Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). Forside, evt. innholdfortegnelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). Forside, evt. innholdfortegnelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). Forside, evt. innholdfortegnelse, billedmateriale og litteraturliste kommer i tillegg. Analysen må inneholde følgende elementer: motivbeskrivelse, formalanalyse, ikonografi og ikonologi, sammenligning. Besvarelsen skal reflektere at studenten ha satt seg inn i visuell analyse Ha satt seg inn i verkenes idehistoriske og kulturhistoriske kontekst for å kunne vise hvordan en endret samtidsforståelse kommer til uttrykk i kunstverkene. Kan bruke faguttrykk og fagprosa. Har brukt tilleggslitteratur

2 Hva er tilleggslitteratur ?
Tilleggslitteratur er: forskningsbasert faglitteratur! hvor finner jeg slik litteratur? Bruk universitetsbiblioteket

3 Kunsthistorie Søk etter litteratur:   Bibsys er Universitetsbibliotekets katalog. (forklaring - enkel søking - reservering) Sambok er en felleskatalog for alle norske bibliotek. (forklaring) Kunstbib : norsk kunsthistorisk bibliografi. (forklaring) Fagdatabaser : de mest aktuelle databaser aktuelle for kunsthistorie.

4 Analysen skal inneholde følgende elementer:
Motivbeskrivelse Formalanalyse Ikonografi Ikonologi (Kontekst) Sammenligning Drøft på hvilken måte verkene reflekterer sin samtid.

5 oppgave 1 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: El Greco, Grev Orgaz' begravelse, ca (dat. 1587) Og Gustave Courbet,  Begravelse i Ornans, 1849

6 Hvordan skal jeg gå frem
Se på verkene hver for seg og i kontrast til hverandre Hvor ligger forskjellene – hva er likt? Form, uttrykk, innhold, Form: lys, farge, rom, linjer, komposisjon Innhold: tema, handling, figurer Uttrykk: Hva gjenspeiler verkene? Kan forskjellene forklares ved hjelp av kontekstanalysen?

7 Visuell analyse: Panofsky
Kontekstanalyse, komparativ analyse, formalanalyse. Hva vil jeg vise med min analyse? Jeg vil vise: At verkenes idehistoriske og kulturhistoriske kontekst kommer til uttrykk i kunstverkene og jeg vil vise at det formale uttrykk gjenspeiler en endret samtidsforståelse

8 Komparativ analyse Bilde 1 - det eldste Motivbeskrivelse Formalanalyse
Ikonografi Bilde nr. 2 et sammenligningsobjekt I motsetning til bilde nr. 1 er bilde nr.2 Motivmessig Formmessig Ikonografisk forskjellig __________________________ Kontekstanalyse/ ikonologi som en forklaring på formale forskjell

9 Gjør en sammenlignende analyse av følgende verk:
Kouros fra Anavysos 530 f. Kr Polykleitos: Spydbærer, ca. 460f. Kr.

10 Fremstillingsmuligheter: egyptisk utgangspunkt - utvikling av gresk skulptur fra arkaisk til klassisk tid

11 Sammenlignende Skulpturanalyse – ett eksempel
Skulptur nr.1 Kouros fra Anavysos 530 f. Kr

12 Motivbeskrivelse: Blir først meningsfullt når jeg vet at det går an å fremstille motivet også på en annen måte. Derfor beskriver jeg figuren i forhold til andre fremstillings muligheter = komparativ analyse Ung stående naken mann Skrittmotiv – venstre ben frem Lik vektfordeling Armene tett inntil kroppen Karakteristiske detaljer ( armer, tomler, liv, mellomgulv, muskulatur, kneskål, ankler, hodeform, munn – arkaisk smil, blikk, øyer, øynbrun, hår

13 Formalanalyse: Statisk, frontal, stilisert Symmetrisk, formelaktig, Uorganisk i forhold til helheten Volum Delvis relieffaktig Polychrom Ikke polert – men røff Bevegelse – formelaktig Tidløs Lys og skygge Bevegelseslinjer Avgrenset, linjært, lukket Rom Kommunikasjon Etc.

14 Ikonografi: Ung mann – votivskulptur Plassert f.eks på graver eller tempelområder Ingen bestemt

15 Skulptur 2 Polykleitos: Spydbærer, ca. 460f. Kr. ”Kanon” – rettesnor
Kryssende kontrapost

16 Motivbeskrivelse I motsetning eller på samme måten som figur 1 er figur nr.2 : Ung stående naken mann Høyre ben aktiv – standben Venstre ben avslappet Høyre arm hvilende Venstre arm holder i noe Figur støttet mot marmorstøtte Hodet vent mot høyre etc. Muskler, sener, frisur, øyer, munn etc.

17 Formalanalyse i forhold til nr.1
Frontal Assymmetrisk symmetri Vektfordeling S- linje Kryssende kontrapost Naturalistisk Idealisert (kanon) Volum Proporsjoner Bevegleseslinjer Avgrenset/ linjær Lukket Rom, lys og skygge Kommunikasjon

18 Ikonografi i forhold til nr.1
Atlet – Spydbærer Kanon Realisering av det klassiske skjønnhetsideal Plassert på idrettsanlegg Ingen bestemt

19 Kontekstanalyse eller ikonologi
Forskjellene eller likheter kan forklares På bakgrunn av verkenes samtid: Nr. 1 plasseres i arkaisk tid: Nr. 2 plasseres i klassisk tid:

20 oppgave 1 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: El Greco, Grev Orgaz' begravelse, ca (dat. 1587) Og Gustave Courbet,  Begravelse i Ornans, 1849

21 oppgave 2 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Michelangelo Buonarroti, Piéta,  og Michelangelo Buonarroti,  Pietà Rondanini, ca ,

22 oppgave 3 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Jacques-Louis David,  Horatiernes ed,  og Pablo Picasso,  Guernica, 1937

23 Frist for innlevering er 3. april.
nyttig informasjon digital billedbase: Brukernavn: periode Passord: rAm/89 ressurs for studenter for å lære korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger: Frist for innlevering er 3. april.


Laste ned ppt "Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). Forside, evt. innholdfortegnelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google