Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kritisk teori: Habermas og Skjervheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kritisk teori: Habermas og Skjervheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kritisk teori: Habermas og Skjervheim
SOS4000 Kritisk teori: Habermas og Skjervheim

2 Oversikt over forelesningen
1) A. Giddens 2) J. Habermas 3) H. Skjervheim

3 1) Giddens: modernitetsforståelse
Egenart: dynamikk Årsaker: - atskillelsen av tid og rom - utleiring: symbolske tegn og ekspertsystemer - institusjonell refleksivitet Selvet: refleksivt Tillit: - ansiktsløs - ansiktsbasert: ”rene” forhold

4 2) Habermas: generelt Kommunikativ handling: språklig enighet
Livsverden: kultur, institusjon, person Systemets kolonisering av livsverden Det demokratiske maktkretsløp

5 2) Habermas: utopier Fremtidsorientering: utopisk bevissthet
A) basert på arbeid B) basert på kommunikasjon

6 2) Habermas: moderne solidaritet
Utgangspunkt: tradisjonelle ordens sammenbrudd Nei: marked og byråkrati Ja: demokratisk statsborgerskap: frihet og likhet - abstrakt og universelt - rettslig institusjonalisert - avhengig av dmkretsløp

7 2) Habermas: borgerlig offentlighet
Representativ offentlighet: konservere og legitimere makt Borgerlig offentlighet: - privatfolk samles til publikum - åpenhet: universell inklusjon - herredømmefri: kraften i det bedre argument - funksjon: kritisere makten - etablere offentlig mening

8 2) Habermas: borgerlig offentlighet
Offentlighetens strukturelle forutsetninger: - skille stat vs. samfunn: ”liberal” kapitalisme Strukturendring: - skillet stat vs. samfunn utviskes: ”organisert” kapitalisme Resultat: offentlighetens ”reføydalisering”: - uselvstendig publikum (”kulturkonsumenter”) - statlig propaganda - reklame - mediemakt

9 3) Skjervheim A): Mennesket som objekt Tilskuer Positivisme
Fremmedgjøring B): Mennesket som subjekt Deltager Meningsfortolkning Kritisk teori


Laste ned ppt "Kritisk teori: Habermas og Skjervheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google