Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOTMELT KURS TAPE SMELTELIM ET KURS FOR MASKINOPERATØRER OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Av: Hans J. Myhre 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOTMELT KURS TAPE SMELTELIM ET KURS FOR MASKINOPERATØRER OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Av: Hans J. Myhre 1."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HOTMELT KURS TAPE SMELTELIM ET KURS FOR MASKINOPERATØRER OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Av: Hans J. Myhre 1

3  GUMMIBASE, SBC-SIS, SBS, SEBS GIR TAPE EFFEKT AV FORSKJELLIG STYRKE AVHENGIG AV MENGDE OG HVILKE KVALITET SOM BLIR BRUKT  MYKEMIDDEL, OLJE GJØR LIMET LAVVISKØST, SLIK AT DET KAN BRUKES MED F.EKS. DYSER. SENKER KOHESJONEN, MEN ØKER OFTE KLIBBIGHETEN, MYKHETEN OG GJØR AT LIMET TÅLER LAVERE TEMPERATURER  HARPIKS TACKIFIER, GIR LIMET HØY KLIBB, OG STYRKER VARMEFASTHETEN, SENKER I TILLEGG VISKOSITETEN, BEDRER ADHESJONEN OG KOHESJONEN.  STABILISATORER ANTIOKIDANTER, TILSATS FOR AT LIMET SKAL TÅLE LYS, OKSYGEN OG VARME.  DET FINNES IMIDLERTID EN MASSE FORSKJELLIGE RÅVARER Å VELGE MELLOM SOM GIR SPESIFIKKE EGENSKAPER SOM F.EKS LITEN KALDFLYT, PERMANENT LIMING, HØY TACK ETC. 2 www.filion.no

4  Permanent liming GIR EN MEGET STERK ADHESJON TIL FLATENE. SOM VI F.EKS. KJENNER TIL VED DOBBELSIDIG TAPE. LIMET MÅ OGSÅ HA EN HØY KOHESJON (STYRKE I LIMFILMEN)  Temporær liming SKAL GI EN SVAK LIMFUGE SOM KAN DELES UTEN Å ØDELEGGE DELENE. F.EKS. SOM I PALLELIMING.  Seal & reseal LIM SOM HAR DEN EGENSKAPEN AT DET KAN FORSEGLE OG ÅPNES IGJEN FLERE GANGER UTEN AT DET ØDELEGGER LIMET ELLER DET SOM LIMES. F.EKS. PRØVE KONVOLUTTER. 3 www.filion.no

5 4 Eksemplene som vises er typiske for tape smeltelim. For å oppnå spesielle egenskaper kan limene være bygget opp på forskjellige råvarer, for eksempel: EVA - POLYESTER - APO - POLYAMID - POLYURETHAN - SYNTETISKE ELLER NATURLIGE HARPIKSER - PARAFINVOKS ELLER MICROVOKS. Pass alltid på at lim av forskjellig oppbygning ikke blandes i limanlegget. Dette kan tette hele limsystemet. Limene kan reagere med hverandre og limet kan bli som gele som ikke lar seg smelte. Få alltid en bekreftelse fra limleverandør at limene er blandbare før et evtl. limskifte. STICK TO THE BEST

6 5 LOOP TACK. For å måle styrken på den umiddelbare tack bruker vi denne målemetoden. Vi måler kraften som brukes ved å trekke loopen vekk fra objektet den ble limt til. www.filion.no

7 6 PEEL STYRKE, HOTTACK 50 Kraften som trengs for å trekke objektene fra hverandre på denne måten måles, og det settes en verdi i N Konstant belastning(50 g vekt pr.cm2) under økende temperatur. Temperatur måles når limfugen brister. www.filion.no

8 7 SHEAR STYRKE. Limfuger som blir utsatt for konstant påkjenning trenger en viss styrke. Denne styrken måles slik, og det settes en verdi i minutter ved 37 o C eller i o C www.filion.no

9 8 Egenskaper og data for et moderne tape smeltelim

10  Tape-smeltelim avgir en del avgasser ved høy varme.  Ved temperaturer over 250 o C er avgassene farlige pga at det skjer en kjemisk reaksjon.  Avgassene ved vanlige temperaturer under 200 o C er ikke farlige eller skadelige. Men ved lengre tids innånding vil damp fra voks legge seg på slimhinnene, og en vil føle seg ”tørr” i halsen. Dette skyldes at parafinvoksen begynner å avdampe ved ca 100 o C. Det bør unngås å stå over limdamp.  Lukten skyldes at parafinvoks dampen tar med seg sporer av harpiks, som kan lukte svært så forskjellig. Noen lukter kraftig som i en del lim som tåler høye temperaturer, og noen lukter nesten ingen ting. STICK TO THE BEST 9

