Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift

2 Innhold Merverdiavgiftsloven Omsetning versus bevilgning og tilskudd
Kurs/konferanse - undervisning Reverse charge

3 Merverdiavgiftsloven
§ 1-1.Saklig virkeområde (1) Denne loven gjelder merverdiavgift. Merverdiavgift er en avgift til staten som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. § 1-1.Saklig virkeområde § 1-3.Definisjoner

4 Mva området § 1-2.Geografisk virkeområde § 1-2.Geografisk virkeområde
(1) Denne loven får anvendelse i merverdiavgiftsområdet. (2) Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene. Det er leveringsplassen som bestemmer. § 1-2.Geografisk virkeområde

5 Definisjoner § 1-3.Definisjoner (1) I denne loven menes med
a) omsetning: levering av varer og tjenester mot vederlag i) fjernleverbare tjenester: tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted, j) elektroniske tjenester: fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert.

6 Omsetning § 3-1.Varer og tjenester
(1) Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. (3) Omsetning av elektroniske tjenester som skjer ved bruk av formidler, anses både som selgers og formidlers omsetning. (4) Selv om omsetning av en tjeneste er unntatt fra loven, gjelder loven likevel dersom tjenesten omsettes eller formidles ved elektroniske kommunikasjonstjenester og vederlaget for tjenesten oppkreves av den som yter kommunikasjonstjenesten Omsetning § 3-1.Varer og tjenester

7 Omsetning Det er arten av varer/tjenester vi selger som bestemmer MVA behandlingen, ikke fakturamottaker.

8 Inntektstyper Bevilgning Ingen krav om leveranse (oppdraget vårt)
Overførsel av midler Ingen krav om leveranse (oppdraget vårt) Ingen overdragelse av eiendomsrett Ikke omsetning

9 Tilskudd/bidrag Krav til leveransen
Midler overført til et spesifikt prosjekt Eiendomsretten overdras ikke Ingen omsetning

10 Oppdrag Krav til leveransen Eiendomsrettigheten overdras til bestiller
Omsetning som er merverdiavgiftspliktig

11 Andre inntekter Inntekter som ikke er knyttet til kontrakter inntektsføres i bevilgningsøkonomien Salg av tjeneste er omsetning og dermed merverdiavgiftspliktig, jfr MVA loven § 3.1. (for eksempel timelønn, trykketjenester, laboratorieundersøkelser) Inntekter vedr undervisning og annet utenfor MVA avgiftsunntak i MVA loven kap ) Inntekter som kommer under avgiftsfritak MVA loven kap 6

12 MVA- regelverket På neste side følger en skjematisk fremstilling av hva som normalt faller inn under MVA-området og hva som faller utenfor, samt en angivelse av fradragsretten. Oversikten er kun ment som en overordnet fremstilling, og avgiftsplikten forutsetter at øvrige vilkår er oppfylt, samt at det skjer en omsetning. Oversikten er hentet fra Instruks for merverdiavgiftsområdet. Instruksen finnes på ØA sine hjemmesider sammen med delinstruksene.

13 MVA- regelverket – skjematisk framstilling

14 MVA- regelverket – skjematisk framstilling

15 MVA – koder inntekter Kontogruppe 34 og 39
Ingen omsetning, utenfor MVA loven jfr. MVA loven § 1 MVA kode 0 Kontogruppe 30 og 36 Omsetning, jfr. MVA loven § 3.1 MVA koder Kode 3 – 25 % Kode M3 (Mat utenfor spisested) – 15% Kode R3 (Råfisklaget) – 11.11% Kode T3 (Transport/billetter) – 8% Kontogruppe 31 Omsetning innenfor loven, men fritatt jfr. MVA loven § 6 MVA kode 5 Kontogruppe 32 og 36 Omsetning unntatt fra loven jfr. § MVA kode 6

16 MVA – koder kostnader Ved fradrag for MVA på kostnader brukes følgende MVA koder 0 – ingen fradrag 1 Fulle sats – 25% MVA T1 – Transport/overnatting 8% MVA M1 – mat 15% MVA R1 – Råfisklaget 11,1% MVA Brukes i Agresso ved kontering av faktura.

17 Konferanse versus Undervisning
Undervisning - formidling av informasjon Momenter som trekker i retning av unntak fra avgiftsplikt: Arrangementet inngår som en obligatorisk del av et studium Avsluttes med prøve/eksamen Foreleser/studentsituasjon Konferanse Momenter som trekker i retning av avgiftsplikt: Det arrangeres plenumsdiskusjoner/paneldebatter Forskningsresultater presenteres Gruppearbeid/workshops Erfarings-/meningsutveksling

18 Konferanser Konferanser anses som omsetning jfr MVA loven kap 3.1
Kostnadene knyttet til konferansen, med unntak av diett, føres med MVA fradrag For servering kan man kreve MVA fradrag dersom arrangøren har økonomisk risiko ved kjøpet Alle kostnader knyttet til konferanseavgiften kan føres på konto 6880 – Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere. Gjelder ikke reiseregninger som føres i PAGA Vi anbefaler eget tiltak/prosjekt for lettere å kunne dokumentere direkte sammenheng mellom inntekter og kostnader Ved ompostering av deltakeravgift internt ved UiT (9-serien) er det bruttobeløpet som skal omposteres. TIPS: for enklere oppfølging av kostnaden bør deltakerne selv bestille og betale hotell og flyreiser

19 Reverse charge (Snudd avregning)
§ 3-30.Tjenester 1 Det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet. 2 Merverdiavgiftsplikten etter første ledd oppstår dersom mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet og tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet Eks analysetjenester, lisenser, programvare, elektroniske bøker/oppslagsverk

20 Kontering reverse charge
Merverdiavgift beregnes på kjøp. Kontering Beløp mvakode Leverandør kr Debet kr Debet kr Kredit kr

21 MVA Gruppen Ressursgruppe for mva Øyvind Andreassen Svetlana Olsen
Vidar Nyheim Helene Wang Mortensen Henvendelser gjøres til: Nettside under utarbeidelse


Laste ned ppt "Merverdiavgift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google