Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg på fylkesordførerens nyårsmøte 2008 Jan Einar Greve, styreleder

2 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 2 Dagens sentralpolitiske innfallsvinkel Dagens Næringsliv 18.12.07: Forskningssvikt Den nye forskningsministeren har forstått det knapt noen andre politikere har tatt inn over seg. Forskningsmålet er satt for høyt. Nye tall viser håpløsheten.

3 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 3 Dagens Næringsliv 18.12.07

4 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 4 Bergens Tidende 18.12.07

5 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 5 Dagens sentralpolitiske innfallsvinkel Bergens Tidendes leder 18.12.07: Stjerner i sikte Forskningsløftet bør bli det nye barnehageløftet. Både det private og det offentlige ligger langt bak sine nordiske naboland.

6 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 6 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED Hva er satsing på innovasjon og nyskapning i vår region? Er det en sykdom? Med høy feber som mest normale observasjons- og målbare enhet – stikkord høy risiko preget i alt det man foretar seg?! Eller er det en besettelse? Som på grunn av risikoelementet og langsiktighet i utvikling fra forskning til faktura bare egner seg for personer med en manisk og sær innstilling og kvalifikasjon?

7 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 7 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED Eller er det en blåøyd selvpinsel med tap som mest sannsynlige konklusjon? Eller er det idealisert, naiv hobbyvirksomhet – ”buekorpsbevegelse” som en herværende konsernindustrisjef betegnet det som?

8 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 8 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED Eller er det et selvforherligende og urealistisk utslag av å prakke på næringslivet – såkalt ”social conscience”? = Pågang om å stille opp med ”risikovillig kapital”?

9 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 9 HVA HAR SKJEDD I VÅR REGION? MED BERGEN SOM ET NATURLIG TYNGDEPUNKT? Innenfor Bergens industri, shipping og olje- og gass- miljøer er det selvsagt betydelig og viktig forskning og utvikling både av produkter og datterselskaper.

10 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 10 Det er min uærbødige påstand at Bergen og Vestlandet har det potensial som kan avlaste en stagnerende virksomhet og sysselsetting i de tradisjonelle næringer gjennom å satse på det som gror opp rundt våre forskningsmiljøer.

11 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 11 HVEM ER DISSE FORSKNINGSMILJØENE? HELSE BERGEN HØGSKOLEN NANSENINSTITUTTET BJERKNESINSTITUTTET CHR MICHELSENS INSTITUTT CHR MICHELSENS RESEARCH UNIVERSITETET I BERGEN Stikkord for fysisk og geografisk samling: HØYTEKNOLOGISENTERT PÅ MARINEHOLMEN OG AKSEN NYGÅRDSHØYDEN – NORDNES

12 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 12 Såkornfondet er en del av et større miljø samlet i VitenSenteret på Marineholmen Idéutvikling EtableringSåkornVekst Innovation Seed Life Science Fund Utvikler ny virksomhet etter ”lagtempo-prinsippet”

13 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 13 Kapital p å 333,5 mNOK, 50/50 offentlig og privat Levetid inntil 15 å r Kommersielle kriterier Såkornfondet Sarsia Seed AS Bioteknologi (lifescience) Energi (klima og renseteknologi) Investerings- områder Ramme- betingelser Investere begrenset beløp i mange tidlig Identifisere de få med virkelig potensiale Milepælstyrt utvikling av teknologi og forretning Investerings- strategi

14 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 14 Private investorer (166,75 ) Norsk Hydro ASA 40 BKK 30 Sarsia Innovation AS 22,65 Sparebanken Vest 20 Statoil ASA 20 DnB NOR ASA 12,5 L. Meltzers Høyskolefond 4 Stiftelsen Unifob 3 Viken Shipping AS 3 GC Rieber AS 2 Bergens Tidende AS 2 Bergens Forskningsstiftelse1,5 Bergens Medisinske Forskningsstiftelse1,5 EGD Holding AS 1 Mowinckel Management AS 1 J. E. Greve AS 1 B. Friele & Sønner AS 1 Sarsia Seed Management AS 0,6 Sarsia Seed har tunge og kompetente investorer Styret i Sarsia Seed AS Høyesterettsadvokat Jan Einar Greve, styreleder Investeringsdirektør Arne Frøiland, Norsk Hydro ASA Konserndirektør forretningsutvikling Lise Reinertsen, BKK Banksjef Bjørg Marit Eknes, Sparebanken Vest Leder I&K Martin Lærum, Statoil ASA Banksjef Endre Grønnestad, DnB NOR ASA Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, Stiftelsen Unifob og L. Meltzers Høyskolefond Finansdirektør Renate Hjortland Bøe, B. Friele & Sønner AS

