Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold
Odd Petter Nilsen

2 Formål, tid og sted Kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll innenfor bl.a. utskrivning av pasienter og bidra til forbedring 2.juni 2014 Nevrologisk sengepost og nevrologisk avdeling

3 Systematisering Risikovurdering av funn Inndeling i 4 risikoområder:
Varsling Utnevnelse av koordinator Manglende prosessbeskrivelse Det var ingen bomber i funnene. Det har vært kjente svakheter som vi nå ble minnet om og som vi fikk enda mer press på å få bedret

4 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort?
Risikoområde 1: Vurdering Funn: Vurdering av pasientens behov for kommunale tjenester og/eller hjelpemidler utføres ikke alltid korrekt Tiltak: Opplæring av ansatte i viktigheten av god og tidlig planlegging iht. avtaler Opplæring i bruk av dokumentasjon og PLO-skjema Opplæring i ansvarsavklaring mellom sykehuset og KHT Opplæring i betydningen av tverrfaglig samarbeid Tilrettelegge for faste tverrfaglige møteplasser i seksjonen Benytte kompetanse hos ergo-/ fysioterapeuter Tiltak i hovedsak intern opplæring i seksjonen og på kursdager

5 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort?
Risikoområde 2: Varsling Funn: SØ varsler ikke alltid om behov for tjenester innen fristen. Samtykke fra pasient er ikke alltid innhentet Utskrivningsklar pasient vurderes ikke alltid på korrekt grunnlag og beslutning / samlet vurdering dokumenteres for sjelden Tiltak Opplæring i krav til varsling, bruk av PLO-skjema, krav til dokumentasjon og samtykke

6 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort?
Risikoområde 3: Utnevnelse av koordinator Funn: Manglende etterlevelse av overordnet prosedyre i SØ for utnevnelse av koordinator (Forskrift om habilitering, rehabilitering, IP og koordinator) Begrepsbruk i prosedyre sammenfaller ikke med forskrift Tiltak: Avventer veileder til forskrift (våren 2015) som vil konkretisere denne litt forvirrende rollen i spesialisthelsetjenesten Det er vanskelig å identifisere denne rollen i forhold til andre koordinatorer, ansvarlig lege, forløpskoordinator kreft og mange andre koordinatorer. Hele SHT venter på avklaring

7 Hva fant revisjonen og hva har vi gjort?
Risikoområde 4: Manglende prosessbeskrivelse Funn: Retningslinjer, samarbeidsavtaler og prosedyrer er dekkende for virksomheten, men er ikke helhetlig og godt presentert. Tiltak: Samleprosedyre / prosessbeskrivelse med oversikt over de avtaler og prosedyrer som regulerer vurdering, varsling og samarbeid med kommune er på plass E-læringskurs om dette utarbeides

8 Ledelsesfokus på samhandling
Avdelingssjefene måles nå på Antall avvik som ikke er lukket innen 30 dager Antall innsigelse på faktura som kommunene får medhold i

9 Nytt tilsyn på vei.. Fylkesmannen skal undersøke om sykehuset ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter med behov for kommunale tjenester i egen bolig. Tilsynet omfatter også sykehusets samhandling med fastlegene ved utskrivning. Tilsynet skal gjennomføres ved indremedisinsk og nevrologisk avdeling og omfatter pasienter utskrevet til Fredrikstad og Askim kommune. Det blir ført tilsyn med begge kommuner også, samt en spørreundersøkelse til pasienter/brukere. Det er stort sett de samme områdene som skal undersøkes (og de samme seksjonene) Har vi blitt bedre?? Det blir særlig spennende med SØ samarbeid / kommunikasjon med fastleger vedr. deres ansvar for hjemmeboende pasienter – er alt på stell der?

10 Tidspunkt for tilsyn Askim kommune – 18. og 19. mai 2015
Fredrikstad kommune – 26. g 27. mai 2015 Sykehuset Østfold 8. og 9. juni Ganske ressurskrevende med tilsyn og revisjoner, men veldig nyttig og lærerikt. Det er bare å glede seg!


Laste ned ppt "Resultat av konsernrevisjon Sykehuset Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google