Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgskonferanse september – 1 oktober

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgskonferanse september – 1 oktober"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgskonferanse 2013 30 september – 1 oktober
Eldre og tannhelse Fylkestannlege Inger T Melø Tannpleier/Folkehelsekoordinator Lene Kristin Nyland

2 Er det det naturlig at man får dårlige tenner når man blir eldre?

3 Hva er god tannhelse? Hva mener «pasienten» selv? Hva mener dere som helsepersonell? Hva mener pårørende? Hva mener fagpersoner innen tannhelse? Hva sier loven?

4 Dette skaper god helse = god tannhelse
Oral helse/munnhelse og helse i resten av kroppen henger sammen ( som høna og egget )

5 I utgangspunktet: Rengjøring 2x daglig Rengjør mellom tennene daglig
Evt. ekstra fluor tilførsel Eldre tenner har levd et lang liv, og ofte er noe av tannhalsen blottlagt. I tilleg kan man ha fått nedsatt spyttsekresjon enten pga helsen generelt eller i kombinasjon med medisinbruk. Dette gjør at tannen tåler mindre og er mer utsatt for skade/hull. Derfor er ekstra styrke i form av fluortilskudd en god idè.

6 Hvordan er fin motorikken?

7

8 Kilde: trivsel.net/skole
1 glass saft=13,2 gram sukker eller 7 sukkerbiter

9 Sør Trøndelag Fylkeskommune
Tannhelsetjenesten

10 Vann som tørstedrikk

11 Medisinbruk og munntørrhet

12 Hvorfor blir det hull i tennene
Saft Sukker

13 Tapt tann dårligere tyggefunksjon Partielle proteser passer ikke lengre Går utover ernæringsmønster

14 Andre følgetilstander av dårlig tannhelse kan være:
feilernæring vekttap generelle infeksjoner hjertesykdom Spyttet fører bakterier tilført fra luft, mat og drikke ned i magesekken Surt miljø tar knekken på mange av bakteriene Soini mfl. 2003, Hämäläinen mfl. 2005, Meurman og Hämäläinen 2006, Ford mfl. 2007

15 Når tannhelsen er i varetatt er alt greit, men hva gjør vi når dette endrer seg?
Hvordan kan vi være i forkant? Kan en tannbørste regnes som kosmetikk?

16 Hva kan tannhelsetjenesten tilby?
Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid

17

18 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid.
Samarbeidskontrakt mellom kommuner og tannhelsetjenesten/fylkestannlegen.

19 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid.
Samarbeidskontrakt mellom kommuner og tannhelsetjenesten/fylkestannlegen. Lover og forskrifter som styrer samarbeidet. - Lov om tannhelsetjenesten - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 3 og 7 - Lov om folkehelsearbeid. - Lov om helsepersonell - Lov om pasient og brukerrettigheter (1999) - Forskrifter om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene (2003) Utføres tannstell? Registreres avvik? Kan vi se hva som skyldes avvik? Kan vi måle tannhelsetilstanden om den blir bedre eller verre?

20

21 Tvang Når pasienten motsetter seg undersøkelse og behandling
Når pasienten motsetter seg hjelp, skal – med mindre det er åpenbart formålsløst - tillitsskapende tiltak prøves, f. eks. gjenkjennbare og trygge omgivelser, kjent personell og ledsager, trinnvis tilvenning m.m. Dette må journalføres. Dersom pasienten opprettholder motstanden, kan det treffes vedtak om bruk av tvangstiltak dersom a) unnlatelse av å hjelpe kan føre til vesentlig helseskade for pasienten b) hjelpen ansees nødvendig c) tvangstiltakene står i forhold til behovet for hjelp. Det må gjøres en helhetsvurdering som viser at bruk av tvang er den klart beste løsningen for pasienten. Lovens begrep ”nødvendig helsehjelp” legges til grunn for det faglige skjønn som avgjør om tvangstiltaket står i forhold til den vesentlig helseskade som pasienten kan påføres ved å unnlate å gi helsehjelp.

22 Andre følgetilstander av dårlig munnhelse kan være:
Vitenskapelige funn viser at dårlig munnhygiene hos svært syke mennesker øker risikoen for og alvorlighetsgraden av lungebetennelse og influensa. Andre følgetilstander av dårlig munnhelse kan være: feilernæring vekttap generelle infeksjoner hjertesykdom Spyttet fører bakterier tilført fra luft, mat og drikke ned i magesekken Surt miljø tar knekken på mange av bakteriene

23 Hjelpemidler for god tannhelse og godt samarbeid.

24 Ekstra fluor Fluorskyll Fluortabletter Fluortyggegummi
Tabletter mot munntørrhet

25 Utstyr: Vanlig tannbørste Protesebørste Solobørste El- Tannbørste
Elektrisk er ofte lettere og mer effektivt; sammenlikn vanlig sag v.s motorsag når feller tre, evt håndmikser v.s stavmikser... Mindre «jobb» for god jobb.. Også ofte lettere om motorikken ikke er helt som den en gang var, eller gen ikke så god motorikk

26 Linker http://www.stfk.no/no/Tjenester/Tannhelse/

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Omsorgskonferanse september – 1 oktober"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google