15 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 15 Sarsia Seed Management AS – 100% eid av ansatte Sveinung Hole, Managing Partner (siviløkonom) Mer enn 15 års leder og styreerfaring fra bl.a Nextra, Berlitz Inc. og Telenor - som adm. direktør og strategidirektør. Klinikksjef ved Haukeland Universtitetssykehus og erfaring som gründer. Erlend Skagseth, Partner BioLife Sciences & Financial Control (siviløkonom) Mer enn 20 års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation. Omfattende leder og styreerfaring. Jon Trygve Berg, Partner EnergiOljeGass & Investments (Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker) Mer enn 15 års erfaring innen olje/gass og teknologiutvikling. Erfaring fra Det norske Veritas, GexCon og Petroleum Engineering & Consulting. Omfattende leder og styreerfaring. Øivind Enger, Partner (Ph.D in microbiology) Mer enn 13 års forskningserfaring innen mikrobiologi/ molekylærbiologi med hovedvekt på fiskesykdommer. Arbeidet med IPR og kommersialisering av forskning innen biologi, akvakultur, medisin og bioteknologi. Farzaad Abdi-Dezfuli, Partner(Ph.D in Pharmacology) Preklinisk og klinisk forskning gjennom 7 år med omfattende erfaring fra ledelse av utvikling av legemidler fra ledende farmasøytiske selskaper i USA og Norge. Bred og dyp sektor og forretnings- kompetanse Del av nasjonalt og internasjonalt industri, fag og finansnettverk Del av større lokalt og profesjonelt forvaltningsmiljø

16 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 16 108 prosjekter vurdert 11 investeringer besluttet 39 mNOK besluttet investert Snitt første utbetaling 1,3 mNOK 23 mNOK besluttet investert fra ko-investorer 40% Bergen og Hordaland 40% Oslo og omegn 20% Stavanger, Trondheim, Ås og andresteder IC Particles AS Hepmarin AS Såkornfondet har vært i drift i ett år og to måneder

17 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 17 Såkornvirksomhet er krevende Overvåkning av smerte basert på løgndetektorteknologi for mennesker (og dyr) som ikke kan meddele seg. Utvikling av betennelsesdempende legemidler mot psoriasis med potensielt høyere virkningsgrad, mindre bivirkninger og enklere administrasjon enn konkurrerende produkter. Ko-investering med Karolinska. Fôrkonsept til tidligfase for fisk-, skalldyr- og rekelarver. Utspring i Fiskeriforskning i Bergen, utnytter 25 års erfaringer fra utvikling av fôr. Testanlegg på Sri-Lanka.

18 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 18 Såkornvirksomhet er krevende Optimalisere plassering av vindmøller slik at man får maksimal energiproduksjon kombinert med minimal visuell inntrengen. Teknologi for fjerning av partikler og olje fra vann. Rensing av avfall fra oljeinstal- lasjoner, avgassrensing fra skip, avfallsvann fra cruise- trafikk, avfall fra fiskeindustri. Teknologi for produksjon av bio-etanol fra cellulose, deriblant trevirke. Basert på en innovativ sterksyre-prosess som kan åpne markedet.

