Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy for kreativ og språklig produksjon NKUL etterutdanning Halden september 2009 Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy for kreativ og språklig produksjon NKUL etterutdanning Halden september 2009 Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy for kreativ og språklig produksjon NKUL etterutdanning Halden september 2009 Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no

2 Morgendagens læring og lærende. Hvor godt forberedt er skolen på de massive endringene som skjer gjennom ny digital teknologi? Hvordan vil ny teknologi påvirke framtidig læring og de lærende? Hvordan kan grunnopplæringen svare på disse utfordringene – både på kort og lang sikt? www.flickr.com/photos ITU Monitor 2007 stilte spørsmålene:

3 Skolens digitale tilstand Tilgjengelige datamaskiner er en forutsetning for læring og undervisning med IKT, men samtidig er det ikke et tilstrekkelig premiss for pedagogisk og faglig bruk av IKT. Det er avgjørende at det samtidig gjennomføres kompetanseheving hos lærere, og at skolen og læreren har utviklet tydelige læringsmål Grunnskolen ligger fortsatt langt etter videregående skole når det gjelder bruk av IKT i det daglige skolearbeidet På alle trinn brukes datamaskinen først og fremst til skriving, men lesing er den aktiviteten som øker mest Det er positiv sammenheng mellom IKT-ansvarlig i full stilling og IKT-bruk i fag Digitale verktøy virker inn på skoleprestasjonene og elevens digitale kompetanse når de brukes på en systematisk, faglig og pedagogisk måte. www.flickr.com/photos ITU Monitor 2009 oppsummerer:

4 Nødvendige spørsmål: Hvordan kan teknologi stimulere læringsprosessen? Hva er ønsket læringsutbytte? Hva slags ressurser og kilder vil det bli bruk for?

5 Kreativ og språklig produksjon – to eksempler Image: '2007... a good time was had by all' www.flickr.com/photos/2007... a good time was had by all

6 Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Digital skole hver dag. ITU, 01.10.2005 www.flickr.com/photos/30265340 @N00/1364283972

7 Læreplan i engelsk - grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

8 Læreplan i engelsk – digitale ferdigheter i kompetansemål: bruke språket gjennom flere sanser og medier (kommunikasjon, 2. årstr.) bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst (kommunikasjon, 4. årstr.) bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring (språklæring, 7. årstr.) bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster (kommunikasjon, 7. årstr.) kommunisere via digitale medier (kommunikasjon, 10. årstr.) produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier (kommunikasjon, Vg1) bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte (språklæring, Vg1) Samtidig øves flere andre grunnleggende ferdigheter.

9 Programvare for lydopptak

10 Ideer til undervisningen

11 Læreren

12 Vi praktiserer Mp3MyMp3 Oppgave: Nyhetsinnslag (i lokalradioen?) Fortell om noe du er opptatt av - på engelsk (opptak – ca. 60 sekunder) Hensikt: Praktisere verktøyet og skaffe råmateriale til redigering i Audacity

13 Verktøy: Mp3MyMp3 Opptak Stopp Pause Valg 1: Record

14 Valg 2: Options for lagring Valg 3: Save files as Mp3 Legg merke til hvor filen blir lagret!

15 Vi praktiserer Audacity Oppgave: Redigere nyhetsinnslag Faser i arbeidet: 1 Importer råmateriale (Mp3-fil) 2 Finn musikk - jingle + musikkinnslag (Multimediebyrån), last ned, importer 3 Rediger Hensikt: Praktisere verktøyet og lage et større produkt

16 Verktøy: Audacity Importer Opptak: Redigeringsknapper

17 Programvare for sammensatte tekster

18 Ideer til undervisningsopplegg

19 Læreren må styre - bevisstgjøring av form kontra innhold ved presentasjoner får et verktøy for kreative uttrykksmåter kan skape motivasjon for språklæring (differensiering) kan samle dokumentasjon om elevenes fremgang når det gjelder å kunne uttrykke seg muntlig (skriftlig), for underveisvurdering og fastsetting av sluttkompetanse lar elevene få en mulighet til å vurdere egen fremgang og sluttkompetanse må gi elevene gode vaner: opphavsrett

20 Vi praktiserer Photo Story Oppgave: Tolk et dikt eller en fortelling visuelt. Bruk også virkemidler som egen stemme, animasjoner, lydeffekter og musikkuttrykk Utgangspunkt: Utdelt dikt, selvvalgt kompetansemål i læreplanen eller en tekst fra læreboka Faser i arbeidet: 1 Opprett en mappe i ”Mine dokumenter” 2 Studer tekst 3 Finn bilder (Flickr) og last ned 4 Importer i Photo Story – husk å lagre prosjektet 5 Lag titler 6 Gjør opptak av egen stemme 7 Legg på bakgrunnsmusikk og lydeffekter 8 Lagre det endelige produktet (video) Hensikt: Praktisere verktøyet og lage en sammensatt tekst

21 Verktøy for sammensatte tekster Photo Story 3 + Media Player

22 DAG 2: Wiki - en tumleplass for språkeleven

23 Ut på verdensveven! www.flickr.com/photos/ 10255853@N00/2217851281

24 Ideer til undervisningen

25 Læreren må få innhold i wikien – i utgangspunktet et tomt rom må være tydelig til stede må tenke språklæring må oppdra til god nettkultur må legge til rette for delingskultur: elever må gi av seg selv og akseptere at andre ’editerer’

26 Hva kan et sosialt læringsrom bety for språkprosessen? Språkeleven ses på som en deltaker i et språkfellesskap der han/hun drar nytte av sosiale ressurser (medelever), materiell (PC, nettverk, applikasjoner), semiotiske ressurser (bildeuttrykk, genrer, etc). ”a shift from learning within minds to learning as a process between minds” Alle bidrar Økt engasjement Motiverer til å utvide aktivt og passivt ordforråd Autentisk språk En kontinuerlig læringsprosess

27 Verktøy

28 IKT-veiledning for språk


Laste ned ppt "Verktøy for kreativ og språklig produksjon NKUL etterutdanning Halden september 2009 Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google