Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten
Finn Thorkildsen Velferdsetaten Oslo kommune, Velferdsetaten

2 Kort om reformen Vedtatt 16.12.2011.
Det skal bli lettere å kombinere arbeid og trygd. Uføretrygd skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt. I utgangspunktet skal alle komme ut omtrent som i dag etter skatt. Av den grunn må uføretrygden før skatt økes. Oslo kommune, Velferdsetaten

3 Dagens uførepensjonister
Oslo kommune, Velferdsetaten

4 Beregning av ny uføretrygd
For nye uføretrygdede etter 1. januar : Uføretrygden utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget = gjennomsnittlig inntekt i de tre beste av de fem siste årene før inntektsevnen ble nedsatt. Inntekt over 6 G, dvs p.t. kr inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Maks uføretrygd kr Oslo kommune, Velferdsetaten

5 Dagens uførepensjonister
Uførepensjonen blir omregnet til uføretrygd fra 1. januar 2015. Uføretrygden utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlaget : framkommer ved å benytte en multiplikator Det benyttes ulike multiplikatorer og fastbeløp på ulike inntektsintervaller. Eksempel : Forskriftens §3 e) : Dersom årlig størrelse etter andre ledd er fra kroner til kroner, skal beløpet fastsettes ved at summen etter første ledd multipliseres med 2,36609 og deretter reduseres med kroner. Oslo kommune, Velferdsetaten

6 Uførepensjonister med minsteytelser
Minsteytelse for en enslig uførepensjonist i dag : kr (2 G). Øker til 2, 48 G fra 1. januar Tilsvarer kr Enslig ung ufør i dag : kr Øker til 2,91G fra 1. januar. Tilsvarer kr Oslo kommune, Velferdsetaten

7 Uføretrygd – minsteytelser
Ny minsteytelse før skatt : kr Ny minsteytelse etter skatt : kr Disponibel inntekt øker med (kr – ) = kr 1171 på årsbasis. Men : Det trekkes skatt i 10,5 mndr. Disponibel inntekt 10 måneder i året blir kr pr mnd. Minsteytelse i dag : kr pr mnd. Disponibel inntekt reduseres med kr 224 pr mnd (unntatt juli og desember). Oslo kommune, Velferdsetaten

8 Ny uføretrygd – eksempel
En uførepensjon i dag på kr vil omregnes til kr fra nyttår. Disponibel inntekt etter skatt utgjør i dag kr Disponibel inntekt etter skatt fra 1. januar vil utgjøre kr Disponibel inntekt øker med kr på årsbasis. Men : Disponibel inntekt i 10 av årets 12 måneder vil reduseres fra kr til kr Reduksjonen utgjør kr 212 pr mnd. Konklusjon : Mange vil oppleve en reell inntektsøkning som et kutt. Oslo kommune, Velferdsetaten

9 Konsekvenser for bostøtten
Oslo kommune, Velferdsetaten

10 Konsekvenser for bostøtten
Statlig bostøtte Øvre inntektsgrense, enslige i 2015 : kr (ligningsinntekt). Dagens inntektsgrense tilsvarer kr etter 1. januar. Enslig med minsteytelse - vil med løpende inntekt lagt til grunn - få bostøtten redusert fra kr pr mnd til kr 309 pr mnd i forhold til i dag. For en ung ufør fra kr pr mnd til 0. Men : Det innføres en skjermingsordning fra Forslaget er ute på høring. Unntatt offentlighet og per i dag ikke kjent. Oslo kommune, Velferdsetaten

11 Konsekvenser for bostøtten
Bostøtte for leietakere i kommunalt disponerte boliger (BKB) Med løpende inntekt lagt til grunn vil en enslig uføretrygdet med minsteytelser få kr mindre i BKB per måned i 2015 enn i 2014. En enslig ung ufør vil få kr mindre per måned. Oslo kommune, Velferdsetaten

12 Konsekvenser for bostøtten
Kommunalt boligtilskudd (KBT) Forslag 2015 : «Kommunalt boligtilskudd lukkes for nye brukere fra Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår» Oslo kommune, Velferdsetaten

13 Konsekvenser for låntakere
Uføretrygdede med gjeld vil tape på uføretrygdreformen. Årsak : Skattebegrensningsregelen. Den gir en skatteeffekt på fra 40,15 % til 55 %, mot normalt 27 %. Omfatter i dag alle uføretrygdede med inntekter mellom kr og kr (Maks effekt, 55 % for inntekter fra kr ). Oslo kommune, Velferdsetaten

14 Konsekvenser for låntakere
Det innføres en ordning med skattefradrag fra Ordningen trappes ned i 2016 og 2017. Men : Alle som kommer inn under skattebegrensningsregelen og som har renter mellom kr og kr vil tape 500 kroner pr mnd. Med dagens flytende Husbankrente tilsvarer det et startlån på mellom kr og kr Mao : De aller fleste uføretrygdede startlånemottakere vil tape på omleggingen. Oslo kommune, Velferdsetaten

15 Uføretrygdreformen konklusjon
Vi vet at : Uføretrygdreformen vil ha konsekvenser for bostøttemottakere, men vi vet ikke hvordan. Uføretrygdreformen vil ha konsekvenser for låntakere. Vi vet hvordan, men aner ikke konsekvensene. Oslo kommune, Velferdsetaten


Laste ned ppt "Uføretrygdreformen og dens konsekvenser for bostøtten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google