11  Limtanken bør ikke holde mer enn 140 – 170 o C. Ved vanlig eller høyt forbruk bør limtanken være så full som mulig. Legg merke til at det er veggene over limnivået i tanken som blir brun pga avdamp som svir seg.  Ved lite forbruk av lim bør nivået i tanken være lite.  Varmeelementene ligger i bunnen av tanken, og limet pumpes fra bunnen slik at det alltid er det varmeste limet som blir brukt. Det kan være så mye som ca.30 o C forskjell fra bunnen til toppen i limtanken. Er det 160 o C i bunn er det ofte ikke mer enn 130 o C på overflaten. Da vil avdamping og røyk være svært beskjeden.  Spør alltid om HMS datablad STICK TO THE BEST 10

12  HOTMELT UNDER HØYT TRYKK OG HØY TEMPERATUR. Utstyret skal være merket.  Unngå kontakt med tanklokk, pumpe, for- delingsblokk og limpistol. Fare for brannsår.  Bruk alltid varmebestandige hansker og briller ved arbeid med lim/limutstyr. Smeltet lim kan gi alvorlige brannsår.  Hansker og briller bør være tilgjengelig ved alle limanlegg. Spesielt ved manuell påføring av lim.  Er uhellet først skjedd med varmt lim på huden, må brannsåret så raskt som mulig avkjøles under rennende kaldt og rent vann. Fjern ikke limet fra huden da dette fungerer som et sterilt kompress.  I mange tilfeller vil brannsår etterlate stygge arr i huden. Kontakt derfor alltid lege.  Ved brann i limanlegg: Bruk brannslokkings-apparat med pulver eller CO2.  BRUK IKKE VANN. STICK TO THE BEST 11

13  ÅPEN TID. Dette angis gjerne i sekunder og er den maksimale tiden fra påføring til sammenføyning. Tapelim har åpentid opp til noen min. Åpen tid kan også oppgis i o C, dvs temperaturforskjellen mellom påføringstemperatur og lavest limetemperatur hvor limet vil fungere. Overflatetemperaturen på produkter som skal limes er også med på å bestemme åpentiden.  VISKOSITET. Dette angir hvor tykt/tynt flytende limet er. Høy viskositet er tyktflytende. La oss si at vann er på 10 mPas, melk er på 50mPas og fløte er på 100 mPas. Et tape smeltelim ved 150 grader ligger på ca.1000mPas og høyere.  PÅFØRINGSTEMPERATUR. Vanligvis mellom 150 og 180 o C. Polyurethan hotmelt skal brukes ved lavere temperatur. Tape smeltelim bør ikke brukes over 175 o C. Det er viktig å følge leverandørens anvisning for å unngå kjedelige overraskelser.  POTLIFE. Hotmelt testes vanligvis i 100 timer v/175 o C. Limene skal da ikke endre seg slik at de påvirker lime- eller påføringsegenskapene.  PRESS OG MOTHOLD. Det er meget viktig at limet som blir påført produktet blir godt presset ut. Dette for at limet skal få en best mulig forankring i det som skal sammenføyes. Ekstra viktig er dette i buede former. Mothold er viktig for et godt press.  KALDFLYT. Kaldflyt er langsom deformasjon av lim under belastning ved normal romtemperatur. Limet som Ekornes bruker i dag har praktisk talt ingen kaldflyt.  HERDETID. Den tid som utgår fra sammenføyning til limet er utherdet. STICK TO THE BEST 12

14  HVOR HØY TEMPERATUR TÅLER LIMET, OG HVOR LENGE. Følgende tabell gir en illustrasjon på hvor mye små temperaturvariasjoner kan gjøre:  150 o C200t  160 o C100t  170 o C 50t  180 o C 25t  190 o C 12t  200 o C 6t  Det er stor forskjell på190 o C og på 150 o C i lim tanken. 190 o C vil gi røk - lukt og ubehagelige avgasser, og limet vil kanskje ikke tåle mer enn 12 t oppvarming før det blir ødelagt. Ved 150 o C vil limet kunne stå i 200 t og det vil ikke være merkbar røk eller lukt.  VIKTIG: Husk å slå av limutstyret når det ikke er i bruk. Dette for å spare både lim og limutstyr fra forringelse av kvaliteten.  Ved kortere stopp(6-12 timer)senk temp. STICK TO THE BEST 13

