Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg på fylkesordførerens nyårsmøte 2008 Jan Einar Greve,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg på fylkesordførerens nyårsmøte 2008 Jan Einar Greve,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg på fylkesordførerens nyårsmøte 2008 Jan Einar Greve, styreleder

2 Dagens sentralpolitiske innfallsvinkel
Dagens Næringsliv : Forskningssvikt Den nye forskningsministeren har forstått det knapt noen andre politikere har tatt inn over seg. Forskningsmålet er satt for høyt. Nye tall viser håpløsheten.

3 Dagens Næringsliv

4 Bergens Tidende

5 Dagens sentralpolitiske innfallsvinkel
Bergens Tidendes leder : Stjerner i sikte Forskningsløftet bør bli det nye barnehageløftet. Både det private og det offentlige ligger langt bak sine nordiske naboland.

6 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED
Hva er satsing på innovasjon og nyskapning i vår region? Er det en sykdom? Med høy feber som mest normale observasjons- og målbare enhet – stikkord høy risiko preget i alt det man foretar seg?! Eller er det en besettelse? Som på grunn av risikoelementet og langsiktighet i utvikling fra forskning til faktura bare egner seg for personer med en manisk og sær innstilling og kvalifikasjon?

7 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED
Eller er det en blåøyd selvpinsel med tap som mest sannsynlige konklusjon? Eller er det idealisert, naiv hobbyvirksomhet – ”buekorpsbevegelse” som en herværende konsernindustrisjef betegnet det som?

8 MITT UTGANGSPUNKT OG STÅSTED
Eller er det et selvforherligende og urealistisk utslag av å prakke på næringslivet – såkalt ”social conscience”? = Pågang om å stille opp med ”risikovillig kapital”?

9 HVA HAR SKJEDD I VÅR REGION? MED BERGEN SOM ET NATURLIG TYNGDEPUNKT?
Innenfor Bergens industri, shipping og olje- og gass-miljøer er det selvsagt betydelig og viktig forskning og utvikling både av produkter og datterselskaper.

10 Det er min uærbødige påstand at Bergen og Vestlandet har det potensial som kan avlaste en stagnerende virksomhet og sysselsetting i de tradisjonelle næringer gjennom å satse på det som gror opp rundt våre forskningsmiljøer.

11 HVEM ER DISSE FORSKNINGSMILJØENE?
HELSE BERGEN HØGSKOLEN NANSENINSTITUTTET BJERKNESINSTITUTTET CHR MICHELSENS INSTITUTT CHR MICHELSENS RESEARCH UNIVERSITETET I BERGEN Stikkord for fysisk og geografisk samling: HØYTEKNOLOGISENTERT PÅ MARINEHOLMEN OG AKSEN NYGÅRDSHØYDEN – NORDNES

12 Såkornfondet er en del av et større miljø samlet i VitenSenteret på Marineholmen Idéutvikling Etablering Såkorn Vekst Innovation Seed Utvikler ny virksomhet etter ”lagtempo-prinsippet” Sarsiamiljøet består av… som mappet ut ser slik ut Kompetanse og arbeidskrevende – utveksling på hverandre En sammenhengende kjede her i bygget Lagtempo, ikke stafett Ulike krav til organisering over tid og ift hensikten med hver fase Life Science Fund 12 12

13 Såkornfondet Sarsia Seed AS
Ramme-betingelser Kapital på 333,5 mNOK, 50/50 offentlig og privat Levetid inntil 15 år Kommersielle kriterier Investerings-områder Bioteknologi (lifescience) Energi (klima og renseteknologi) Investerings-strategi Investere begrenset beløp i mange tidlig Identifisere de få med virkelig potensiale Milepælstyrt utvikling av teknologi og forretning Vært aktivt i ett år Lang horisont [slide ift forventning] 10 mNOK snitt pre money 3,6 mNOK snitt første investering 25% snitt eierandel Både dealflow og investering 60% BioLifeSciense 40 % EnergiOljeGass Alle energiinv er innen klima og renseteknologi 50% av energidealflow er innen klima og renseteknologi Najonalt

