Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Hva er “fjernsynsovervåking”? Personopplysningsloven (pol) gjelder for all elektronisk behandling av personopplysninger - også opplysninger i form av personbilder I utgangspunktet gjelder det ingen særlige regler for personbilder. “Fjernsynsovervåking” er en spesiell variant av behandling av personbilder, dvs personopplysninger i bildeform, jf pol § 2 nr 1 Jf. politiets overvåking av Karl Johan Jf. bilde av hver ny passasjer i drosje Jf. “fotobokser” Jf. overvåking av lokaler etter stengetid Legaldefinisjon i pol § 36: Gjelder alle typer kameraer Trenger ikke skje opptak Lyd sammen med bilde må anses som del av fjernsynsovervåkingen

3 Hvilke regler gjelder for fjernsynsovervåking? Hele loven gjelder fjernsynsovervåking som tilfredsstiller lovens alminnelige krav om: –“Elektronisk behandling av personopplysninger” eller –Opplysninger som inngår eller skal inngå i et personregister (dvs lovens alminnelige krav til saklig virkeområde i § 3) –Hele loven gjelder dessuten (uansett om fjernsysnsovervåkingen er elektronisk) dersom det er “mulig å finne igjen opplysninger om en bestemt person” (identifisering + gjenfinning), jf § 37 annet ledd Deler av loven gjelder for fjernsynsovervåking selv om den ikke er elektronisk eller det kan skje gjenfinning av person (se neste ramme) Bestemmelser som gjelder all fjernsynsovervåking (også ikke-elektronisk): Særlige regler i pol kap. VII Grunnkrav til overvåking (§ 38, se neste bilde) Utlevering av opptak (§ 39, se siste bilde) Varsling av fjernsynsovervåking (§ 40, se siste bilde) Andre bestemmelser i personopplysningsloven Krav til rettslig grunnlag (§§ 8 og 9, jf § 38) Krav til angivelse av formål og krav til opplysningskvalitet (§ 11) Krav om melding til Datatilsynet (§§ 31 og 32)

4 Grunnkrav til fjernsynsovervåking (§ 38) Kommer i tillegg til grunnkravene etter §§ 8 og 9 Gjelder “sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig” –Tilfeldig/sporadisk ferdsel av andre gjør ikke at kretsen ikke er begrenset –Eksempler: Kontorlokaler Område for betjening i butikk mv På slike steder må det være et særskilt behov for overvåkingen –Innebærer et skjerpet krav til saklig grunn, jf pol § 11 bokstav b –Må være identifisert en konkret trussel som overvåkingen kan virke inn på

5 Utlevering av opptak (§ 39) Skal skje når fjernsynsovervåkingen skjer på offentlig sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig –Varselet skal inneholde opplysning om at overvåking skjer hvem som er behandlingsansvarlig for overvåkingen Varsling om overvåking (§ 40) Utlevering bare skje fra databehandler til behandlingsansvarlige dersom den / de som er avbildet samtykker dersom utleveringsadgangen følger av lov til politiets etterforskning av straffbare handlinger og ulykker, hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder


Laste ned ppt "Oversikt over personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google