15  Kald trekk fra vindu og dør, eller lekk luftslange ved pistolene vil gi trådtrekking og dårlig liming.  Limpistolene skal ha kortest mulig avstand til det som skal limes. Dette for å minske trådtrekking og få en best mulig påføring.  Produkter som skal limes må ikke lagres kaldt. De må i tilfelle kondisjoneres før de limes. Kalde produkter gjør at limet avkjøles for raskt, og det gir dårlig inntregning i produktet. Åpentiden blir kraftig redusert.  Er limforbruket stort bør tank, slange og pistol ha samme temperatur. Ellers klarer ikke slange og pistol å varme opp limet raskt nok.  En løser ikke et limeproblem med å øke eller senke temperaturen på limet, eller øke lim mengden utover anbefalt mengde, men en kan over en kort periode løse et akutt problem. Det er imidlertid viktig at problemet løses ved at det byttes til en limtype som er bedre egnet til formålet.  Jevn arbeidstemperatur gir best resultat. Fyll heller etter lim lite og ofte enn mye og sjelden.  Hvis produktet endres må det kontrolleres om smeltelimet passer for den nye overflaten.  Hold emballasjen med smeltelim lukket for å unngå støv, fuktighet osv. Urenheter vil før eller siden gi dysetetting eller redusert mengde med lim og dermed påvirke limingskvaliteten. STICK TO THE BEST 14

16  Rutinevedlikehold på limutstyret bidrar til en problemfri produksjon.  Pass på at nytt personell får en viss opplæring  Husk at limet holder over 150 o C og kan gi alvorlige brannskader, vi har sett mange nok av dem.  Steng alltid av lufttrykk til pumpen når det skal gjøres service, til og med når det skal skiftes dyser  En stempelpumpe kan ha et utvekslings- forhold opp til 1:16. Med andre ord: 1 bar trykk inn på pumpa er 16 bar trykk ut av pumpa.  Bruk smeltelimet ved anbefalt arbeidstemperatur.Lengre perioder i oppvarmet tilstand uten forbruk og oppvarming over anbefalt temperatur vil påvirke limets egenskaper. STICK TO THE BEST 15

17  DET ER VIKTIG Å VITE VED SKIFTE AV LIM:  1. Bland aldri to typer lim. Hvorfor ikke? Det kan da oppstå en kjemisk reaksjon som gjør at limet får en konsistens som gele.  2. Problemer kan oppstå senere ved at gammel koks og urenheter løsner fra veggene i slanger og pistoler. Dette vil igjen medføre tette filtre og limdyser.  3. Det er alltid forbundet med mye arbeid, etterarbeid og usikkerhet ved skifte av lim.( Spesielt ved bytte mellom forskjellige limleverandører).  NØDVENDIG RENGJØRING:  1. Tøm og rengjør limtanken for gammelt lim.  2. Limtank med teflonbelegg må IKKE skrapes med skarpe gjenstander. Gjør tanken så ren som mulig og ha i nytt lim. Tøyfiller kan anbefales.  3. Senk tanktemp.ned til ca. 110grader. Kjør ut ca 0,5-1 liter nytt lim fra tanken før nytt tankfilter settes inn igjen.  4. Demonter slangene fra pistolene og tapp ut ca. 0,5-1 liter lim fra hver slange. Temperaturen i slangene senkes til ca. 100 grader. Dette fordi limet blir tykkere og dermed presser med seg koks og urenheter som ligger inne i slangene.  5. Monter slangene på pistolene, demonter limdysene og kjør ut 0,5-1 liter lim fra hver pistol.  6. Sett inn nye limdyser og still temperaturer på anbefalte arbeidstemperatur. Samme som før eller det som er anbefalt fra limleverandør. STICK TO THE BEST 16

18  Husk at limstrengen bør presses ut til 3 ganger den påførte bredde. Limstreng breddegr/m streng 1 mm0,4 – 0,6 1,5 ”0,8 - 1,2 2,0 ”1,4 – 1,6 2,5 ”2,2 – 3,5 3,0 ”3,5 – 3,8 Tar vi en pris på smeltelim på kr. 25,- pr kg, og en kasse som bruker 0,5 m 2,5 mm limstripe. 0,5 x 2,5 x 25kr = kr. 0,03 pr. kasse 1000 STICK TO THE BEST 17

19  FORSKJELLIGE DYSER PÅ AUTOMATPISTOLER. NOEN KAN OGSÅ BENYTTES PÅ HÅNDPISTOLER. 18


Laste ned ppt "HOTMELT KURS TAPE SMELTELIM ET KURS FOR MASKINOPERATØRER OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL Av: Hans J. Myhre 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google