Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Produktinnovasjon Innovasjonsgrad Prosessinnovasjon Organisatorisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Produktinnovasjon Innovasjonsgrad Prosessinnovasjon Organisatorisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Produktinnovasjon Innovasjonsgrad Prosessinnovasjon Organisatorisk innovasjon Innovasjon

2 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 I N N O V A S J O N Endringer Kontinuerlige forbedringer Inkrementelle innovasjoner Radikale innovasjoner Revolusjonære innovasjoner Hvor nytt?

3 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Betingelser for innovasjon Motiv Ressurser og kapabiliteter Muligheter Innovasjon

4 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Innovasjonsprosesser Grunn forskning Design - engineering Produk- sjon Distri- busjon Salg Markeds- behov Utvikling Produk- sjon Markeds- føring Salg Lineære prosesser: Systemiske prosesser: Aktør 1 Aktør 2Aktør 3 OMVERDENOMVERDEN

5 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Hvor og hvordan skjer innovasjon? I den enkelte bedrift –Innenfor etablert verdikjede/forretningskonsept –Nye verdikjeder/forretningskonsepter –Ulik grad av involvering leverandører/kunder Mellom bedrifter i samme bransje Innenfor en næringsklynge ”Åpne” innovasjonssystemer –”Et sett av aktører som interagerer i utvikling, bruk og spredning av ny og økonomisk nyttig kunnskap

6 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Regionale innovasjonssystemer Andre nasjonale og internasjonale aktører Produksjons- strukturen Støtte- strukturen Kunnskaps- strukturen Bedrifter Kunder Leverandører Konkurrenter Region Næring Offentlige myndigheter Bank/finans Bransjeorganisasjoner Universitet/høgskoler Forskningsinstitutt Konsulentbransjen Arenaer

7 Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 NTF sin rolle? Delta/være til stede i nærings/innovasjonsmiljø Tilføre forskningsbasert kunnskap om innovasjon Avdekke/avklare kunnskapsbehov Kobling til aktuell spisskompetanse - SINTEF/NTNU/.. Etablere/videreutvikle læringssløyfer i miljøene –studere, evaluere, dokumentere, formidle, utvikle ”Spisskompetanse” –prosjektledelse, katalysator, arenabygger, ”myke” elementer i innovasjonsprosesser (tillit)


Laste ned ppt "Steinar Gran - Innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforskning – Frostating 28.03.03 Produktinnovasjon Innovasjonsgrad Prosessinnovasjon Organisatorisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google