Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgskonferanse 2013 30 september – 1 oktober Eldre og tannhelse Fylkestannlege Inger T Melø Tannpleier/Folkehelsekoordinator Lene Kristin Nyland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgskonferanse 2013 30 september – 1 oktober Eldre og tannhelse Fylkestannlege Inger T Melø Tannpleier/Folkehelsekoordinator Lene Kristin Nyland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgskonferanse 2013 30 september – 1 oktober Eldre og tannhelse Fylkestannlege Inger T Melø Tannpleier/Folkehelsekoordinator Lene Kristin Nyland

2 Er det det naturlig at man får dårlige tenner når man blir eldre?

3 Hva er god tannhelse? Hva mener «pasienten» selv? Hva mener dere som helsepersonell? Hva mener pårørende? Hva mener fagpersoner innen tannhelse? Hva sier loven?

4 Dette skaper god helse = god tannhelse

5 I utgangspunktet: Rengjøring 2x daglig Rengjør mellom tennene daglig Evt. ekstra fluor tilførsel

6 Hvordan er fin motorikken?

7

8 Kilde: trivsel.net/skole 1 glass saft=13,2 gram sukker eller 7 sukkerbiter

9 Sør Trøndelag Fylkeskommune Tannhelsetjenesten

10 Vann som tørstedrikk

11 Medisinbruk og munntørrhet

12 Hvorfor blir det hull i tennene Saft Sukker

13 Tapt tann -dårligere tyggefunksjon -Partielle proteser passer ikke lengre Går utover ernæringsmønster

14 Andre følgetilstander av dårlig tannhelse kan være: - feilernæring - vekttap - generelle infeksjoner - hjertesykdom Soini mfl. 2003, Hämäläinen mfl. 2005, Meurman og Hämäläinen 2006, Ford mfl. 2007

15 Når tannhelsen er i varetatt er alt greit, men hva gjør vi når dette endrer seg? Hvordan kan vi være i forkant? Kan en tannbørste regnes som kosmetikk?

16 Hva kan tannhelsetjenesten tilby? Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid

17 http://www.stfk.no/upload/A/2013/Tannhelse/tannhelse%20brosj%20A4%20dame%20snudd.pdf

18 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid. Samarbeidskontrakt mellom kommuner og tannhelsetjenesten/fylkestannlegen.

19 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid. Samarbeidskontrakt mellom kommuner og tannhelsetjenesten/fylkestannlegen. Lover og forskrifter som styrer samarbeidet. - Lov om tannhelsetjenesten - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 3 og 7 - Lov om folkehelsearbeid. - Lov om helsepersonell - Lov om pasient og brukerrettigheter (1999) - Forskrifter om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene (2003) Utføres tannstell? –Registreres avvik? –Kan vi se hva som skyldes avvik? –Kan vi måle tannhelsetilstanden om den blir bedre eller verre?

20

21 Tvang Når pasienten motsetter seg undersøkelse og behandling Når pasienten motsetter seg hjelp, skal – med mindre det er åpenbart formålsløst - tillitsskapende tiltak prøves, f. eks. gjenkjennbare og trygge omgivelser, kjent personell og ledsager, trinnvis tilvenning m.m. Dette må journalføres. Dersom pasienten opprettholder motstanden, kan det treffes vedtak om bruk av tvangstiltak dersom a) unnlatelse av å hjelpe kan føre til vesentlig helseskade for pasienten b) hjelpen ansees nødvendig c) tvangstiltakene står i forhold til behovet for hjelp. Det må gjøres en helhetsvurdering som viser at bruk av tvang er den klart beste løsningen for pasienten. Lovens begrep ”nødvendig helsehjelp” legges til grunn for det faglige skjønn som avgjør om tvangstiltaket står i forhold til den vesentlig helseskade som pasienten kan påføres ved å unnlate å gi helsehjelp.

22 Vitenskapelige funn viser at dårlig munnhygiene hos svært syke mennesker øker risikoen for og alvorlighetsgraden av lungebetennelse og influensa. Andre følgetilstander av dårlig munnhelse kan være: - feilernæring - vekttap - generelle infeksjoner - hjertesykdom

23 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid.

24 Ekstra fluor Fluorskyll Fluortabletter Fluortyggegummi Tabletter mot munntørrhet

25 »Vanlig tannbørste »Protesebørste »Solobørste »El- Tannbørste Utstyr:

26 Linker http://www.stfk.no/no/Tjenester/Tannhelse/ http://helsedirektoratet.no/helse-og- omsorgstjenester/tannhelse/e- lering/Sider/default.aspxhttp://helsedirektoratet.no/helse-og- omsorgstjenester/tannhelse/e- lering/Sider/default.aspx http://www.youtube.com/watch?v=IzNH3m sQTZ0http://www.youtube.com/watch?v=IzNH3m sQTZ0

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Omsorgskonferanse 2013 30 september – 1 oktober Eldre og tannhelse Fylkestannlege Inger T Melø Tannpleier/Folkehelsekoordinator Lene Kristin Nyland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google