Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune1 Dexter Fakta opplysninger om barnehagen som adresse, tlf, e-postadresse, plasstyper, antall plasserte barn osv. hentes fra Extens og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune1 Dexter Fakta opplysninger om barnehagen som adresse, tlf, e-postadresse, plasstyper, antall plasserte barn osv. hentes fra Extens og."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune1 Dexter Fakta opplysninger om barnehagen som adresse, tlf, e-postadresse, plasstyper, antall plasserte barn osv. hentes fra Extens og må ligge korrekt her. Det som skal skrives og oppdateres i Dexter er fritekst, link mot egen hjemmeside samt til barnehagens årsplan annen info om barnehagen.

2 © Bergen kommune2 Opplysninger som skal ligge i Dexter: Opptakskrets / kriterier Dersom det kreves medlemskap eller ansettelse for å få plass. Fakta opplysninger om barnehagen: spesiell pedagogisk retning, utvidet kristen formålsparagraf, satsingsområder osv.

3 © Bergen kommune3 Dexter Styrer/eier har ansvar for at at alle opplysninger om barnehagen er korrekte til en hver tid i Extens og Dexter.

4 © Bergen kommune4 Dexter Barnehager uten Extens melder endringer til fagavdelingen som oppdaterer opplysninger i Extens, men de må selv oppdatere Dexter.

5 © Bergen kommune5 Hvordan finne Dexter? Dere finner Dexter på våre nettsider under Finn og søk barnehage. Rutinebeskrivelse for hvor dere finner den samt hvordan logge på sendes dere på e-post.

6 Klikk på FINN OG SØK BARNEHAGE Du kommer da inn på hovedsiden til Dexter, hvor du logger på med brukernavn og passord Hvordan finne Dexter via våre nettsider: http://www.bergen.kommune.no/barnehage

7 Klikk på Favoritter i verktøyraden  klikk Legg til i Favoritter Skriv inn Dexter i boksen som kommer opp Dexter som Favoritt i Explorer:

8 © Bergen kommune8 Dokumenter i Dexter.

9 © Bergen kommune9 Dokumenter i Dexter.

10 © Bergen kommune10 Dokumenter i Dexter

11 © Bergen kommune11 Rutiner hovedopptak 2008. Søknadsfrist 1. Mars 2008 Fagavdelingen sender melding når ventelisten er klar og kan tas ut Se at dokumentasjon til lovpålagt prioriet samt v/nedlagte barnehager er mottatt.

12 © Bergen kommune12 Rutiner hovedopptak 2008. Opptaksmyndighet i private barnehager sorterer listen i henhold til opptakskrets /opptakskriterier

13 © Bergen kommune13 Rutiner hovedopptak 2008. Utenbys søkere: Det tilbys plasser til utenbys søkere som kan vise til bostedsadresse i Bergen kommune ved oppstartstidspunkt.

14 © Bergen kommune14 Rutiner hovedopptak 2008. Nettverksmøter i forbindelse med hovedopptak, jfr. Barnehageloven §12.

15 © Bergen kommune15 Rutiner hovedopptak 2008. Forespørsler om innsysnsrett henvises til fagavdeling barnehage og skole Klager sendes fagavdelingen

16 © Bergen kommune16 Rutiner hovedopptak 2008. Vær rask med å registrere svar og rydde ventelistene fra hovedopptaket –Foresatte får ikke godkjent endringer på søknaden så lenge barnet er registrert med tilbud

17 © Bergen kommune17 Rutiner hovedopptak 2008. Fagavdelingen gir melding når listen for suppleringsopptak er klar og dette opptaket kan starte Nettverksmøter ved suppleringsopptak – Vedtaksdato på tilbud om plass i blir dato avtalen ble gjort i nettverket.

18 © Bergen kommune18 Rutiner hovedopptak 2008 Plasser aldri ett barn som allerede har en plass uten å ha kontaktet den andre barnehagen, se rutine i brukerhåndboken punkt 3.7

19 © Bergen kommune19 Tidsplan hovedopptak 2008. Søknadsfrist 1. mars Barnehager uten Extens melder tilbud skriftlig til Fagavdelingen innen 31. mars. Ja svar sendes fra barnehagene 4. april Alle tilbud til hovedopptaket skal være registrert i Extens før denne dato.

20 © Bergen kommune20 Tidsplan hovedopptak 2008. Nei svar sendes fra fagavdelingen 9. april Ingen svar på tilbud i hovedopptaket skal registreres før etter denne dato. Klagefrist er 3 uker fra mottatt svar Suppleringsopptak: fagavdelingen gir melding når søkerlistene er klar.


Laste ned ppt "© Bergen kommune1 Dexter Fakta opplysninger om barnehagen som adresse, tlf, e-postadresse, plasstyper, antall plasserte barn osv. hentes fra Extens og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google