Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi har bare en….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi har bare en…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi har bare en…

2 - Museet for klima og fornybar energi
KLODE - Museet for klima og fornybar energi KLODE

3 Foto: Ole C. Salomonsen KLODE

4 Formålsparagraf Samle og formidle aktuell og relevant forskningsbasert kunnskap om klima og fornybar energi, i et globalt perspektiv, for å skape engasjement og nysgjerrighet. KLODE

5 Visjon Vi skal endre verden KLODE

6 Om 10 år… Skal museet være en etablert arena for innovasjon som stimulerer til å vise fram nye løsninger og grasrotprosjekter Deler museet ut en årlig innovasjonspris Har vi etablert mobile formidlingsenheter i tillegg til KLODE i Tromsø Har museet etablert et internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere KLODE

7 Innen to år Få etablert et nytt bygg for KLODE i Tromsø
Museumsbygg med utstillingslokaler og kontorer Magasin Lokaler for selskaper og events Studentboliger som leies ut til turister om sommeren Dokumentere samlingen Planverk Få på plass de riktige ansatte og samarbeidspartnere KLODE

8 Tidsplan Arbeidsgruppe for prosjektet oppstart 01.01.2015
Nybygget skal stå ferdig sommeren 2017 Utstillingen skal være klar vinteren 2018 KLODE

9 Økonomi Investeringsmidler fra sponsorene: 100.000.000,-
Dekker bygget + etablering av en fast utstilling Driftsmidler fra sponsorene per år: ,- Andre sponsorer per år: ,- Driftstilskudd fra departementet, EØS-midler Egeninntekter per år: ,- KLODE

10 Egeninntekter Billettinntekter: 5.000.000,- per år (50.000 besøkende)
Strømsalg: ,- Utleie av lokaler til konferanser og selskaper Eventer Hybelhus for studenter, økohus. Utleie til turister om sommeren. Samarbeid med studentsamskipnaden. Havn: miljøavgift som går til museet. KLODE

11 Organisasjon Stiftelse
Synliggjøre forskning, tilknytning til forskningsmiljø Være fri i forhold til de som finansierer museet Prosjektgruppe for byggeprosessen Styrerepresentanter: Representanter fra «Oljeselskapet OIL», «Fossefall AS», «Vindmølle-entusiastene» og «Norsk skog og hei bevarerne». I tillegg til representanter fra mijøorganisasjoner og senter for klimaforskning. KLODE

12 Prosjektorientering: henter de man har behov for til ulike prosjekter.
Styret Formidling og informasjon: 3 Formidlere Markedsansvarlig Forskning og samlingsforvaltning: samlingsansvarlig, material- konservator, registrator, historiker, arkivar Drift: Driftsleder/ingeniør, renholder Direktør Administrasjon: Økonomi og personalsjef Prosjektorientering: henter de man har behov for til ulike prosjekter. Internship: personer som kan søke om å få bidra en periode. KLODE

13 Interessentene Oljeselskaper er på vei over til fornybare energikilder. Skog og hei: vil bevare naturen, og er ikke glade i monstermaster eller vindmøller. Men klima er viktig. Vindmøller er fornybar energi. Interessentene innser at de må samarbeide for å finne den beste fornybare energien og finne løsninger for framtiden. Alle overbevises av Gunhild A. Stordalen… KLODE

14 KLODE

15 Objektsamlingen Vindmøller: Vannkraftverk: Oljeindustrien:
Nok til å representere utviklingen til vindmøller Vannkraftverk: Utviklingstrinnene, noen hull Turbiner o.l. Oljeindustrien: Oljeplattform eller modeller av oljeplattformer Bor Pumper Skog- og landskapsrelatert: Sager Bilder av kulturlandskap i endring KLODE

16 F for… Fornybar Fornuft … og de 4 F-ene OVERORDNET MÅL:
Gi kunnskap slik at mennesker ønsker å leve mer miljøvennlig og forbruke mindre. KLODE

17 Formidling Praktisk, ”learning by doing” Opplevelser, gi inspirasjon
I grenseland mot vitensenter Bruke museet som læringsarena Vise fram bygget som et grønt bygg En arena for events og arrangement, også for sponsorene Historisk energilinje: Fra bål til damp, kull, olje, vannkraft, vindmøller og solcellepaneler. Fokus på framtidens energikilder KLODE

18 Forvaltning Lage en samlingsforvaltningsplan for gjenstander og arkivmateriale som følger retningslinjene til Spectrum Dokumentere samlingen Åpent magasin KLODE

19 Forskning Tilknytte oss tverrfaglige forskningsmiljøer
Etablere museet som et nasjonalt sentrum for klimasaker, være den som blir spurt om en uttalelse KLODE

20 Hvordan får vi suksess? Etablere museet som et nasjonalt sentrum for klimasaker være den som blir spurt om en uttalelse Fokus på formidling i alle ledd. Opprettelse av blogg Være en sosial arena for forskere og besøkende Signalbygg med eget kraftverk Tverrfaglige prosjekter og god arbeidsfordeling En tillitsbasert ledelse Fokus på et kreativt og godt arbeidsmiljø, god kaffe KLODE

21 Hvorfor er dette et relevant museum?
Klima og fornybar energi angår oss alle Vi er opptatt av dialog og medvirkning Fordi vi allerede er på overtid når det gjelder klimaet KLODE

22 Vi arver ikke KLODEN av våre forfedre. Vi låner den av våre barn.


Laste ned ppt "Vi har bare en…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google