Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra leie til eie Bergensvarianten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra leie til eie Bergensvarianten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra leie til eie Bergensvarianten
26. August 2014 Arild Tore Bjørgen

2 Utgangspunkt Kommunen disponerer ca 5400 utleieboliger totalt
200 boliger etter «Bergensmodellen» 2100 Omsorgsboliger 3300 for vanskeligstilte (inkl. 200 i Bergensmodellen)

3 3 års kontrakter Ønske om økt omløpshastighet Kortere botid, boligene kan tildeles de som trenger det mest

4 Hva gjør vi? Husstander som ikke får fornyet leiekontrakt på grunn av for høy inntekt Kopi av avslag til prosjektmedarbeider Brev/tlf. til husstand Innkalling til samtale

5 Husstander som ikke har kommunal bostøtte på grunn av høy inntekt
Brev/tlf til husstand Innkalling til samtale I tillegg møter m/Det Felles Innvandrerråd i Hordaland etc.

6 Bistand, råd og veiledning
Timeavtale Boligetatens finansieringsordninger Startlån Etableringstilskudd Grunnfinansiering i bank Statlig bostøtte

7 Husstandens økonomi Økonomisk evne til å betjene boligfinansieringen ? Budsjett Rentesatser (budsjett/flytende/fastrente)

8 Boligmarkedet Forskjell selveierbolig vs borettslagsbolig Fellesgjeld og husleie Sikringsordning Kostnader v kjøp av ulike boliger Boligens tilstand

9 Hvordan finne informasjon?
Husbanken.no Finn.no Forbrukerportalen.no Bergen kommune sine nettsider osv.

10 Tilsagn Forhåndsgodkjenning for kjøp av selveierbolig/borettslagsbolig
Gyldighet 6 mnd. Nå 3 mnd.

11 Utfordringer Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis 15 % egenkapital 25 % toppfinansiering fra Boligetaten Levekostnadssatser Kalkulasjonsrente (Bank – rentepåslag 5 %)

12 Eksempler Enslig mann. Opprinnelig flyktning Botid over 10 år
Husleie kr 6.406,- Sykdom, sosialhjelp, ubetjent gjeld Avslag Timeavtale m orientering om hvorfor avslag og hva som må til for å kunne innvilge boligfinansiering

13 Ny søknad i 2013 Gjennomført AAP/arbeidstrening. Fast jobb Gjeldsordning Forhåndstilsagn. Går på visninger og gir bud. Konferer saksbehandler underveis.

14 2-roms leilighet i borettslag på 56 kvm.
Kjøpesum inkl. omk. kr ,-. Fellesgjeld kr ,-. Husleie kr 3.021,-. Fastrenteavtale 2,624 %. Kr 3.786,- i a-fri periode. Boutgift kr 6.807,- Etter gjeldsordning (2,624 %) = ,- (5 %: = ,-

15 Par m/3 barn 8, 11 og 13 år Husleie kr 8.817,- (4-r/75 kvm.) Begge ansatt i deltidsstillinger og jobber ekstra. Fått avslag i ordinære banker Forhåndstilsagn Startlån (inntil 2 mill.) Kjøp: 4-r (85 kvm.) i brl. Fellesgjeld kr ,-. Husleie kr 3.800,- inkl. sentralvarme og varmtvann.

16 Finansieringsplan: 1. Startlån kr ,- 2. Etableringstilskudd kr ,- 3. Egenkapital kr ,- Fastrenteavtale 2,624 %. Tot.boutgift kr 9.767,-. Ble gitt frarådning pga ,- i budsjett. Startlån betales punktlig og er nedbetalt med over ,- pr. d.d..

17 Par m/2 barn 3 og 5 år Husleie kr ,- (3-r/74 kvm.) Han arbeidsinntekt kr ,- Hun kvalifiseringsstønad Inkassosaker som ikke er oppgjort Avslag pga manglende betjeningsevne og uoppgjort gjeld. Vil kunne innvilges boligfinansiering når gjelden er nedbetalt.

18 Resultater Antall mottatte søknader: 300 Antall gjennomførte kjøp: 132
Gitt tilbud om lån/forh.g. : 80 Avvist: 27 Avslag: 22

19 Resultater 2 011 2 012 2 013 Sum Antall startlån 38 53 41 (Nå 50) 132
2 011 2 012 2 013 Sum Antall startlån 38 53 41 (Nå 50) 132 Beløp startlån kr kr kr kr Gj.snitt startlån kr kr kr kr Antall boligtilskudd 14 16 7 37 Beløp boligtilskudd kr kr kr kr Gj.snitt boligtilskudd kr kr kr kr Antall samfinansieringer 13 19 4 36 Beløp banklån kr kr kr kr Gj.snitt banklån kr kr kr kr Egenkapital, antall 22 21 59 Beløp egenkapital kr kr kr kr Gj.snitt egenkapital kr kr kr kr Gj.snitt kjøpesum kr kr kr Antall saker lønnsinntekt 31 91 Antall saker trygdeinntekt 10 5 25 Antall saker, lønn/trygd 6

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Suksessfaktorer Sentralisert og bydekkende boligetat Sammenheng i data
Boligtildeling, bostøtte, finansiering Sammenheng i data Vedtak-, inntekt- og husstandsopplysninger i BOINFO Kompetanse hos prosjektdeltakere Kjapt i gang, umiddelbare resultater

29 Rutiner videre Bolig/Bostøtte: Avslag på forlenging
Kopi av avslaget til saksbehandler på finans Avslag på kommunal bostøtte Kort vurdering om husstanden fyller kriteriene for startån Gi søkere informasjon og veiledning

30 Rutiner videre Finansiering Mottak av avslagsbrev fra bolig/bostøtte
Husstand tilskrives omgående, råd og veiledning Halvårlig ta ut lister over husstander med lav/ingen bostøtte Fordeles til saksbehandlere, sende ut info Disse søknadene prioriteres Rapportere antall og beløp i nøkkeltall pr tertial


Laste ned ppt "Fra leie til eie Bergensvarianten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google