14 Sarsia Seed har tunge og kompetente investorer
Private investorer (166,75 ) Norsk Hydro ASA 40 BKK 30 Sarsia Innovation AS 22,65 Sparebanken Vest 20 Statoil ASA 20 DnB NOR ASA 12,5 L. Meltzers Høyskolefond 4 Stiftelsen Unifob 3 Viken Shipping AS 3 GC Rieber AS 2 Bergens Tidende AS 2 Bergens Forskningsstiftelse 1,5 Bergens Medisinske Forskningsstiftelse 1,5 EGD Holding AS 1 Mowinckel Management AS 1 J. E. Greve AS 1 B. Friele & Sønner AS 1 Sarsia Seed Management AS 0,6 Styret i Sarsia Seed AS Høyesterettsadvokat Jan Einar Greve, styreleder Investeringsdirektør Arne Frøiland, Norsk Hydro ASA Konserndirektør forretningsutvikling Lise Reinertsen, BKK Banksjef Bjørg Marit Eknes, Sparebanken Vest Leder I&K Martin Lærum, Statoil ASA Banksjef Endre Grønnestad, DnB NOR ASA Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, Stiftelsen Unifob og L. Meltzers Høyskolefond Finansdirektør Renate Hjortland Bøe, B. Friele & Sønner AS

15 Sarsia Seed Management AS – 100% eid av ansatte
Sveinung Hole, Managing Partner (siviløkonom) Mer enn 15 års leder og styreerfaring fra bl.a Nextra, Berlitz Inc. og Telenor - som adm. direktør og strategidirektør. Klinikksjef ved Haukeland Universtitetssykehus og erfaring som gründer Erlend Skagseth, Partner BioLife Sciences & Financial Control (siviløkonom) Mer enn 20 års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation. Omfattende leder og styreerfaring. Jon Trygve Berg, Partner EnergiOljeGass & Investments (Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker) Mer enn 15 års erfaring innen olje/gass og teknologiutvikling. Erfaring fra Det norske Veritas, GexCon og Petroleum Engineering & Consulting. Omfattende leder og styreerfaring. Øivind Enger, Partner (Ph.D in microbiology) Mer enn 13 års forskningserfaring innen mikrobiologi/ molekylærbiologi med hovedvekt på fiskesykdommer. Arbeidet med IPR og kommersialisering av forskning innen biologi, akvakultur, medisin og bioteknologi. Farzaad Abdi-Dezfuli, Partner(Ph.D in Pharmacology) Preklinisk og klinisk forskning gjennom 7 år med omfattende erfaring fra ledelse av utvikling av legemidler fra ledende farmasøytiske selskaper i USA og Norge. Bred og dyp sektor og forretnings- kompetanse Del av nasjonalt og internasjonalt industri, fag og finansnettverk Del av større lokalt og profesjonelt forvaltningsmiljø

16 Såkornfondet har vært i drift i ett år og to måneder
108 prosjekter vurdert 11 investeringer besluttet 39 mNOK besluttet investert Snitt første utbetaling 1,3 mNOK 23 mNOK besluttet investert fra ko-investorer 40% Bergen og Hordaland 40% Oslo og omegn 20% Stavanger, Trondheim, Ås og andresteder Vært aktivt i ett år Lang horisont [slide ift forventning] 10 mNOK snitt pre money 3,6 mNOK snitt første investering 25% snitt eierandel Både dealflow og investering 60% BioLifeSciense 40 % EnergiOljeGass Alle energiinv er innen klima og renseteknologi 50% av energidealflow er innen klima og renseteknologi Najonalt Hepmarin AS IC Particles AS 16

17 Såkornvirksomhet er krevende
Overvåkning av smerte basert på løgndetektorteknologi for mennesker (og dyr) som ikke kan meddele seg. Utvikling av betennelsesdempende legemidler mot psoriasis med potensielt høyere virkningsgrad, mindre bivirkninger og enklere administrasjon enn konkurrerende produkter. Ko-investering med Karolinska. Fôrkonsept til tidligfase for fisk-, skalldyr- og rekelarver. Utspring i Fiskeriforskning i Bergen, utnytter 25 års erfaringer fra utvikling av fôr. Testanlegg på Sri-Lanka.

18 Såkornvirksomhet er krevende
Teknologi for fjerning av partikler og olje fra vann. Rensing av avfall fra oljeinstal-lasjoner, avgassrensing fra skip, avfallsvann fra cruise-trafikk, avfall fra fiskeindustri. Teknologi for produksjon av bio-etanol fra cellulose, deriblant trevirke. Basert på en innovativ sterksyre-prosess som kan åpne markedet. Optimalisere plassering av vindmøller slik at man får maksimal energiproduksjon kombinert med minimal visuell inntrengen.

