Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens arbeid med samisk språk Statssekretær Raimo Valle Drag 15. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens arbeid med samisk språk Statssekretær Raimo Valle Drag 15. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens arbeid med samisk språk Statssekretær Raimo Valle Drag 15. september 2008

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Stortingsmelding om samepolitikken Meldingen er det viktigste samepolitiske dokumentet fra denne regjeringen Samepolitikk relevant innenfor de fleste samfunnsområder Innspill fra Sametinget, samiske miljøer, virksomheter og kommuner

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samepolitiske prinsipper omsettes i praksis Regjeringen vil bygge videre på det rettslige og institusjonelle grunnlaget Mer fokus på hverdagspolitikken: - Mer kunnskap om det samiske i det offentlige - Et tjenestetilbud tilpasset den samiskspråklige bruker - Alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Språk- og kulturkompetanse i offentlig sektor - hverdagspolitikken Tilrettelegging av tjenester: -Krav i tildelingsbrev til NAV -Krav i tildelingsbrev til helseforetakene -Ansvar for samiske hensyn og interesser på alle lokale og regionale nivå -Kompetanseoppbygging i offentlig sektor

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Handlingsplan for samisk språk Se helheten i arbeidet på alle sektorer og forvaltningsområder Særlig innsats for de små samiske språkene Langsiktig strategi for å styrke språket: - Få flere samiske språkbrukere - Offentlige tjenester på samisk - Synliggjøring av samisk i det offentlige rom

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Tiltak for samisk språk Utvidelse av forvaltningsområde for samisk språk Samisk korrekturprogram www.samit.no Infonuorra Informasjonssider på nett for samisk ungdom Samiskspråklige aviser - Tilskuddet til avissider på lule- og sørsamisk økt fra 1% til inntil 4% Krav i tildelingsbrev til statlige etater Kvalitetssikring av samisk språk i offentlige dokumenter

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Tiltak for samisk språk - forts Tilskudd til tospråklighet i politi- og lensmannsetaten Tilskudd til samiske barnehagetilbud Tilskudd til samisk i grunnopplæringen Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen Statlig stimulering av psykisk helse Oversettelse av bibelen Trosopplæring Kirkelig betjening av den samiske befolkningen Gollegiella www.regjeringen.no

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Forvaltningsområdet for samisk språk Nye muligheter ved innlemmelsen av Tysfjord i forvaltningsområdet Rett til svar på lulesamisk i kontakt med lokalt og regionalt offentlig organ Lover og forskrifter av særlig interesse for den lulesamiske befolkning skal oversettes til lulesamisk Terminologiutvikling Kommunal og fylkeskommunal planlegging

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samisk i grunnopplæringen Kartlegge om dagens rettigheter til opplæring blir oppfylt Elevundersøkelse Opplæring i samisk til flere – fjernundervisning Prosjekt om samisk morsmålsanalfabetisme Utviklingsplan for samiske læremidler Øke rekruttering til samisk lærerutdanning og språk

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samiske barn og unge Språkstimulering i barnehagene Rekruttering av barnehage- personale Styrke kompetansen hos barneombudet Rapport om samiske ungdommers deltakelse og innflytelse

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Styrking og utvikling av lulesamisk språk Lulesamisk innsats for språket Handlingsplan for samisk språk - de små samiske språkene vil bli spesielt fokusert i arbeidet Korrekturprogram for nord- og lulesamisk Lover og offentlige dokumenter på lulesamisk

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hva kan vi gjøre for lulesamisk språk ? Hvordan kan regjeringen legge til rette for styrking og utvikling av lulesamisk språk? Hvilke innsatspunkter er viktigst? Behov for grense- overskridende samarbeid?


Laste ned ppt "Regjeringens arbeid med samisk språk Statssekretær Raimo Valle Drag 15. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google