Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten."— Utskrift av presentasjonen:

1 26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten

2 Utgangspunkt Kommunen disponerer ca 5400 utleieboliger totalt 200 boliger etter «Bergensmodellen» 2100 Omsorgsboliger 3300 for vanskeligstilte (inkl. 200 i Bergensmodellen)

3 3 års kontrakter Ønske om økt omløpshastighet Kortere botid, boligene kan tildeles de som trenger det mest

4 Hva gjør vi? Husstander som ikke får fornyet leiekontrakt på grunn av for høy inntekt –Kopi av avslag til prosjektmedarbeider –Brev/tlf. til husstand –Innkalling til samtale

5 Husstander som ikke har kommunal bostøtte på grunn av høy inntekt –Brev/tlf til husstand –Innkalling til samtale I tillegg møter m/Det Felles Innvandrerråd i Hordaland etc.

6 Bistand, råd og veiledning Timeavtale Boligetatens finansieringsordninger Startlån Etableringstilskudd Grunnfinansiering i bank Statlig bostøtte

7 Husstandens økonomi Økonomisk evne til å betjene boligfinansieringen ? Budsjett Rentesatser (budsjett/flytende/fastrente)

8 Boligmarkedet Forskjell selveierbolig vs borettslagsbolig Fellesgjeld og husleie Sikringsordning Kostnader v kjøp av ulike boliger Boligens tilstand

9 Hvordan finne informasjon? Husbanken.no Finn.no Forbrukerportalen.no Bergen kommune sine nettsider osv.

10 Tilsagn Forhåndsgodkjenning for kjøp av selveierbolig/borettslagsbolig Gyldighet 6 mnd. Nå 3 mnd.

11 Utfordringer Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis 15 % egenkapital 25 % toppfinansiering fra Boligetaten Levekostnadssatser Kalkulasjonsrente (Bank – rentepåslag 5 %)

12 Eksempler Enslig mann. Opprinnelig flyktning Botid over 10 år Husleie kr 6.406,- Sykdom, sosialhjelp, ubetjent gjeld Avslag 2011. Timeavtale m orientering om hvorfor avslag og hva som må til for å kunne innvilge boligfinansiering

13 Ny søknad i 2013 Gjennomført AAP/arbeidstrening. Fast jobb Gjeldsordning Forhåndstilsagn. Går på visninger og gir bud. Konferer saksbehandler underveis.

14 2-roms leilighet i borettslag på 56 kvm. Kjøpesum inkl. omk. kr 1.717.832,-. Fellesgjeld kr 162.039,-. Husleie kr 3.021,-. Fastrenteavtale 2,624 %. Kr 3.786,- i a- fri periode. Boutgift kr 6.807,- Etter gjeldsordning (2,624 %) 8.602 + 3021= 11.623,- (5 %: 10.771+3021= 13.792,-

15 Par m/3 barn 8, 11 og 13 år Husleie kr 8.817,- (4-r/75 kvm.) Begge ansatt i deltidsstillinger og jobber ekstra. Fått avslag i ordinære banker Forhåndstilsagn Startlån (inntil 2 mill.) Kjøp: 4-r (85 kvm.) i brl. Fellesgjeld kr 79.769,-. Husleie kr 3.800,- inkl. sentralvarme og varmtvann.

16 Finansieringsplan: 1. Startlån kr 1.308.262,- 2. Etableringstilskuddkr 300.000,- 3. Egenkapitalkr 200.000,- Fastrenteavtale 2,624 %. Tot.boutgift kr 9.767,-. Ble gitt frarådning pga - 180,- i budsjett. Startlån betales punktlig og er nedbetalt med over 50.000,- pr. d.d..

17 Par m/2 barn 3 og 5 år Husleie kr 11.003,- (3-r/74 kvm.) Han arbeidsinntekt kr 450.000,- Hun kvalifiseringsstønad Inkassosaker som ikke er oppgjort Avslag pga manglende betjeningsevne og uoppgjort gjeld. Vil kunne innvilges boligfinansiering når gjelden er nedbetalt.

18 Resultater Antall mottatte søknader: 300 Antall gjennomførte kjøp: 132 Gitt tilbud om lån/forh.g. : 80 Avvist: 27 Avslag: 22

19 Resultater 2 011 2 012 2 013Sum Antall startlån3853 41 (Nå 50)132 Beløp startlån kr 43 250 010 kr 68 855 662 kr 80 121 977 kr 192 227 649 Gj.snitt startlån kr 1 138 158 kr 1 299 163 kr 1 954 195 kr 1 456 270 Antall boligtilskudd1416 737 Beløp boligtilskudd kr 3 945 194 kr 4 639 072 kr 2 090 348 kr 10 674 614 Gj.snitt boligtilskudd kr 281 800 kr 289 942 kr 298 621 kr 288 503 Antall samfinansieringer 13 19 436 Beløp banklån kr 11 132 739 kr 21 124 850 kr 5 633 500 kr 37 891 089 Gj.snitt banklån kr 856 365 kr 1 111 834 kr 1 408 375 kr 1 052 530 Egenkapital, antall 16 22 2159 Beløp egenkapital kr 3 867 598 kr 4 850 192 kr 4 071 413 kr 12 789 203 Gj.snitt egenkapital kr 241 725 kr 220 463 kr 193 877 kr 216 766 Gj.snitt kjøpesum kr 1 636 725 kr 1 876 675 kr 1 954 195 kr 1 831 676 Antall saker lønnsinntekt 22 38 3191 Antall saker trygdeinntekt 10 525 Antall saker, lønn/trygd 6 5 516

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Suksessfaktorer Sentralisert og bydekkende boligetat –Boligtildeling, bostøtte, finansiering Sammenheng i data –Vedtak-, inntekt- og husstandsopplysninger i BOINFO Kompetanse hos prosjektdeltakere –Kjapt i gang, umiddelbare resultater

29 Rutiner videre Bolig/Bostøtte: –Avslag på forlenging Kopi av avslaget til saksbehandler på finans –Avslag på kommunal bostøtte Kort vurdering om husstanden fyller kriteriene for startån Gi søkere informasjon og veiledning Kopi av avslaget til saksbehandler på finans

30 Rutiner videre Finansiering –Mottak av avslagsbrev fra bolig/bostøtte Husstand tilskrives omgående, råd og veiledning –Halvårlig ta ut lister over husstander med lav/ingen bostøtte Fordeles til saksbehandlere, sende ut info –Disse søknadene prioriteres –Rapportere antall og beløp i nøkkeltall pr tertial


Laste ned ppt "26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google