19 Utfordringer for såkornvirksomheten i Hordaland
Kontinuitet Om 2-3 år er såkornfondets nyinvesteringsperiode over Prosjekter risikerer å ikke finne tidlig finansiering igjen Nytt fond reises for å beholde kjeden inntakt Kompetanse Meget tverrfaglig og kompetansekrevende virksomhet Det er investert og bygget opp et solid forvaltnings- og utviklingsmiljø omkring Sarsia Nye initiativ bør bygge på det eksisterende

20 OPPGAVER I VERDIKJEDEN
Idè-fangst/ teknologi sikring Prosjekt - utvikling Selskaps - etablering VC finansiering Oppsøkende virksomhet Analyse - teknologi marked interne ressurser Rettighets- avklaring Infrastruktur Prosjektledelse Analyse industrielt landskap teknologi relevans Forretningsplan Lisensiering Offentlig finansiering #1-2 runde finansiering Strategi Invest.underlag Forretningsutvikling Service-senter #3–5 runde finansiering Analyse Strategi og forretningsutvikling Syndikering Transaksjon Fargekoden angir utførende enhet

21 FRA TEKNOLOGI-TIL-SUKSESS 10-15 ÅR
Prosjekt- Utvikling [Sarsia Innovation] Selskaps- Utvikling [Sarsia Såkorn] Markeds- Utvikling [Sarsia LSVC] Internasjonal Ekspansjon SKISSE PRODUKT SALG Avklare; Teknologi Produkt/Tjeneste Marked/Betalere Forretningsmodell Gjøre; Freedom-to- operate (FTO) IPR Teste antagelser Dok. Plan Avklare; Markeds- og Konkurrentanalyse Selskapsoppsett Proof-of-Techn. Gjøre; REFERANSER ! Sjekk antagelser; Kundemøter Forretningsplan Patenter Avklare; Eierskap Virker produkt Prioritèr leveranse Gjøre; AVTALER ! Reg.selskap Sjekke prod. med kunder Utvid IPR Avklare; Skalèrbarhet Internasjonale Kanaler Gjøre; SALG ! Managment Organisasjon Justèr Forr.modell Avklare; Exit/Salg …. Gjøre; VEKST ! Internasjonal ekspansjon Idè - unik ?

22 500 ideer => 50 såkornselskaper => 12 vekstselskaper => 3 SUKSESSER på 15 år Hvorfor?
Mye kan gå galt: Galt team (erfaring/nettverk) Ingen betalende kunder Produksjonen lot seg ikke skalere Feil forretningsmodell For lite kapital Umulig å plukke ut vinnerne blant de 500 ! Mange timer og kr bortkastet

23 UNIVERSITETET I BERGEN M/SAMARBEIDENDE INSTITUTTER
Det er viktig å samle interesse, oppmerksomhet, vilje, ressurser og kapital for den utvikling som regjeringen har ønsket i våre universitets- og forskningsbyer. I Bergen har vi et universitet som med sin ledelse og kollegium over den siste 10 års periode har gjort betydelig økonomisk satsing for å utvikle ”from science into business” gjennom konkretisert prosjektutvikling.

24 Betydning av fysisk og geografisk samling = Marineholmen – Forskningsparken/Vitensenteret
Hvorfor Marineholmen?

25 Marineholmen Norges første forskningspark, etablert i 1985
Ledende senter for bedrifter, forskning og næringsutvikling Sentral beliggenhet i vestlandets største forsknings- og undervisningsmiljø Fokus på samspill mellom forskning og næringsliv Moderne og fremtidsrettede lokaler som stimulerer til innovasjon og gode ideer Sterke faglige miljøer innen IKT, petroleum, marinbiologi og bioteknologi Forskningsparken er på totalt 85 mål m2 næringsareal under planlegging 4000 nye arbeidsplasser innen år 2020

26 Fremtidsutsikter I dag I morgen

27 Oversiktsbilde - Marineholmen

28 Marineholmen

29 Nytt miljøvernfond – med Sparebanken Vest i spissen
Nytt miljøvernfond – med Sparebanken Vest i spissen. Nytt statlig fond i statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen at det opprettes et nytt statlig investeringsfond med kapital på 2,2 mrd kr organisert som et datterselskap under Innovasjon Norge Investeringsfondet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor Spesielt fokus på klima- og miljøprosjekter Investeringsfokus skal primært være bedriftenes tidlige vekstfase Bønn : !

30 AVSLUTNING / OPPFORDRING


Laste ned ppt "Vi høster som vi sår Innovasjon i Hordaland i kjølvannet av såkornfondet – Sarsia Seed AS Innlegg på fylkesordførerens nyårsmøte 2008 Jan Einar Greve,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google