Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3 – B2C Pensum: Olsen, kap. 18 ”Symbolic Services”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3 – B2C Pensum: Olsen, kap. 18 ”Symbolic Services”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3 – B2C Pensum: Olsen, kap. 18 ”Symbolic Services”

2 Forkortelser B2C – Business to Consumer B2B – Business to Business kunne egentlig vært kalt: C2P – Computer to Person C2C – Computer to Computer Da dette sier noe om formaliseringskravet skal bruke de første siden disse er mest kjent.

3 Informasjon 100% symbolsk 100% kan gjøres over Internett Gratis/Abonnement/betaling pr. side Det har vist seg vanskelig å tjene penger på å tilby informasjon: De fleste nettaviser er fortsatt gratis

4 Krav til brukerne Må skaffe Internet tilgang: Oppringt ISDN Bredbånd Utstyr (PC) Kompetanse Tid

5 Brukeren Må aktivere seg selv Det er veldig forskjellig fra andre media (TV, avis, kino) der aktiviseringsnivået er lavere Aktiv bruker, vi ”jobber” foran skjermen Men gir valgmuligheter for brukeren Muligheter til å personifisere sidene

6 Tilstedeværelse på Web Hjemmeside for personer og organisasjoner Lavt formaliseringsnivå Kan tilby: Adresseinformasjon Kart Ansattlister Produktinformasjon m.m. Eksempel: Høgskolen i Molde Billig og enkelt!

7 Fordeler New customers can be attracted, perhaps finding the site through a search tool or a portal. Reduced switchboard load as customers may get information directly from the Web page. Faster access for customers to information over the Web than over the telephone. The Web can provide more detailed information than brochures. Easy updates, a new version is available the second it is stored. Since information from a website is in electronic form, it can be forwarded to others, stored on a computer, inserted into other programs, or printed if needed. Reduced need for advertisements in printed catalogs, such as yellow pages. Customers can create hypertext links to the site from their own Web pages. Other advertisements can be simpler, as additional data can be offered on the website, for example, by giving the URL in an advertisement.

8 Virtuelt ansikt mot omverdenen Web siden er organisasjonens virtuelle ansikt mot omverdenen For mange er dette det eneste ansikt Flid i å etablere en side som står med organisasjonens profil for øvrig Jevnlig oppdatering

9 Vedlikehold Jo mer detaljert informasjon, jo hyppigere vedlikehold er nødvendig (f.eks. informasjon om priser og lagerbeholdning) Viktig å etablere rutiner for vedlikehold: Hvem har ansvaret? Hvem skal gjøre jobben? Hvilke krav har vi til oppdatering? Kan være en felle at det er så enkelt å etablere en side

10 Miniøving Hvordan kan vi forenkle vedlikeholdet av en Web side? Løsning: Bruke gode verktøy Kun gi generell informasjon Lage dynamiske sider der detaljer hentes fra databaser

11 Produktinformasjon på nettet Formalisering (navn, nr, kode, egenskaper) Presentasjon Søking Kategorisering

12 Formalisering BusinessFormal variables Car dealerModel, year, price Real estateLocation, size, type, price Booking (air)Airport codes, flights, date, time, price category BookstoreAuthor, title, ISBN numbers, category Music storeArtist, album, category Software storeProgram name, operating system Perfumes & CosmeticsBrand name, product type Hardware storeProduct type, size

13 Nye muligheter Vi kan teste ordboka som selges på nettet Vi kan legge inn ”reviews” av bøker Vise firmaet på kartet Vise innholdet av bøker Utdrag av musikk Håndbøker, manualer, bruksanvisninger, oppdateringer, skjema kan lastes ned direkte

14 Fordeler The Web allows for very detailed product information, in the form of text, tables, images, animations, and videos. The Web allows detailed product specifications, and may directly tell the customer the consequence of each choice, each option. Customers will have easy access to this information, and can print it out if necessary. Customers can find a product, for example, by a search for product characteristics. The information is easy to maintain. Insertion, deletion, and modification can be performed at any time. Store once, use many times. The same data source, the product database, can be used both for providing information to customers and employees, while the user interfaces—the views of the database—may be different. Information needs of customers and employees may be satisfied just by linking to other sources. The load on other and more expensive channels, such as letter or telephone, will be reduced as information on new and old products can be obtained automatically from the Web.

15 Salg fra arkiver Eksempler: Avisartikler Vitenskapelige artikkeldatabaser Kredittvurdering Alltid vært vurdert som et potensiell stor mulighet med IT Aldri slått helt igjennom

16 Hvorfor vil vi ikke betale Det er billig å legge ut data – derfor har Web blitt betraktet som en gratis kilde Alle kan legge inn data Er vi villig til å betale bare for rettigheter? Hvordan kan vi vurdere kvaliteten? Web konkurrerer noen ganger med TV og aviser Mye av jobben med data er å omgjøre denne til informasjon – det må bruker gjøre sjøl Er data velegnet til vårt bruk – i riktig form? Kan copyright beskyttes? Hvordan skal vi betale?

17 Eksempel New York Times tar $1 for en artikkel Du har funnet 50 som virker interessante Etter å ha betalt og lastet ned artiklene finner du at bare 5 har interesse Det viser seg at du bare bruker informasjon fra en artikkel Din kostnad: $50, nedlastning av 50 artikler, scanning av 50, lesing av 5, studie av 1

18 Pornografi Fordeler på Web: Utnytter multimedia-mulighetene Privat – skjult (kanskje?) Tilgjengelig på Web Stort tilbud (for enhver lyst?) Rimelig lagring og spredning Markedsføring gjennom Spam Kanskje eneste gode eksempel på utnyttelse av Web til salg av data til vanlige folk

19 Intranett Internt i en organisasjon Uhyre viktig, effektiviserende, kvalitetsforbedrende Store muligheter Bygge opp felles rutiner, felles hukommelse, felles datakilder Kan utnytte det subspråket vi har internt i en organisasjon Åpent tilgjengelig – kun internt Formalisert – ikke formalisert Bruk av skjema for å formalisere (f.eks. epost)

20 Ekstranett Drar kundene mer Eksempel: Oshaug Metall AS, kundene har tilgang til databasen Postverket, pakkesporing Amazon, ordresporing Muligheter til å begrense tilgang

21 Data fra kunder og automatiske svar ePost (skjema, åpen) Web skjema Automatiske svar: Aviser ved innsending av bidrag I salgsøyemed: Skal vi sende ut reklame for vår nye modell snøfreser når: Kunden har problem med den hun kjøpte i fjor Kunden har problem med den hun kjøpte for 10 år siden Semimanuell, f.eks. automatiske svar som blir vurdert av en person

22 Åpen - lukket Automatic/ semiautomatic handling Manual handling

23 Kundetilpasninger Tegn din egen jakke Finn riktig maling til huset Tegn ditt eget IKEA kjøkken Beskriv din personlige forsikringspakke Finn reiserute


Laste ned ppt "Del 3 – B2C Pensum: Olsen, kap. 18 ”Symbolic Services”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google