Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen

2 Formål, tid og sted Kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll innenfor bl.a. utskrivning av pasienter og bidra til forbedring 2.juni 2014 Nevrologisk sengepost og nevrologisk avdeling

3 Systematisering Risikovurdering av funn Inndeling i 4 risikoområder: 1.Vurdering 2.Varsling 3.Utnevnelse av koordinator 4.Manglende prosessbeskrivelse

4 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort? Funn: Vurdering av pasientens behov for kommunale tjenester og/eller hjelpemidler utføres ikke alltid korrekt Tiltak: – Opplæring av ansatte i viktigheten av god og tidlig planlegging iht. avtaler – Opplæring i bruk av dokumentasjon og PLO-skjema – Opplæring i ansvarsavklaring mellom sykehuset og KHT – Opplæring i betydningen av tverrfaglig samarbeid – Tilrettelegge for faste tverrfaglige møteplasser i seksjonen – Benytte kompetanse hos ergo-/ fysioterapeuter Risikoområde 1: Vurdering

5 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort? Funn: SØ varsler ikke alltid om behov for tjenester innen fristen. Samtykke fra pasient er ikke alltid innhentet Utskrivningsklar pasient vurderes ikke alltid på korrekt grunnlag og beslutning / samlet vurdering dokumenteres for sjelden Tiltak Opplæring i krav til varsling, bruk av PLO-skjema, krav til dokumentasjon og samtykke Risikoområde 2: Varsling

6 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort? Funn: Manglende etterlevelse av overordnet prosedyre i SØ for utnevnelse av koordinator (Forskrift om habilitering, rehabilitering, IP og koordinator) Begrepsbruk i prosedyre sammenfaller ikke med forskrift Tiltak: Avventer veileder til forskrift (våren 2015) som vil konkretisere denne litt forvirrende rollen i spesialisthelsetjenesten Risikoområde 3: Utnevnelse av koordinator

7 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort? Funn: Retningslinjer, samarbeidsavtaler og prosedyrer er dekkende for virksomheten, men er ikke helhetlig og godt presentert. Tiltak: Samleprosedyre / prosessbeskrivelse med oversikt over de avtaler og prosedyrer som regulerer vurdering, varsling og samarbeid med kommune er på plass E-læringskurs om dette utarbeides Risikoområde 4: Manglende prosessbeskrivelse

8 Ledelsesfokus på samhandling Antall avvik som ikke er lukket innen 30 dager Antall innsigelse på faktura som kommunene får medhold i Avdelingssjefene måles nå på

9 Nytt tilsyn på vei.. Fylkesmannen skal undersøke om sykehuset ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter med behov for kommunale tjenester i egen bolig. Tilsynet omfatter også sykehusets samhandling med fastlegene ved utskrivning. Tilsynet skal gjennomføres ved indremedisinsk og nevrologisk avdeling og omfatter pasienter utskrevet til Fredrikstad og Askim kommune. Det blir ført tilsyn med begge kommuner også, samt en spørreundersøkelse til pasienter/brukere.

10 Tidspunkt for tilsyn Askim kommune – 18. og 19. mai 2015 Fredrikstad kommune – 26. g 27. mai 2015 Sykehuset Østfold 8. og 9. juni Ganske ressurskrevende med tilsyn og revisjoner, men veldig nyttig og lærerikt. Det er bare å glede seg!


Laste ned ppt "Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google