Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Per C. Vatle – Bergen Vann KF Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Per C. Vatle – Bergen Vann KF Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Per C. Vatle – Bergen Vann KF Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA

2 2 ALFRED TAULE Ing. Einar Urheim fra 1983 til 1994 Bergen Kommune fra 1994 til 1999 IR Norge fra 1999 ut 2008 Bergen Vann KF fra 2009 - ? Prosessforståelse Våger å tenke nytt Gjennomføringsevne Utleid til VA-etaten til 2014 Regjerende VA(VM)-mester i anboring

3 3 Rensedimensjon 110 000 PE Vannmengde maks 8600 m 3 /h Anleggs flate ca 3300 m 2 Anleggs luftvolum ca 26 000 m 3 Holen RA

4 4 TILKOMST TUNELLER Ca 280 m Holen RA

5 5 TEKNISK OMRÅDE Hovedfordeling, Ventilasjon, Varme Trykkluft / blåsemaskiner Holen RA

6 6 INNLØP Holen RA

7 7 GROVRIST / første rensetrinn Holen RA

8 8 SANDFANG / Sand og fettutskilling Holen RA

9 9 FINRIST / Siste rensetrinn Holen RA

10 10 UTLØPSTUNNEL Holen RA

11 11 Høyt energiforbruk ? Er måler fra kraftleverandør korrekt ? Hva er storforbrukere av energi ? Hva kan vi endre for å spare ? Kostnad mot besparelse ! KARTLEGGING

12 12 Hva er storforbrukere ? VENTILASJON med VARME Vifter 150 KW (3600 kWh / døgn) Varme variabelt forbruk 0-600 kW TRYKKLUFT Kompressor snitt ca 50 kW (1200 kWh / døgn) LYS Variabelt forbruk 1-27 kW BLÅSEMASKIN LUFT Variabelt forbruk 13-17 kW KARTLEGGING

13 13 Utført kontroll av energimåler BKK. AVVIK på 0,3% ENØK-tiltak

14 14 TRYKKLUFT Igangkjørt (1996) med start på 9 bar og stopp på 10 bar. Kompressor i drift 24/7. Endret til start på 5,5 bar og stopp på 8 bar Kompressor i drift ca 8 timer i døgnet. Trykk behov normalt minimum 3 bar. Kostnad på endring: UNDER EN ARBEIDSDAG BESPARELSE ca 600 kWh pr. DØGN (hele året) ENØK-tiltak

15 15 VENTILASJON med VARME To hovedanlegg med driftsmulighet: AV eller PÅ Våren 2010 Testkjørt med ett anlegg av. (nattdrift.) Resultat: redusert strømforbruk, dårlig luftkvalitet. Sommer/høst 2010 Bygget om til frekvens styrte vifter. (montert omformere) Kontrollert styring for varmegjenvinner. Kontroll og reparasjon av shuntventiler. ENØK-tiltak

16 16 VENTILASJON med VARME Senket temperatur i anlegg generelt, i tillegg senkes temperatur ytterligere ved nattdrift. Styrer luft fra rene anleggs-soner mot skitne soner. Redusert viftehastighet på dagdrift, med ytterligere reduksjon ved nattdrift. Besparelse Vifter ca 2400 kWh pr døgn hele året. Varme ca 2000 kWh pr døgn i kalde perioder. ENØK-tiltak

17 17 VENTILASJON Luft-retning Ettermontert varmebatt. kontordel ENØK-tiltak / inneklima

18 18 LYS Lys i anlegg var tidsstyrt. På mellom 0700 til 1500 Endring i lys-styring På signal etter 0700 og en av portene åpnes. (Lys kommer ikke på før det kommer noen til anlegget.) Besparelse helligdager ++ ENØK-tiltak

19 19 BLÅSEMASKIN LUFT Drift 24/7 Det er behov for drift 24/7 for renseprosess. Besparelse 0 ENØK-tiltak

20 20 FORBRUK og BESPARELSE: KOSTNAD mot INNSPARING Utgifter med ombygging og utstyr: kostnad i overkant av 700 000 Kr Besparelse i strømutgifter i 2010: i overkant av 830 000 Kr

21 21 ENØK TILTAK HOLEN RA Årlig reduksjon i energi: ca 2 000 000 kWh - bra for klimaregnskapet etc.

22 22 BESPARELSE 2.000.000 kWh

23 23 ENØK-tiltak andre anlegg. Knappen RA Nattsenking ventilasjonshastighet. - med påfølgende reduksjon pådrag varmebatterier Satt i drift februar 2011. (kostnad ca en arbeidsdag.)

24 24 ENØK - Knappen RA Tiltak utført i 2011 Besparelse snitt 2006-2010 mot 2012 Reduksjon 1240000 kWh/år

25 25 HVA SER VI ?

26 26 Forandring ? ELLER SKAL TING VÆRE SOM DET ALLTID HAR VÆRT ?

27 27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "1 Per C. Vatle – Bergen Vann KF Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google