Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA
Per C. Vatle – Bergen Vann KF 1 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 1

2 ALFRED TAULE Ing. Einar Urheim fra 1983 til 1994
Bergen Kommune fra 1994 til 1999 IR Norge fra 1999 ut 2008 Bergen Vann KF fra ? Prosessforståelse Våger å tenke nytt Gjennomføringsevne Utleid til VA-etaten til 2014 Regjerende VA(VM)-mester i anboring 2 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 2

3 Holen RA Rensedimensjon 110 000 PE Vannmengde maks 8600 m3/h
Anleggs flate ca 3300 m2 Anleggs luftvolum ca m3 3 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 3

4 Holen RA TILKOMST TUNELLER Ca 280 m 4
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 4

5 Holen RA TEKNISK OMRÅDE
Hovedfordeling, Ventilasjon, Varme Trykkluft / blåsemaskiner 5 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 5

6 Holen RA INNLØP 6 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 )

7 Holen RA GROVRIST / første rensetrinn 7
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 7

8 Holen RA SANDFANG / Sand og fettutskilling 8
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 8

9 Holen RA FINRIST / Siste rensetrinn 9
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 9

10 Holen RA UTLØPSTUNNEL 10 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 )

11 KARTLEGGING Høyt energiforbruk ?
Er måler fra kraftleverandør korrekt ? Hva er storforbrukere av energi ? Hva kan vi endre for å spare ? Kostnad mot besparelse ! 11 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 11

12 KARTLEGGING Hva er storforbrukere ? VENTILASJON med VARME
Vifter 150 KW (3600 kWh / døgn) Varme variabelt forbruk kW TRYKKLUFT Kompressor snitt ca 50 kW (1200 kWh / døgn) LYS Variabelt forbruk 1-27 kW BLÅSEMASKIN LUFT Variabelt forbruk kW 12 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 12

13 ENØK-tiltak Utført kontroll av energimåler BKK. AVVIK på 0,3% 13
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 13

14 ENØK-tiltak TRYKKLUFT Igangkjørt (1996) med start på 9 bar og
stopp på 10 bar. Kompressor i drift 24/7. Endret til start på 5,5 bar og stopp på 8 bar Kompressor i drift ca 8 timer i døgnet. Trykk behov normalt minimum 3 bar. Kostnad på endring: UNDER EN ARBEIDSDAG BESPARELSE ca 600 kWh pr. DØGN (hele året) 14 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 14

15 ENØK-tiltak VENTILASJON med VARME
To hovedanlegg med driftsmulighet: AV eller PÅ Våren 2010 Testkjørt med ett anlegg av. (nattdrift.) Resultat: redusert strømforbruk, dårlig luftkvalitet. Sommer/høst 2010 Bygget om til frekvens styrte vifter. (montert omformere) Kontrollert styring for varmegjenvinner. Kontroll og reparasjon av shuntventiler. 15 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 15

16 ENØK-tiltak VENTILASJON med VARME
Senket temperatur i anlegg generelt, i tillegg senkes temperatur ytterligere ved nattdrift. Styrer luft fra rene anleggs-soner mot skitne soner. Redusert viftehastighet på dagdrift, med ytterligere reduksjon ved nattdrift. Besparelse Vifter ca 2400 kWh pr døgn hele året. Varme ca 2000 kWh pr døgn i kalde perioder. 16 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 16

17 ENØK-tiltak / inneklima
VENTILASJON Luft-retning Ettermontert varmebatt. kontordel 17 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 17

18 ENØK-tiltak LYS Lys i anlegg var tidsstyrt. På mellom 0700 til 1500
Endring i lys-styring På signal etter 0700 og en av portene åpnes. (Lys kommer ikke på før det kommer noen til anlegget.) Besparelse helligdager ++ 18 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 18

19 ENØK-tiltak BLÅSEMASKIN LUFT Drift 24/7
Det er behov for drift 24/7 for renseprosess. Besparelse 0 19 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 19

20 FORBRUK og BESPARELSE:
KOSTNAD mot INNSPARING Utgifter med ombygging og utstyr: kostnad i overkant av 700 000 Kr Besparelse i strømutgifter i 2010: i overkant av 830 000 Kr 20 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 20

21 ENØK TILTAK HOLEN RA Årlig reduksjon i energi: ca 2 000 000 kWh
- bra for klimaregnskapet etc. 21 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 21

22 BESPARELSE 2.000.000 kWh 22 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 )

23 ENØK-tiltak andre anlegg.
Knappen RA Nattsenking ventilasjonshastighet. - med påfølgende reduksjon pådrag varmebatterier Satt i drift februar (kostnad ca en arbeidsdag.) 23 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 23

24 ENØK - Knappen RA Tiltak utført i 2011
Besparelse snitt mot 2012 Reduksjon kWh/år 24 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 24

25 HVA SER VI ? 25 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 )

26 Forandring ? ELLER SKAL TING VÆRE SOM DET ALLTID HAR VÆRT ? 26
Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 26

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
27 Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) Alfred Taule – Bergen Vann KF (ENØK V1.0 ) 27


Laste ned ppt "Forslag til årets VA-tiltak ENØK HOLEN RA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google