Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutineundersøkelser av injiserende misbrukere Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutineundersøkelser av injiserende misbrukere Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutineundersøkelser av injiserende misbrukere Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2009

2 Organisering av smittevernarbeidet i Norge Lovverk og smittevern Internasjonalt smittevernsamarbeid Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner Utbrudd av smittsomme sykdommer Mikrobiologiske laboratorier Vannhygiene Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Barnehager og smittevernUtenlandsreiser og smittevern Innvandrere og smittevern Menn som har sex med menn og smittevern Injiserende stoffmisbrukere og smittevern Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner Stikkuhell på sprøyterPosteksponeringsprofylakse mot hiv Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner Oppfølging og kontroll personell som håndterer næringsmidler Barn på gårdsbesøk og smittevern Skadedyr Bittskader og infeksjoner Temakapitler Nye Smittevernhåndboka 2009

3

4 Andelen unge i Norge (15-20 år) som oppgir å ha noen gang brukt ulike narkotiske stoffer 1990-2005 Fra: Bretteville-Jensen AL, Amundsen E. Omfang av sprøytemisbruk i Norge. Rapport SIRUS 2006

5 Andelen unge i Norge (15-20 år) som oppgir å ha noen gang brukt amfetamin, heroin eller injisert narkotika 1990-2005 Fra: Bretteville-Jensen AL, Amundsen E. Omfang av sprøytemisbruk i Norge. Rapport SIRUS 2006

6 Injiserende misbrukere i Norge Mellom 8200 og 12 500 sprøytemisbrukere i Norge Ca. 60% av de ca 3400 til enhver tid innsatte i norske fengsler har rusproblemer, av disse har ca. halvparten hatt regelmessig injeksjonsmisbruk før innsettelse. 200 doser døde overdose 2007

7 Skadereduserende tiltak Lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 34 kommuner. I 2007 ble det i Oslo delt ut i overkant av 2,5 millioner sprøyter. Per slutten av 2007 var det 4542 personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Sprøyterom Oslo. 610 personer har tatt i bruk sprøyterommet så langt I 2006 ble det satt totalt 7900 injeksjoner i sprøyterommet. 36 av disse endte med overdose – alle overlevde.

8 Formål med rutineundersøkelse av injiserende misbrukere Bedre helsetilstanden hos den enkelte misbruker Øke testeaktiviteten for hivinfeksjon, hepatitt og andre infeksjoner Bedre tilgang for behandling av kroniske og andre infeksjoner Øke vaksinasjonsdekningen Bedre informasjon om forebyggende tiltak

9 Injiserende misbrukere og MSIS Hepatitt A: 1360 tilfeller blant misbrukere 1995-1999 Akutt hepatitt B: 1 924 tilfeller 1995-2008 Hiv: 553 hivpositive t.o.m. 2008. Årlig 10-15 nye tilfeller HTLV-infeksjon: 53 tilfeller 1995-2002 Sårbotulisme: 8 tilfeller 1977-2008 Miltbrann: Ett tilfelle av systemisk Oslo 2000. Clostridium novyi-infeksjon: Ett tilfelle Oslo 2000 Hepatitt C: Prevalensundersøkelser Oslo: 60-70% av de undersøkte misbrukere er smittet Systemiske bakterielle infeksjoner antagelig underrapportert til MSIS.

10 Inntaket av rusmidler

11 Smittsomme sykdommer som ofte forekommer blant injiserende misbrukere i Norge hepatitt C hepatitt B, hepatitt D hepatitt A hivinfeksjon hud og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av gule stafylokokker (inkludert MRSA) og streptokokkinfeksjoner (endokarditt, nekrotiserende fasciit) HTLV - infeksjoner botulisme tetanus alvorlig systemiske infeksjoner (inkludert infeksjoner forårsaket av Clostridium novyi og Bacillus anthracis) luftveisinfeksjoner (f.eks. pneumoni og influensa)

12 Elementer i rutineundersøkelse Somatisk undersøkelse Testrådgiving og laboratorieprøver Vaksinasjon Rådgiving forebygging

13 Somatisk undersøkelse Generelt: Vekttap, feber, lymfeknutesvulster, generell almenntilstand Hud: anemi, ikterus, injeksjonsarr, sår eller abscesser spesielt i nakke, innside av albuer, lyskeregionen, genitalia og ben og føtter. Hårbunn bør undersøkes for hudlidelser Hjerte/lunger: Hoste og abnormale lungefysikalia, blodtrykk, hjertearytmier og bilyder Fordøyelse: infeksjoner i munnhulen, tannstatus Genitalia: symptomer på seksuelt overførbar sykdom, amenorré, graviditet.

14 Testing serologi for hiv, hepatitt A (IgM og IgG), hepatitt B (HBsAg, anti-HBc, antiHBs) og hepatitt C (anti- HCV og evt HCV-RNA) penselprøve til dyrkning fra abscesser og hudlesjoner leverfunksjonsprøver (ALAT, ASAT, bilirubin) generelle blodprøver som CRP, haemoglobin, leucocytter Evt. i tillegg undersøkelse for tuberkulose og andre seksuelt overførbare infeksjoner

15 Vaksiner hepatitt A og B vaksinasjon Boosterdose (evt. grunnvaksinasjon) med stivkrampe-, difteri, kikhoste - og poliovaksine bør gis hvert 10 år. Influensa- og pneumokokkvaksinasjon.

16 Forebyggende tiltak mot infeksjonssykdommer 1:3 bruk alltid rene sprøyter hver gang du injiserer del aldri sprøyter og annet brukerutstyr (kokekar, vann, filter og bomullsdotter) med andre dersom du likevel bruker sprøyter flere ganger eller deler med andre, rengjør sprøyte og spisser hver gang ved å: skylle sprøyte og spisser med rent vann for å fjerne blodrester og deretter koke dem i 10 minutter rense sprøyter og spisser ved å la dem ligge i vanlig husholdningsklorin i 30 sekunder og deretter skylle sprøytene og spissene med rent vann for å fjerne klorinet skylle sprøyte og spisser med rent vann for å fjerne blodrester

17 Forebyggende tiltak mot infeksjonssykdommer 2:3 sikre bedre injeksjonspraksis ved å: –vask hendene godt før og etter injeksjon –hvis mulig, kok det narkotiske stoffet –vask huden med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel –unngå å injisere på halsen og i lysken –unngå å injisere intramuskulært eller subkutant bruk skadereduserende helsetiltak dersom disse er tilgjengelig som; –sprøyteutdeling og sprøyteinnbytteordninger –legemiddelassistert rehabilitering (LAR) –sprøyterom –rensing av brukerutsyr med klorin i fengsler

18 Forebyggende tiltak mot infeksjonssykdommer 3:3 forsøk å begrense eller avstå fra bruk av narkotiske midler. Alternativt røyk eller sniff narkotiske stoffer istedenfor å injisere dem bruk alltid kondom ved tilfeldige sexpartnere vær nøye med den personlige hygienen inkludert tannhygiene


Laste ned ppt "Rutineundersøkelser av injiserende misbrukere Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google