Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiermøte i Drammen formannskap 26. mai 2009. 2 Dette er EB Morselskap Konsernstøtte- funksjoner Energiselskapet Buskerud AS Finans og regnskap Forretnings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiermøte i Drammen formannskap 26. mai 2009. 2 Dette er EB Morselskap Konsernstøtte- funksjoner Energiselskapet Buskerud AS Finans og regnskap Forretnings-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiermøte i Drammen formannskap 26. mai 2009

2 2 Dette er EB Morselskap Konsernstøtte- funksjoner Energiselskapet Buskerud AS Finans og regnskap Forretnings- utvikling HR Informasjons- og samfunnskontakt Datter- selskap Tilknyttede selskaper EB Kraftproduksjon AS Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk GrønnKraft AS Produksjon EB Nett AS EB Fibernett AS Hadeland EnergiNett AS Drammen Fjernvarme AS Miljøvarme VSEB AS Infrastruktur EB Energimontasje AS Hadeland NettPartner AS EB Elektro AS B-Tek AS NordiConsult AS Entreprenør EB Kontakt AS EB Kundeservice AS El-Tilsynet AS Hadeland Energi Bredbånd AS Tjenester IKTRisikostyring

3 3 EBs mål og strategi EB skal med basis i kraftbransjen i Buskerud-regionen, sikre og videreutvikle aksjonærverdier ved å: være pådriver for regional konsolidering gjennom å styrke kompetanse og konkurransekraft i regionen å synliggjøre potensialet for økt verdiskapning gjennom samarbeid og integrasjon å søke partnerskap for å øke finansiell og industriell handlekraft utnytte EBs konkurransefortrinn innenfor nye markedsmuligheter Ledningsbunden fiberbasert bredbånd og salg av tjenester Ny fornybar energiproduksjon og fjernvarme

4 4 Viktige utviklingstrekk/hendelser 2008 Endelig avklaring av skatteoppgjør til EB Kraftproduksjon ga en positiv resultateffekt på 200 mnok Etablering av EB Fibernett for utbygging av fiber i Nedre Buskerud Ekspansjon innen entreprenør gjennom oppkjøp av EB Elektro og NordiConsult samt etablering av selskapet B-Tek Etablering av El-Tilsynet for salg av tilsynstjenester til nettselskaper Aktivitet knyttet til ny fornybar energi og partnerskapsløsninger

5 5 Forretningsområdet Infrastruktur Regionalnett i Buskerud fylke Distribusjonsnett i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg og Hadelandskommunene (49 prosent) Fiberoptisk bredbåndsnett i Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker og på Hadeland Utbygging og drift av fjernvarmeanlegg primært i Buskerud Ca. 60 ansatte EBITDA: 189,4 mnokInvesteringer 07: 142,2 mnok Resultat etter skatt: 59,7 mnokInvesteringer 08: 130,9 mnok Fokus på å realisere stordriftsfordeler gjennom operativt og eiermessig samarbeid med andre selskap i Buskerud-regionen

6 6 Forretningsområde Produksjon 15 heleide kraftstasjoner (beregnet årlig midlere produksjon på 2.042 GWh) Direkte og indirekte deleierskap i flere mindre kraftverk (418 GWH) Drift av 21 kraftstasjoner Årlig produksjon ca. 2,5 TWh Ca. 45 ansatte EBITDA: 518,1 mnokInvesteringer 07: 19,6 mnok Resultat etter skatt: 358,9 mnokInvesteringer 08: 55,7 mnok Fokus på driftseffektivitet og oppgradering av kraftverk Småkraftverk i Buskerud- regionen i egen regi eller gjennom partnerskap Småkraftverk nasjonalt i regi av Norsk Grønnkraft Vindkraft i regi av Zephyr

7 7 Forretningsområde Entreprenør Positiv markedsutvikling Elmontasje mot everk og industri på Østlandet Nisjeprodukter nasjonalt Ca. 170 ansatte EBITDA: 20,0 mnokInvesteringer 07: 5,4 mnok Resultat etter skatt: 11,4 mnokInvesteringer 08: 7,2 mnok Fokus på videreutvikling av egen organisasjon og oppkjøp av nisjebedrifter for å sikre sterkere konkurransekraft i entreprenørmarkedet

8 8 Forretningsområde Tjenester Salg av bredbåndtjenester (Altibox) Salg av strøm Massehåndtering av kunder (strøm, nettleie, internett, TV og telefoni) Ca. 60 ansatte (i tillegg innleid arbeidskraft) EBITDA: -9,3 mnokInvesteringer 07: 2,6 mnok Resultat etter skatt: -15,3 mnokInvesteringer 08: 33,0 mnok Fokus på k ostnadseffektiv utbygging av fiberbredbånd i tett samarbeid med EB Fibernett og god kundeservice

9 9 Forretningsområde Tjenester

10 10 Investeringer 2009 - 2019 Oppgradering av kraftverk; ca 2.200 mnok Øke forsyningssikkerheten og nytilknytninger i kraftnettet; ca 1.400 mnok Ferdigstille fiberutbyggingen; ca 400 mnok

11 11 Resultatutvikling for konsernet

12 12 Bokført egenkapitalandel (før utbytte) Utbytte inngår i bokført egenkapital inntil generalforsamlingen har vedtatt utbyttet.

13 13 Egenkapitalavkastning etter skatt

14 14 Samfunnsregnskap 2007 / 08 Avklaring av skatteoppgjørene fra 1997 til 2007 for EB Kraftproduksjon har gitt en positiv regnskapsmessig resultateffekt på 200 mill kr. i 2008. Dette fører til at selskapet sitter igjen med en større andel av verdiskapningen og en mindre andel går til det offentlige.

15 15 Resultatene i EB de tre siste år EB avlegger konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

16 16 Balanse EB

17 17 Viktige energipolitiske saker Ny fornybar energi Myndighetene er generelt mer opptatt av detaljregulering fremfor nødvendige incentiver for å sikre nye investeringer innen vannkraft, vind og bio Dagens rammebetingelser for fjernvarme gir ikke den politisk ønskede fjernvarmeutbygging Økt elektrifisering i veitransporten krever samarbeid mellom kommunen og EB Regulering av nettselskapene Bra at nettpolitikken er satt på dagsorden Dagens regulering gir ikke ønskede incentiver til re - og nyinvesteringer Tariffutjevning kan gi et mindre effektivt kraftsystem Spørsmålet om detaljregulering av hvordan nettselskapene skal organiseres (i stedet for krav til effektivitet og kvalitet) ikke avklart Ny graveinstruks i Drammen Konstruktiv dialog med Drammen kommune om tilpasninger


Laste ned ppt "Eiermøte i Drammen formannskap 26. mai 2009. 2 Dette er EB Morselskap Konsernstøtte- funksjoner Energiselskapet Buskerud AS Finans og regnskap Forretnings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google