Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 1 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT MILJØGIFTER OG AVFALLSBEHANDLING Namdalskonferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 1 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT MILJØGIFTER OG AVFALLSBEHANDLING Namdalskonferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 1 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT MILJØGIFTER OG AVFALLSBEHANDLING Namdalskonferansen 2012

2 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 2 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT BEDRIFTSPRESENTASJON 1959 ETABLERT SOM TRADISJONELT TRANSPORTFIRMA 1977 STARTET MED INNSAMLING AV FARLIG AVFALL 1988 STARTET MED INNSAMLIG AV FARLIG AVFALL FRA PRIVAT HUSHOLDNING. 1989 STARTER MED INNSAMLING AV GLASS 1999 STARTER MED INNSAMLING AV ELEKTRONIKK 2007 STARTER MED INNSAMLING AV DEKK 2010 EN AV MIDT NORGES LEDENDE VIRKSOMHETER PÅ AVFALLSINNSAMLING 2011 AVTALE MED 64 KOMMUNER PÅ INNSAMLING OG DESTRUKSJON AV FARLIG AVFALL FRA HUSHOLDNINGER

3 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 3 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Farlig avfall/miljøgifter  Alle bedrifter og privat husholdning produserer avfall. Noe av avfallet kan inneholde helse- eller miljøfarlige stoffer som kan skade mennesker, dyr og miljø hvis det ikke taes forsvarlig hånd om. Slikt avfall kalles for farlig avfall. Feil håndtering av farlig avfall kan også medføre globale skader ved at miljøgifter akkumuleres i næringskjeden. Alle som er i besittelse av farlig avfall har derfor ansvar for at dette oppbevares, lagres og tas forsvarlig hånd om, i henhold til avfallsforskriften.

4 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 4 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Oversikt over største fraksjoner  Oversikt største fraksjoner privat husholdning hele landet perioden 2007-2009.  7051 Maling,Lim og Lakk 11 869 067 kg  7098 Cca impregnert trevirke 7 257 947 kg  7250 Asbest 1 815 109 kg.  7011 Spillolje 1 556 222 kg  7211 PCB Ruter 1 514 560 kg  7053 Maling vannbasert 1 063 014 kg  7154 Kreosot-impregnert trev. 747 297 kg  7023 Drivstoff og Fyr 1. 434 450 kg  7055 Spraybokser 413 600 kg  7012 Spillolje ikke ref. 399 568 kg

5 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 5 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Mengder avfall 2009  Hele landet for privat husholdning 2009 ;10 705 264 kg  Nord Trøndelag 2009 ; 292 915 kg 2,3 kg pr. innbygger  Sør Trøndelag 2009 ; 596 461 kg 2,1 kg pr. innbygger  Totalt farlig avfall for hele landet ; 711 110 674 kg  Totalt for Sør Trøndelag ; 14 962 250 kg  Totalt for Nord Trøndelag ; 4 950 761 kg  Totalt privat husholdning MNA for 2011 ; 150 000 kg

6 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 6 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Status Trøndelag  Mengder avfall av de forskjellige fraksjoner viser at det er mest avfall fra husholdninger/landbruk og verkstedindustri.  Det er lite avfall fra tungindustri og Offshore i forhold til andre deler av landet  Dette betyr at det i farlig avfallsystemet genereres mest av typene maling, oljeprodukter og avfall relatert til byggavfall i Trøndelag.

7 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 7 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Hvordan kommer avfallet inn  Privat husholdning leverer i alt hovedsak sitt avfall inn på miljøtorg. Derfra blir det hentet av godkjente innsamlere for farlig avfall og går til lokal mottaksplass hvor det blir sortert/klassifisert/emballert og sendt til godkjent mottak.  Bedrifter får hentet sitt farlige avfall av godkjente innsamlere som leverer det til godkjent destruksjon/gjenvinning i Norge eller Utlandet.  Avfallet blir transportert inn på bil og går videre på bil/båt eller jernbane ut fra hvor endelig stoppested er for avfallet.

8 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 8 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Hva gjøres med avfallet ?  Cca - impregnert trevirke og kreosot mottas i all hovedsak på kommunale mottak og leveres derfra til godkjente forbrenningsanlegg. Eksempel på godkjent anlegg for forbrenning er SAKAB i Sverige.  Spillolje forbrennes på forskjellige anlegg i Norge. Klif er myndighet for godkjenning av slike. I Trøndelag er det 2 anlegg som er godkjent for brenning av spillolje.  Verdalskalk og Norfrakalk bruker ca. 20 000 tonn spillolje i året. I tillegg til alt fra Trøndelag, får de sine mengder fra det øvrige land.  Malingsavfall ; I Norge er det 1 godkjent anlegg for forbrenning av maling. Dette er Norcem i Brevik. Øvrig så eksporteres en del fra Norge også til Sakab Sverige, Kommunekemi Danmark. Disse anleggene tar også alt øvrig organisk farlig avfall.

9 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 9 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Hva gjøres med avfallet ?  Blybatteri som også utgjør en stor mengde leveres til Batteriretur AS i Halden som igjen eksporterer dette videre til Sverige og Øvrige Europa til gjennvinningsverk.  Største utfordring med blybatteri er de hvite varebilene som reiser rundt på kveld, helg og stjeler batteriene hos verksted og bensinstasjoner. Dette medfører at de som har batteri ikke får deklarasjon for levert avfall og det er ikke kontroll på hvor dette avfallet tar veien. Myndighetene bør se snarest på løsning for å stoppe denne trafikken. Det samme skjer også med hvitevarer og elektronikk. Her stjeles det og føres ut av landet uten at det er kontroll på dette.

10 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 10 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Hva gjøres med avfallet ?  Øvrige anlegg i Norge for farlig avfall.  NOAH Langøya i Oslofjorden, mottar uorganisk avfall til deponi. De store bruddene på øya fylles opp og til slutt blir deponiet forseglet. Avfallet blir liggende der for all framtid.  Miljøteknikk Terrateam Mo i Rana er mottak for uorganisk avfall og her bearbeides avfallet og legges inn i gruvene etter gruvedriften i Mo Rana.

11 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 11 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Avfall på avveie  De stadig bedre løsninger for farlig avfall, både på innsamling og behandling de senere år gjør at avfall på avveie blir mindre.  Kommunale mottak er godt tilgjengelig med faste og mobile mottak.  Flere godkjente innsamlere er godt representert i alle fylker i landet.  Det er stadig flere kontroller hos virksomheter som generer farlig avfall,som igjen skjerper inn at alle leverer sitt farlige avfall til godkjente mottak.  Så selv om vi har en vei å gå for å nå 100 % innsamling er vi på god vei til å nå målet.

12 Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 12 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT Takk for meg.


Laste ned ppt "Veglo AS – vi viser vei! | tel. 74 82 95 10 | veglo.no 1 NS-EN ISO 14001:2004 SERTIFISERT MILJØGIFTER OG AVFALLSBEHANDLING Namdalskonferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google