Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten Finn Thorkildsen Velferdsetaten Oslo kommune, VelferdsetatenSide 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten Finn Thorkildsen Velferdsetaten Oslo kommune, VelferdsetatenSide 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten Finn Thorkildsen Velferdsetaten Oslo kommune, VelferdsetatenSide 1

2 Kort om reformen Vedtatt 16.12.2011. Det skal bli lettere å kombinere arbeid og trygd. Uføretrygd skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt. I utgangspunktet skal alle komme ut omtrent som i dag etter skatt. Av den grunn må uføretrygden før skatt økes. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 2

3 Dagens uførepensjonister Oslo kommune, VelferdsetatenSide 3

4 Beregning av ny uføretrygd For nye uføretrygdede etter 1. januar : Uføretrygden utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget = gjennomsnittlig inntekt i de tre beste av de fem siste årene før inntektsevnen ble nedsatt. Inntekt over 6 G, dvs p.t. kr 530 220 inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Maks uføretrygd kr 349 945. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 4

5 D agens uførepensjonister Uførepensjonen blir omregnet til uføretrygd fra 1. januar 2015. Uføretrygden utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlaget : framkommer ved å benytte en multiplikator Det benyttes ulike multiplikatorer og fastbeløp på ulike inntektsintervaller. Eksempel : Forskriftens §3 e) : Dersom årlig størrelse etter andre ledd er fra 162 710 kroner til 180 000 kroner, skal beløpet fastsettes ved at summen etter første ledd multipliseres med 2,36609 og deretter reduseres med 84 934 kroner. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 5

6 Uførepensjonister med minsteytelser Minsteytelse for en enslig uførepensjonist i dag : kr 176 740 (2 G). Øker til 2, 48 G fra 1. januar 2015. Tilsvarer kr 219 158. Enslig ung ufør i dag : kr 218 274 Øker til 2,91G fra 1. januar. Tilsvarer kr 257 157 Oslo kommune, VelferdsetatenSide 6

7 Uføretrygd – minsteytelser Ny minsteytelse før skatt : kr 219 158 Ny minsteytelse etter skatt : kr 177 911. Disponibel inntekt øker med (kr 177 911 – 176 740) = kr 1171 på årsbasis. Men : Det trekkes skatt i 10,5 mndr. Disponibel inntekt 10 måneder i året blir kr 14 473 pr mnd. Minsteytelse i dag : kr 14 728 pr mnd. Disponibel inntekt reduseres med kr 224 pr mnd (unntatt juli og desember). Oslo kommune, VelferdsetatenSide 7

8 Ny uføretrygd – eksempel En uførepensjon i dag på kr 215 000 vil omregnes til kr 257 746 fra nyttår. Disponibel inntekt etter skatt utgjør i dag kr 200 948. Disponibel inntekt etter skatt fra 1. januar vil utgjøre kr 204 698. Disponibel inntekt øker med kr 3 750 på årsbasis. Men : Disponibel inntekt i 10 av årets 12 måneder vil reduseres fra kr 16 639 til kr 16 427. Reduksjonen utgjør kr 212 pr mnd. Konklusjon : Mange vil oppleve en reell inntektsøkning som et kutt. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 8

9 Konsekvenser for bostøtten Oslo kommune, VelferdsetatenSide 9

10 Konsekvenser for bostøtten Statlig bostøtte Øvre inntektsgrense, enslige i 2015 : kr 219 576 (ligningsinntekt). Dagens inntektsgrense tilsvarer kr 262 023 etter 1. januar. Enslig med minsteytelse - vil med løpende inntekt lagt til grunn - få bostøtten redusert fra kr 2 557 pr mnd til kr 309 pr mnd i forhold til i dag. For en ung ufør fra kr 3 065 pr mnd til 0. Men : Det innføres en skjermingsordning fra 01.01. 2015. Forslaget er ute på høring. Unntatt offentlighet og per i dag ikke kjent. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 10

11 Konsekvenser for bostøtten Bostøtte for leietakere i kommunalt disponerte boliger (BKB) Med løpende inntekt lagt til grunn vil en enslig uføretrygdet med minsteytelser få kr 2 524 mindre i BKB per måned i 2015 enn i 2014. En enslig ung ufør vil få kr 2 885 mindre per måned. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 11

12 Konsekvenser for bostøtten Kommunalt boligtilskudd (KBT) Forslag 2015 : «Kommunalt boligtilskudd lukkes for nye brukere fra 01.01.2015. Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår» Oslo kommune, VelferdsetatenSide 12

13 Konsekvenser for låntakere Uføretrygdede med gjeld vil tape på uføretrygdreformen. Årsak : Skattebegrensningsregelen. Den gir en skatteeffekt på fra 40,15 % til 55 %, mot normalt 27 %. Omfatter i dag alle uføretrygdede med inntekter mellom kr 180 000 og kr 306 400. (Maks effekt, 55 % for inntekter fra kr 260 740). Oslo kommune, VelferdsetatenSide 13

14 Konsekvenser for låntakere Oslo kommune, VelferdsetatenSide 14 Det innføres en ordning med skattefradrag fra 01.01.2015. Ordningen trappes ned i 2016 og 2017. Men : Alle som kommer inn under skattebegrensningsregelen og som har renter mellom kr 45 600 og kr 21 400 vil tape 500 kroner pr mnd. Med dagens flytende Husbankrente tilsvarer det et startlån på mellom kr 881 300 og kr 1 878 000. Mao : De aller fleste uføretrygdede startlånemottakere vil tape på omleggingen.

15 Uføretrygdreformen konklusjon Vi vet at : Uføretrygdreformen vil ha konsekvenser for bostøttemottakere, men vi vet ikke hvordan. Uføretrygdreformen vil ha konsekvenser for låntakere. Vi vet hvordan, men aner ikke konsekvensene. Oslo kommune, VelferdsetatenSide 15


Laste ned ppt "Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten Finn Thorkildsen Velferdsetaten Oslo kommune, VelferdsetatenSide 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google