Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten."— Utskrift av presentasjonen:

1 26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten

2 Utgangspunkt Kommunen disponerer ca 5400 utleieboliger totalt 200 boliger etter «Bergensmodellen» 2100 Omsorgsboliger 3300 for vanskeligstilte (inkl. 200 i Bergensmodellen)

3 3 års kontrakter Ønske om økt omløpshastighet Kortere botid, boligene kan tildeles de som trenger det mest

4 Hva gjør vi? Husstander som ikke får fornyet leiekontrakt på grunn av for høy inntekt –Kopi av avslag til prosjektmedarbeider –Brev/tlf. til husstand –Innkalling til samtale

5 Husstander som ikke har kommunal bostøtte på grunn av høy inntekt –Brev/tlf til husstand –Innkalling til samtale I tillegg møter m/Det Felles Innvandrerråd i Hordaland etc.

6 Bistand, råd og veiledning Timeavtale Boligetatens finansieringsordninger Startlån Etableringstilskudd Grunnfinansiering i bank Statlig bostøtte

7 Husstandens økonomi Økonomisk evne til å betjene boligfinansieringen ? Budsjett Rentesatser (budsjett/flytende/fastrente)

8 Boligmarkedet Forskjell selveierbolig vs borettslagsbolig Fellesgjeld og husleie Sikringsordning Kostnader v kjøp av ulike boliger Boligens tilstand

9 Hvordan finne informasjon? Husbanken.no Finn.no Forbrukerportalen.no Bergen kommune sine nettsider osv.

10 Tilsagn Forhåndsgodkjenning for kjøp av selveierbolig/borettslagsbolig Gyldighet 6 mnd. Nå 3 mnd.

11 Utfordringer Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis 15 % egenkapital 25 % toppfinansiering fra Boligetaten Levekostnadssatser Kalkulasjonsrente (Bank – rentepåslag 5 %)

12 Eksempler Enslig mann. Opprinnelig flyktning Botid over 10 år Husleie kr 6.406,- Sykdom, sosialhjelp, ubetjent gjeld Avslag Timeavtale m orientering om hvorfor avslag og hva som må til for å kunne innvilge boligfinansiering

13 Ny søknad i 2013 Gjennomført AAP/arbeidstrening. Fast jobb Gjeldsordning Forhåndstilsagn. Går på visninger og gir bud. Konferer saksbehandler underveis.

14 2-roms leilighet i borettslag på 56 kvm. Kjøpesum inkl. omk. kr ,-. Fellesgjeld kr ,-. Husleie kr 3.021,-. Fastrenteavtale 2,624 %. Kr 3.786,- i a- fri periode. Boutgift kr 6.807,- Etter gjeldsordning (2,624 %) = ,- (5 %: = ,-

15 Par m/3 barn 8, 11 og 13 år Husleie kr 8.817,- (4-r/75 kvm.) Begge ansatt i deltidsstillinger og jobber ekstra. Fått avslag i ordinære banker Forhåndstilsagn Startlån (inntil 2 mill.) Kjøp: 4-r (85 kvm.) i brl. Fellesgjeld kr ,-. Husleie kr 3.800,- inkl. sentralvarme og varmtvann.

16 Finansieringsplan: 1. Startlån kr ,- 2. Etableringstilskuddkr ,- 3. Egenkapitalkr ,- Fastrenteavtale 2,624 %. Tot.boutgift kr 9.767,-. Ble gitt frarådning pga - 180,- i budsjett. Startlån betales punktlig og er nedbetalt med over ,- pr. d.d..

17 Par m/2 barn 3 og 5 år Husleie kr ,- (3-r/74 kvm.) Han arbeidsinntekt kr ,- Hun kvalifiseringsstønad Inkassosaker som ikke er oppgjort Avslag pga manglende betjeningsevne og uoppgjort gjeld. Vil kunne innvilges boligfinansiering når gjelden er nedbetalt.

18 Resultater Antall mottatte søknader: 300 Antall gjennomførte kjøp: 132 Gitt tilbud om lån/forh.g. : 80 Avvist: 27 Avslag: 22

19 Resultater Sum Antall startlån (Nå 50)132 Beløp startlån kr kr kr kr Gj.snitt startlån kr kr kr kr Antall boligtilskudd Beløp boligtilskudd kr kr kr kr Gj.snitt boligtilskudd kr kr kr kr Antall samfinansieringer Beløp banklån kr kr kr kr Gj.snitt banklån kr kr kr kr Egenkapital, antall Beløp egenkapital kr kr kr kr Gj.snitt egenkapital kr kr kr kr Gj.snitt kjøpesum kr kr kr kr Antall saker lønnsinntekt Antall saker trygdeinntekt Antall saker, lønn/trygd

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Suksessfaktorer Sentralisert og bydekkende boligetat –Boligtildeling, bostøtte, finansiering Sammenheng i data –Vedtak-, inntekt- og husstandsopplysninger i BOINFO Kompetanse hos prosjektdeltakere –Kjapt i gang, umiddelbare resultater

29 Rutiner videre Bolig/Bostøtte: –Avslag på forlenging Kopi av avslaget til saksbehandler på finans –Avslag på kommunal bostøtte Kort vurdering om husstanden fyller kriteriene for startån Gi søkere informasjon og veiledning Kopi av avslaget til saksbehandler på finans

30 Rutiner videre Finansiering –Mottak av avslagsbrev fra bolig/bostøtte Husstand tilskrives omgående, råd og veiledning –Halvårlig ta ut lister over husstander med lav/ingen bostøtte Fordeles til saksbehandlere, sende ut info –Disse søknadene prioriteres –Rapportere antall og beløp i nøkkeltall pr tertial


Laste ned ppt "26. August 2014 Arild Tore Bjørgen Fra leie til eie Bergensvarianten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google