Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EDAG-prosjektet - et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten 1 Introduksjon til a-ordningen A-ordningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EDAG-prosjektet - et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten 1 Introduksjon til a-ordningen A-ordningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EDAG-prosjektet - et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten 1 Introduksjon til a-ordningen A-ordningen

2 2 A-meldingen baserer seg på fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Oppgave til lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå – denne informasjonen vil nå SSB kunne hente direkte ut fra a-meldingen Fra Skatteetaten er det lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som vil inngå i a-meldingen. Fra NAV er det melding om arbeidsforhold til Aa-registeret som vil i inngå i a-meldingen.

3 3 Den opplysningspliktige, arbeidsgiveren, leverer a-meldingen gjennom sitt lønns- og personalsystem …eller gjennom direkte registrering i altinn. Det er satt opp et mottakssystem som tar i mot meldingen og fordeler opplysningene til de tre etatene. Etatene får kun den informasjon de etter loven har krav på. Den opplysningspliktige vil få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt.

4 Fordeler for virksomheter Rapportere status Samordnet rapportering Felles kode- og regelverk Digital rapportering Riktigere grunnlag, færre henvendelser 4 Den opplysningspliktige rapporterer status, informasjon som organisasjonen allerede har i lønns- og personalsystemet. Fra ulike skjema til ulike tider til én melding og samlet innrapportering til tre etater som har samordnet sine begrepsapparat og regel- og kodeverk slik at lønnsgrunnlag og annen informasjon blir likt og lettere å forstå A-meldingen skal leveres digitalt. Dette kan gjøres gjennom lønns- og personalsystemet der store deler informasjonen ofte ligger tilgjengelig. Eller gjennom registrering i altinn-portalen. Gjennom digital samordnet rapportering får etatene et bedre grunnlag når de skal beregne ytelser. Dette vil også komme virksomhetene til gode bl.a. med færre henvendelser fra etatene.

5 Den 5. hver måned 5 A-meldingen skal leveres minimum en gang per måned, og innen den 5. i måneden etter det rapporteres for. Den 5. februar er frist for innrapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger for januar. Det vil bli tatt hensyn til helger og helligdager, og en kalender med de korrekte fristene vil bli tilgjengelig. Det er kontantprinsippet som gjelder for innrapportering.

6 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n A-meldingen slik er den bygget opp 6 Øverste nivå i a-meldingen er den opplysningspliktige (den juridiske enheten, vanligvis representert med org.nummeret). Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter som har en eller flere ansatte/inntektsmottakere. Selve rapporteringen av ansattforhold, ytelser etc er på personnivå.

7 7 Hva med lønnssystemene? Tilpasses a-ordningen Prøvedrift 2014 Tilrettelegger Brukerstøtte og opplæring Alle systemene må tilpasse seg den nye rapporteringsordningen: a-meldingen. Edag-prosjektet har samarbeidet med de fleste leverandørene av lønns- og personalsystem. Har hyppige møter for å oppnå en pragmatisk, heldigital løsning, og for å følge opp fremdrift og kvalitet løsningene. Alle systemene må tilpasse seg den nye rapporteringsordningen: a-meldingen. Edag-prosjektet har samarbeidet med de fleste leverandørene av lønns- og personalsystem. Har hyppige møter for å oppnå en pragmatisk, heldigital løsning, og for å følge opp fremdrift og kvalitet løsningene. Leverandørene har deltatt i prøvedrift i 2014 og de har hatt med seg et utvalg av sine kunder som prøvedriftsdeltakere. Vi antar og observerer at leverandørene tilrettelegger for sine kunder bl.a. ved å tilrettelegge for at standard lønnarter knyttes til den nye strukturen i a-meldingen, tilrettelegger for opplæring og brukerstøtte.

8 8 Uten lønnssystem Direkte registrering i Altinn Bruke regnskapsfører/tjenesteleverandør Direkteregistrering i Altinn er ferdig utviklet og tilgjengelig for test fram til midten av desember. Det er en løsning som anbefales som et alternativ for mindre organisasjoner, gjerne med mindre enn 8 ansatte. Mange opplysningspliktige vil også rapportere gjennom sin regnskapsfører/ tjenesteleverandør som selv enten benytter et lønns- og personalsystem eller direkteregistrering for innrapportering av a- meldingen.

9 Viktige erfaringer fra prøvedriften God kvalitet sikres gjennom å: – Rydde i ansattopplysninger i lønnssystemet – Riktig oppsett av organisasjon og virksomhet – Riktig oppsett av lønnarter mot ny inntektsstruktur – Ta umiddelbart tak i tilbakemeldingen etter innsending og gjør nødvendige korreksjoner 9 2014 har blitt brukt for å teste og sikre kvalitet i alle løsningene – og hente inn erfaring fra prøvedriftdeltakerne. Prøvedriftsdeltakerne oppfatter endringen som mindre omfattende enn først antatt og er positive til endringen. Erfaring tilsier at det er viktig å rydde i datagrunnlag og kvalitetssikre oppsett av lønnarter. Dette bør gjøres allerede nå og i god tid før innsending av a-melding.

10 Prøveinnsending Forberedelse: – Sjekke at org.nummer, virksomhetsnummer og fødselsnummer (eller andre lovlige identifikatorer) er korrekt – Rydd i ansattforhold – Mappe lønnarter mot ny struktur To måter: – Innsending fra lønns- og personalsystemet Sjekk med din leverandør at systemet er klar for prøveinnsending – Direkteregistrering i Altinn 10 I 2014 er det mulig å gjøre prøveinnsending for alle. Det er en fordel og forberede seg først med å gjøre disse tiltakene. Prøveinnsending er mulig fram til utgangen av 2014. Prøveinnsending er mulig fram til medio desember 2014.

11 Se: www.altinn.no/a-ordningenwww.altinn.no/a-ordningen Brukerveiledningen Kodespeil (gamle lønnskoder vs ny struktur) Nyhetsbrev Spørsmål: Veiledninger 11


Laste ned ppt "EDAG-prosjektet - et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten 1 Introduksjon til a-ordningen A-ordningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google