19 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 19 Utfordringer for såkornvirksomheten i Hordaland Om 2-3 å r er s å kornfondets nyinvesteringsperiode over Prosjekter risikerer å ikke finne tidlig finansiering igjen  Nytt fond reises for å beholde kjeden inntakt Kontinuitet Kompetanse Meget tverrfaglig og kompetansekrevende virksomhet Det er investert og bygget opp et solid forvaltnings- og utviklingsmilj ø omkring Sarsia  Nye initiativ b ø r bygge p å det eksisterende

20 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 20 OPPGAVER I VERDIKJEDEN Oppsøkende virksomhet Analyse - teknologi - marked - interne ressurser Rettighets- avklaring Infrastruktur Prosjektledelse Analyse -industrielt landskap -teknologi relevans Forretningsplan Lisensiering Offentlig finansiering #1-2 runde finansiering Strategi Invest.underlag Forretningsutvikling Service-senter Fargekoden angir utførende enhet Idè-fangst/ teknologi sikring Prosjekt - utvikling Selskaps - etablering VC finansiering #3–5 runde finansiering Analyse Strategi og forretningsutvikling Syndikering Transaksjon

21 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 21 FRA TEKNOLOGI-TIL-SUKSESS 10-15 ÅR Prosjekt- Utvikling [Sarsia Innovation] Selskaps- Utvikling [Sarsia Såkorn] Markeds- Utvikling [Sarsia LSVC] Avklare; Teknologi Produkt/Tjeneste Marked/Betalere Forretningsmodell Gjøre; Freedom-to- operate (FTO) IPR Teste antagelser Dok. Plan Internasjonal Ekspansjon Avklare; Markeds- og Konkurrentanalyse Selskapsoppsett Proof-of-Techn. Gjøre; REFERANSER ! Sjekk antagelser; Kundemøter Forretningsplan Patenter Avklare; Eierskap Virker produkt Prioritèr leveranse Gjøre; AVTALER ! Reg.selskap Sjekke prod. med kunder Utvid IPR Avklare; Skalèrbarhet Internasjonale Kanaler Gjøre; SALG ! Managment Organisasjon Justèr Forr.modell Idè - unik ? PRODUKT SKISSE Avklare; Exit/Salg …. Gjøre; VEKST ! Internasjonal ekspansjon SALG

22 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 22 500 ideer => 50 s å kornselskaper => 12 vekstselskaper => 3 SUKSESSER p å 15 å r Hvorfor? Mye kan gå galt: Galt team (erfaring/nettverk) Ingen betalende kunder Produksjonen lot seg ikke skalere Feil forretningsmodell For lite kapital Umulig å plukke ut vinnerne blant de 500 ! Mange timer og kr bortkastet

23 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 23 UNIVERSITETET I BERGEN M/SAMARBEIDENDE INSTITUTTER Det er viktig å samle interesse, oppmerksomhet, vilje, ressurser og kapital for den utvikling som regjeringen har ønsket i våre universitets- og forskningsbyer. I Bergen har vi et universitet som med sin ledelse og kollegium over den siste 10 års periode har gjort betydelig økonomisk satsing for å utvikle ”from science into business” gjennom konkretisert prosjektutvikling.

24 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 24 Betydning av fysisk og geografisk samling = Marineholmen – Forskningsparken/Vitensenteret Hvorfor Marineholmen?

25 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 25 Marineholmen Norges første forskningspark, etablert i 1985 Ledende senter for bedrifter, forskning og næringsutvikling Sentral beliggenhet i vestlandets største forsknings- og undervisningsmiljø Fokus på samspill mellom forskning og næringsliv Moderne og fremtidsrettede lokaler som stimulerer til innovasjon og gode ideer Sterke faglige miljøer innen IKT, petroleum, marinbiologi og bioteknologi Forskningsparken er på totalt 85 mål 100 000 m2 næringsareal under planlegging 4000 nye arbeidsplasser innen år 2020

26 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 26 Fremtidsutsikter I dagI morgen

27 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 27 Oversiktsbilde - Marineholmen

28 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret ASMarineholmen

29 29 Nytt miljøvernfond – med Sparebanken Vest i spissen. Nytt statlig fond i statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen at det opprettes et nytt statlig investeringsfond med kapital på 2,2 mrd kr organisert som et datterselskap under Innovasjon Norge Investeringsfondet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor Spesielt fokus på klima- og miljøprosjekter Investeringsfokus skal primært være bedriftenes tidlige vekstfase Bønn : !

30 Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS 30 AVSLUTNING / OPPFORDRING


Laste ned ppt "Sarsia Innovation AS Sarsia Seed AS Høyteknologisenteret AS Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google