av FoU ressurser AP2 AS- IS – Lage plan for arbeidet – Forskningsfronten - Det er satt i gang tre student oppgaver som jobber med å kartlegg artikler bøker mm – Bedriftsstatus Plan for bedriftsbesøk under utarbeidelse – (oktober og november) Utvikling av handlingsplaner og oppstart av Fou i bedriftene Innsamling av rutiner, beskrivelser av status for alle bedriftene AP 3 Verktøy og grunnlag for prestasjonsmåling – Design kriterier for DB – Start innsamling av erfaringstall – Utvikling av paper 8 Fokus " få på plass alt det administrative – med minst mulig ressursbruk" " starte AP som ikke var avhengig av bedriftene og signering av avtaler

9 Delmål 2 Samhandlingsarena

10 Database over tid i prosjekt D1. Kartlagt gjennomføringstid i nylig avsluttede prosjekter hos hver partner, slik at dette danner en referanse for å måle effekten av arbeidet i SpeedUp og fremtidig forbedringsarbeid i løpet av 2014. (fra søknad)

11 …I have a dream …drømmen er at vi klarer å samle inn tidspunkter fra faser på til sammen 70-100 gjennomførte beskrevne* prosjekter fra prosjektgruppen * Beskrevet med type byggverk, grove kostnadstall, type eier, entrepriseform, størrelse (typisk: lengde m/areal m 2 /betong m 3 )

12 Her trenger vi hjelp! Fra prosjektmøte 17. november:

13 Agnar! Vis regneark her

14 Vi har laget et skjema for innsamling. Det kan virke skremmende komplisert, men poenget er å få registrert det mest sentrale. Ja, nesten alle prosjekt er forskjellige – skriv heller kommentarer enn å fylle blankt hvis det er vanskelig å finne et felt som passer informasjonen du har.

15 Send gjerne med prosjektark der det eksisterer. Målepunktene må nok tolkes litt inn i egen prosjektmodell. Gjør gjerne det og beskriv kort hvilken milepæl i egen organisasjon som er tenkt tilsvarende målepunktene i SpeedUp.


Laste ned ppt "Organisering - SpeedUp 1 FoU ressurser hentes fra SINTEF, NTNU, Reinertsen, Faveo, OPAK og internasjonale samarbeidsmiljøer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google