Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisatorisk innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisatorisk innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisatorisk innovasjon
Produktinnovasjon Innovasjonsgrad Prosessinnovasjon Organisatorisk innovasjon

2 Hvor nytt? I N N O V A S J O N Kontinuerlige forbedringer
Endringer Kontinuerlige forbedringer Inkrementelle innovasjoner Radikale innovasjoner Revolusjonære innovasjoner

3 Betingelser for innovasjon
Motiv Innovasjon Ressurser og kapabiliteter Muligheter

4 Innovasjonsprosesser
Lineære prosesser: Grunn forskning Design - engineering Produk- sjon Distri- busjon Salg O M V E R D N Markeds- behov Utvikling Produk- sjon Markeds- føring Salg Systemiske prosesser: Aktør 1 Aktør 2 Aktør 3

5 Hvor og hvordan skjer innovasjon?
I den enkelte bedrift Innenfor etablert verdikjede/forretningskonsept Nye verdikjeder/forretningskonsepter Ulik grad av involvering leverandører/kunder Mellom bedrifter i samme bransje Innenfor en næringsklynge ”Åpne” innovasjonssystemer ”Et sett av aktører som interagerer i utvikling, bruk og spredning av ny og økonomisk nyttig kunnskap

6 Regionale innovasjonssystemer
Næring Bedrifter Produksjons- strukturen Kunder Leverandører Konkurrenter Arenaer Andre nasjonale og internasjonale aktører Støtte- strukturen Kunnskaps- strukturen Offentlige myndigheter Bank/finans Bransjeorganisasjoner Universitet/høgskoler Forskningsinstitutt Konsulentbransjen

7 NTF sin rolle? Delta/være til stede i nærings/innovasjonsmiljø
Tilføre forskningsbasert kunnskap om innovasjon Avdekke/avklare kunnskapsbehov Kobling til aktuell spisskompetanse - SINTEF/NTNU/.. Etablere/videreutvikle læringssløyfer i miljøene studere, evaluere, dokumentere, formidle, utvikle ”Spisskompetanse” prosjektledelse, katalysator, arenabygger, ”myke” elementer i innovasjonsprosesser (tillit)


Laste ned ppt "Organisatorisk innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google