Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Veien videre Hvordan kan Husbanken bli et ressurssenter også for bostedsløse? Administrerende direktør Geir Barvik, Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Veien videre Hvordan kan Husbanken bli et ressurssenter også for bostedsløse? Administrerende direktør Geir Barvik, Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Veien videre Hvordan kan Husbanken bli et ressurssenter også for bostedsløse? Administrerende direktør Geir Barvik, Husbanken

2 Side 2 Husbanken Prosjekt bostedsløse 2001 -2004 F 33 botiltak med til sammen 412 leietakere. F Fokusering gir ny holdning til bostedsløshet F Tverrfaglighet hjelper F Tildeling av bolig med systematisk oppfølging har positiv effekt på tidligere bostedsløses livskvalitet. ”det går bedre enn en skulle tro” F Forebygging og ”i-forkant-jobbing”.

3 Side 3 Husbanken Boligsosiale handlingsplaner F Handlingsplanene bidrar til at kommunene utarbeider en helhetlig boligpolitikk. F Utarbeidelsen av planen krever koordinert tverrsektoriell innsats F 150 kommuner har utarbeidet plan - mange arbeider med revisjon/oppdatering.

4 Side 4 Husbanken Utskrivelser til bostedsløshet… F FAFO: 6000 løslatelser fra fengsler årlig; minst tre av ti er bostedsløse ved utskrivning (FAFO 2004 ”Levekår blant innsatte”) F Byggforsk 2004: 22 % av alle bostedsløse i Norge kommer fra institusjon eller fengsel (Byggforsk 2004 ”Bostedsløse i Norge”) F Byggforsk 2000: Ferdigbehandlede blir værende på institusjoner fordi man ikke vil utskrive dem til bostedsløshet. Tar plasser fra de som trenger det. (Byggforsk 2000 ”Hjelpeapparatet for bostedsløse”)

5 Side 5 Husbanken Utfordringer for Husbanken. F Videreutvikling som resurssenter. F Påvirke kommuner til aktivt bruk av bostøtte – Se virkemidlene i sammenheng F Rapporterings- og dokumentasjon – Bo-kart i flere kommuner F Benytte kompetansetilskudd til nettverksbygging, utvikling av botiltak og samarbeidstiltak.

6 Side 6 Husbanken Husbankens som statlig koordinator F I samarbeid med Shdir lage møteplasser og være pådriver for kommuner, statlige og private aktører F Initiativ til kommunenettverk F Organisere regionale kontaktfora for Fylkesmenn, Helseforetak, Kriminalomsorg, Namsmenn, UDI m.fl F Delta i kontaktutvalg for storbyene F Forebygge begjæringer om utkastelse: Hvordan fange opp problemer før de når Namsmannen.


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Veien videre Hvordan kan Husbanken bli et ressurssenter også for bostedsløse? Administrerende direktør Geir Barvik, Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google