Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem
Smittevernkonferanse i Finnmark/Finnmárkku 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

2 Relevant ramme- og lovverk
1996 Forskrift om smittevern i helsetjenesten (revidert 2005) 2005: NOIS-registerforskrift (revidert 2013) Omfatter nå også sykehjem og antibiotikabruk Hva som skal overvåkes fastsettes av Helsedirektoratet Rundskriv til NOIS-registerforskriften To årlige prevalensundersøkelser; HAI og antibiotikabruk (ny) Kontinuerlig overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk

3 §2-2.b) Infeksjonsovervåking
Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt skal bli oppdaget og identifisert, slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.

4 NOIS-Prevalensundersøkelser
Fra 2002; to prevalensundersøker per år Registrer helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

5 Infeksjonsprevalens i norske sykehjem 2002-2014
Forklaringer: hud: hudinfeksjon si: infeksjon i operasjonsområde nlvi: nedre luftveisinfeksjon uvi: urinveisinfeksjon

6 Prevalens av HAI fordelt på avdelingstyper, sykehjem 2014, Finnmark

7 Prevalens av HAI vår 2014 Infeksjonstyper

8 Prevalens av ulike typer HAI per avdelingstype, høst 2013
* SI: prevalens ift antall opererte

9 Prevalens av ulike typer HAI per avdelingstype, våren 2014
SI-prevalens i forhold til antall opererte: Langtidsavd.: ,5 % Kombinert kort-og langtid: 15% Total: %

10 Infeksjonsprevalens og deltagelse per fylke 50% av sykehjem deltar ikke i lovpålagt undersøkelse

11 29 sykehjem registrert i databasen 01.09.2014
*maksimal 16 av disse har deltatt i prevalensundersøkelsen som er obligatorisk siden !

12 Deltakelse av sykehjem i NOIS-prevalens for HAI i Finnmark

13 HAI assosierte med alvorlige konsekvenser; sykehusinnleggelse innen 30 dager
For hver beboer med infeksjon, valgte to kontroller uten infeksjon Fulgte kasus og kontroller i 30 dager fra infeksjon Koch AM et al. Severe consequences of healthcare associated infections among residents of nursing homes: a cohort study J Hosp Infect Mar;71(3): Epub 2009 Jan 14

14 Hyppig deltagelse i prevalensundersøkelser = et smitteverntiltak
*H. Bentele, Prevalens of HAI in Norwegian Longterm care facilities, )

15 Evaluering av prevalensovervåking i sykehjem
124 (69%) gir tilbakemelding til avdelingene 21 (17%) implementert smitteverntiltak Alle rapporterte et økt fokus på smittevern Overvåking = smitteverntiltak

16 § 3-3.Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt skal holde oversikt over og samordne overvåking av infeksjoner i institusjoner i landet på grunnlag av meldinger, utbruddsvarsler og infeksjonsovervåking etter § 2-5 annet til fjerde ledd, samt annet materiale Nasjonalt folkehelseinstitutt har tilgang til.  Nyhetsbrev for smittevern i sykehjem og hjemmesykepleie 

17 HelseregistreNOIS prevalensundersøkelser Prevalensundersøkelser i helseinstitusjoner for eldre

18 www.fhi.no «Helseregistre» «NOIS prevalens-undersøkelser»
Prevalensundersøkelser i helseinstitusjoner for eldre». Her kan du lese om prevalensundersøkelsen, malen, datainnlevering og resultater. «Datainnlevering» «Elektronisk prevalensregistrering», Registrer deg selv i databasen. Det vil si du må fylle ut en registreringsskjema under «Registrer deg her!», Du velger selv et brukernavn skriver inn din adressen og må så velge et passord.

19 Problemer med å logge seg inn i prevalensverktøyet
«Jeg får en error-melding på pc’en min» «Mail som er tilsendt ved glemt passordet er helt blankt/tomt…» «Det kommer bare opp en hvit side når jeg logger meg inn» «Linken til nettsiden fungerer ikke…»

20 Problemløsning for innlogging prevalensverktøyet
Husk at du må bruke Internett Explorer 5 eller høyre, for å komme inn på siden i det hele tatt. Virusbeskyttelse tilbakestiller Internett Explorers kompatibilitets visning. På nettsiden «registrering prevalens» Klikk på Explorer sidens Menylinje ovenfor logoen folkehelseinstituttet på «Verktøy» I listen går du på à «Innstillinger for kompatibilitetsvisning» «Legg til dette webområdet» Lukk kassen. Deretter skulle problemet være løst og du kan logge deg inn.

21 Overvåking fremover

22 Relevant ramme- og lovverk
Lov om vern mot smittsomme sykdommer Kommunehelsetjenesteloven Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( )

23 Grep HOD har tatt NOIS-registerforskrift revidert 2012 – inkluderer nå: Sykehjem Antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner Prevalensundersøkelser og kontinuerlig overvåking Fylkesvise smittevernkonferanser Håndhygienekampanje

24 Overvåking; oppnå riktigere antibiotikabruk
Lettere å forbedre forskrivning når en vet hva som brukes Forebygge resistens Redusere kostnader Sykehjem Ca senger i Norge Ca 6 % av totalt humant antibiotika salg PowerPoint-bilde lånt av Petter Elstrøm

25 Antibiotika til humant bruk
Målt i DDD Primærhelsetjenesten Ca 85% Sykehus Ca 8% Sykehjem Ca 6% Ca senger i sykehjem

26 Antibiotikabruk i sykehjem varierer – tyder på rom for forbedring .
Antibiotikabruk i 133 norske sykehjem, 2003 Blix HS, Røed J, Sti MO. Large variation in antibacterial use among Norwegian nursing homes. Scand J Infect Dis. 2007;39:536-41

27 HALT2 en Europeisk prevalensundersøkelser om antibiotikabruk i 2013
21 norske sykehjem deltok Prevalens av antibiotikabruk: 8,5% UVI vanligste indikasjon for både profylakse og beh. Variasjon i dosering 52% gitt som profylakse (27% i Europeiske sykehjem)

28 21 norske sykehjem deltok i en europeisk undersøkelse om antibiotikabruk i 2013

29 Type antibiotikabehandling i ulike europeiske sykehjem, 2013

30 Prevalensundersøkelsene
Tiltak for å bedre deltagelse i undersøkelsene Antibiotikaovervåking i prevalensundersøkelsene Kveldssol sykehjem

31 Oppfordre til økt bruk av innkjøpsstatistikk fra apotek/ grossist og sammenstilling av informasjon fra prevalensundersøkelser Antibiotikabruk ved sykehjem – kartlegging med ulike metoder. H-M Eriksen, A R Sæther, K K Viktil, L Andberg, M W Munkerud, K Willoch, H S Blix. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2052 – 6 Innkjøpsstatistikk gir informasjon som volum av solgte preparater per avdeling, menikke indikasjon

32 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google