Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT- utvikling innen tømmertransporten Fra 1980 tallet og frem mot 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT- utvikling innen tømmertransporten Fra 1980 tallet og frem mot 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IT- utvikling innen tømmertransporten Fra 1980 tallet og frem mot 2010

3 Hovedpunkter IT- utvikling innen tømmertransporten  Effektivisere informasjonsflyten i virkeskjeden  Enklere og mer effektiv hverdag for transportør og transportleder, ved bl.a at kjøreoppdrag overføres direkte ut i tømmerbilen. Overordnet styringsmål – IT utvikling. Digitale aktører Hva har skjedd fra 80 tallet og frem til i dag og litt inn i fremtiden.

4 Honnør og til tømmertransportører og tømmersjåfører for rask og effektiv innføring av nye systemer og ny teknologi. Undertegnede har oppservert ”litt tilbaketrukket” at tømmertransportører er noen av de dyktigste til å tilegne seg ny og moderne teknologi. Det er faktisk mer arbeidskrevende og ikke minst mer pedagogisk utfordrende å innføre nye datasystemer til høyt utdannede teknokrater og ”blåruss.” (Til orientering har undertegnede vært med på prosesser med implementering av nye systemer i snart 25 år i ulike norske og internasjonale selskaper.) Dette arbeidet står det virkelig respekt av og det dere har prestert er sammenlignbart med de kjempe utfordringer norsk industri og handelsvirksomhet hittil har klart å takle, tross nærmest umulige rammebetingelser.

5 IT- utvikling innen tømmertransporten Hovedmålsettinger i denne utviklingen er: Effektivisere informasjonsflyten i virkeskjeden.  Registrere nødvendige opplysninger kun en gang og kun en gang.  Koordinatfesting av hvor tømmeret ligger.  Korrekte hente og kjøreopplysninger og dermed korrekt oppgjørsgrunnlag til transportør.  Bedre lagerrapporter for kjøper og leverandør.  Nye lasskvitteringsrutiner ”fraktbrev” gir leverandør, transportør og kjøper bedre oversikt i kjeden.  Alle pengestrømmer knyttet til måledokumentet går automatisk til partene. Virke Skogeier – salgsorg – kjøper AvvirkningEntrep – salgsorg – skogeier TransportTransportør – kjøper Enklere og mer effektiv hverdag for transportør og transportleder, ved bl.a at kjøreoppdrag overføres direkte ut i tømmerbilen.  Mindre ”dødtid” for transportør.  Transportleder har bedre kontroll med innkjørt volum pr. mottak.  Kjøreoppdrag kan samordnes (tur/retur, alternativer formidles ved bomturer osv.)  Post, faks og manuelle rutiner redusert til et minimum.

6 Overordnet styringsmål – IT utv. Salgs- organisasjon Innkjøps- organisasjon Avtale -Vare/kvalitet m3/dim - leveringsplan -bonusbetingelser Lev.planer overordnet styringsmål for alle aktører i verdikjeden Intern fordeling av ”avtalen” Innkjøpsplan Innmelding/ kontrakter (ordrereserve) Hogstplan Avvirket Framkjørt Transportplan Kjøreordre Transportert Målerplan Mottak Umålt Målt Salgplan Transport klart

7 Digitale aktører Skog WEB Entreprenør WEB Transportledere/transportører på Web  PDA kjøreordre/lasskvittering  utplassert og tatt i bruk av ca 150 transportører PDA for stokkmåling, FMB-måling PDA ”sjåførmåling” Kjøpere på Web.

8 Hva har skjedd fra 80 tallet og frem til i dag og litt inn i fremtiden.

9 TidGrunnlagAndre forutsetninger 80-talletMT - melding (måle og transportmelding) på papir. Ymse 1. halvdel av 90 talletMT-melding skrives ut fra kontraktsystemet Leverandørkontrakten registreres i Kontraktsystemet VSYS 1996- 1997Kjøreordre erstatter MT-meldingen. Forenklet kjøreordre fra kontraktsystemet. Optra tas i bruk som verktøy for transportstyring 1998 - 1999Registrering av fremkjørt meldinger og lasskvittering. I tillegg ble løsning for registrering pr. telefon etablert. 2000Transportweb utviklet med utskriving av kjøreordre. 100 % løsning etter kort tid. Transportørene får kjøreordre på sin PC. 2003 - 2004Kjøreordre ut på PDA inkl. registrering av lasskvittering. Sjåførmåling på PDA. Det er nå svært få tømmerbiler som ikke har PDA installert. 2005-2006Lasskvittering etableres som grunnlag for innmåling. Moelven har til vurdering å etablere 1:1 forhold mellom lasskvittering og måledokument for å få oversikt over umålt lager. 2006Kjøreoppdraget avsluttes med registrering av lasskvittering (fraktbrev) for alt som er kjørt. GPS og kjørecomputer tas ibruk. 1:1:1 forhold mellom kjøreordre-lasskvittering og måledokument. Transportør vil få mulighet og grunnlag for en komplett elektronisk kjørebok. Det utstedes kjøreordrer som bare kan brukes for en tur og som skifter status til lasskvittering og deretter måledokument. 2007-2010Elektronisk kjørebok benyttes av 80% av transportørene. Nye verktøy for optimalisering av transporten tas i bruk. Nye hjelpemidler og registreringsutstyr (PDA,kart etc. med mer brukervennlig funksjonalitet vil stadig dukke opp i tømmerbilene. Optimalisering forutsetter sterke grad av nøyaktige volumangivelser i skog og at større andeler av virket ikke er forhåndsdefinert til en bestemt destinasjon. Hverdagen vil bestå av mer bruk av ”dippedutter” og IT-snutter som da er integrert i nye tømmerbiler.

10 Tømmerbilen med sjåfør/transportør er en vesentlig og helt nødvendig del av en kjede som sysselsetter mange tusen mennesker i dette landet! Takk for meg!


Laste ned ppt "IT- utvikling innen tømmertransporten Fra 1980 tallet og frem mot 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google