Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte: Mål, tiltak og effekt Fellessamling Grønne energikommuner og Livskraftige kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte: Mål, tiltak og effekt Fellessamling Grønne energikommuner og Livskraftige kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte: Mål, tiltak og effekt Fellessamling Grønne energikommuner og Livskraftige kommuner

2 If you never have a dream, you never have a dream come true

3 Mål Lokale, regionale, nasjonale? Tilpasningsmål, driftsmål, utviklingsmål? Struktur, prosess, produkt, effekt? Visjon, langsiktige, kortsiktige, SMART? Budskap om det vi vil ha mindre av eller det vi vil ha mer av? –Mål: Leva livet, vår natur, CO2-fritt Växjö –Måloppfølgingen: Teller og nevner

4 Sometimes the best way to make a dream come true is to wake up

5 Tiltak Sektorer med store utslipp –Areal og transport –Stasjonær energibruk –Landbruk –Avfall –Forbruksorienterte utslipp * Kontroll på virkemiddelbruken –Egen virksomhet –Påvirke atferd og andre aktører –Påvirke rammebetingelser Lavthengende frukter *Tiltak som ikke gir direkte Kyotouttelling

6 Effekt – SSB-statistikken ”SSB vil anbefale at kommunene bruker de omtalte statistikkene til å danne seg et første bilde av situasjonen i kommunen mhp. energibruk og klimagassutslipp. Statistikken bør suppleres med lokal kunnskap og informasjon før det tas beslutninger om hvilke tiltak kommunen skal iverksette” ”Dersom ambisjonen er å etablere en ordning for oppfølging og benchmarking av kommunene, må det etableres et eget resultatoppfølgingssystem. Dette vil medføre økt rapportering fra kommunene.” (Fra SSBs høringsuttalelse til utkast til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene)

7 Effekt – hva gjør KS Gjøre eksisterende statistikk lett tilgjengelig på www.bedrekommune.no: www.bedrekommune.no –http://livskraftig.bedrekommune.no/more/reports/http://livskraftig.bedrekommune.no/more/reports/ Bedre kommunefordelt klima- og energistatistikk –Forstudie SSB –Arbeidsgruppe MD, SFT, SSB, NVE, KS Mer energidata om egen virksomhet –Energi bygg og transport gjennom KOSTRA Klima i virksomhetsstyring –Klimarapport/regnskap som del av www.bedrekommune.no med Kommuneforlaget og SAS Institute www.bedrekommune.no Kvantifiseringssystem for av lokale klimautslipp –KS FoU, oppfølging av nasjonalt klimafond

8

9


Laste ned ppt "Arbeidsmøte: Mål, tiltak og effekt Fellessamling Grønne energikommuner og Livskraftige kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google