Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RMP – kulturlandskapstiltak – nytt 2014 Kompetansesamling 1. september 2014 Hilde Marianne Lien Foto Ole Christian Torkildsen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RMP – kulturlandskapstiltak – nytt 2014 Kompetansesamling 1. september 2014 Hilde Marianne Lien Foto Ole Christian Torkildsen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 RMP – kulturlandskapstiltak – nytt 2014 Kompetansesamling 1. september 2014 Hilde Marianne Lien Foto Ole Christian Torkildsen 1

2 Beitedyr – litt statistikk fra PT DyreslagAntall dyr 2013Utvikling 2000-2013 Antall foretak Sauer > 1 år4665+ 63 % (inkl. lam) 135 Lam6190 Ammeku2876+ 54 % (inkl. ungdyr) 76 Melkeku2543- 23 % (inkl. ungdyr) 119 Ungdyr storfe5203 Hest1646+ 20 %219 Hjort3674 Geit24224 Lama og alpakka665 SUM23 798 2

3 Tilskudd – kulturlandskap og beiting - statistikk Vestfold 2013 TilskuddsordningTilskudd - kr Produksjonstilskudd - beitetilskudd 9 mill RMP (regionalt miljøprogram) 3,0 mill SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) 1,5 mill UKL (utvalgte kulturlandskap i jordbruket 0,6 mill SUM14 mill Pluss AK-tilskudd…. 3

4 RMP 2014 tilskudd til beiting 5 beiteordninger: 1.Beite på øyer og holmer ny sats - 350 kr/dyreenhet 2.Beite av verneområder ny sats - 300 kr/dyreenhet 3.Beite av arealer med spesielle verdier ny sats - 200 kr/dyreenhet 4.Beite av gravfelt 5.Beite av andre automatisk fredede kulturminner Samme sats – 350 kr/dekar Miljøplan trinn 2 - mal Dyr på beite - i heftet Beite av biologisk verdifulle arealer er tatt ut og omgjort til slått… Foto: Ole Christian Torkildsen Foto: HML, Presterødkilen Foto: Sverre Dahl 4

5 Skjøtsel av gårdsdammer, åkerholmer og store trær Ny sats: Gårdsdammer - 800 kr/stk Foto: Ole Christian Torkildsen, Stokke Uendret: Åkerholmer og store trær – 400 kr/stk 5

6 Ny ordning: Slått av biologisk verdifulle arealer Vilkår: Tilskudd kan gis til korridorer i kulturlandskapet hvor insekter o.a. dyr og planter finner tilflukt Tilskudd kan gis til slått av arealer med dokumentert verdi for plante- og dyrelivet, og stimulere til tradisjonell skjøtsel av småbiotoper med kulturbetingede naturtyper Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med kjemiske plantevernmidler, med mindre det inngår som en del av en godkjent skjøtselsplan Arealene skal slås etter frøsetting med skjærende redskap (ikke beitepusser eller krattknuser) Der det er mye plantemasse skal denne bakketørkes og deretter fjernes Kommunen godkjenner arealene Miljøplan trinn 2 - mal: Flerårig skjøtselsplan i heftet Sats: 800 kr/dekar 6

7 Skjøtsel av slåttemark - endring 7 Vilkår: Kommunen godkjenner arealene og den flerårige skjøtselsplanen (Tidl. sto det: …basert på miljøfaglige rapporter og kartlegginger…) Styvingstrær og slåttemark i Hvarnes – RMP-tilskudd fra 2013…

8 Nytt: Innsending av miljøplan trinn 2 før kulturminnetiltak! Gjelder 5 ordninger: 1.Beiting av gravfelt 2.Beiting av andre aut. fredede kulturminner Mal: Dyr på beite 3.Slått av gravfelt 4.Slått av andre aut. fredede kulturminner 5.Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Mal: Flerårig skjøtselsplan Miljøplan trinn 2 skal sendes kommunen før tiltaket gjennomføres det første året. (Skjøtsel av gravminne er tatt ut – er tatt inn i gravfelt) Foto nederst: H. M. Lien, Jensesund, Nøtterøy Foto øverst Vestfold fylkeskommune kulturarv, Borrehaugene 8


Laste ned ppt "RMP – kulturlandskapstiltak – nytt 2014 Kompetansesamling 1. september 2014 Hilde Marianne Lien Foto Ole Christian Torkildsen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google