Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang."— Utskrift av presentasjonen:

1 LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

2 LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt … som forkortelsen LMS) er et system for å administrere brukere og organisere e-læringsinnhold i utdanningssystemer som benytter mappemetodikk….» 2

3 Definisjoner 2 Digital kompetanse, HiOA:«Til tross for at LMS kan forstås på mange måter, vil vi her definere et LMS som en programvare som utgjør et helhetlig integrert læringsmiljø, med en rekke ressurser som gjør det mulig å samhandle om læring og undervisning» 3

4 Definisjoner 3 Uninett: ”…et knippe læringsstøttende og administrative verktøy, teknisk integrert i en felles omgivelse og presentert gjennom et enhetlig web-basert brukergrensesnitt… et utvalg av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem, hvor verktøyene kan utveksle dokumenter, statusinformasjon og annet innbyrdes via en felles database, og hvor de opptrer visuelt og logisk helhetlig og sammenhengende overfor brukeren.” (Uninett ABC, 2005). 4

5 Definisjoner 4 TechTarget.com: “A learning management system (LMS) is a software application or Web-based technology used to plan, implement, and assess a specific learning process.” 5

6 … og hva skiller oss fra grunnskole/VGS? Grunnskolen/VGS «Små skoler» med klassetrinn Få fag (6-9 pr klassetrinn) Noenlunde likt læringsløp Maks 30 elever pr klasse «Nærstyrt»:lærer + elever i klasse + foreldre-innsyn Tett oppfølging av hver enkelt elev (læringsmål, portefølje…) 6

7 Høgskole/Universitet UiA (Et lite universitet - UiA-tall, 2014) 11.400 studenter på to studiesteder 6 fakulteter + Lærerutdanning, 686 lærere, 414 tekn/adm-ansatte 163 studieprogram og 1.338 emner (på kryss og tvers, på alle nivåer) Frihet: Studentene har ikke oppmøteplikt/velger selv studieteknikk Massiv: Enkelte emner har opptil 500 studenter Individuelt: Studenters studieløp er svært individuelt Avstand: Lærer og student kjenner hverandre ikke nødvendigvis Rådende pedagogikk: Forelesninger, litteratur og oppgaver Måling: Eksamen i alle emner hvert semester 7

8 LMS-administrator FØR «Alt» var manuelt: generering av struktur, rom, grupper, roller, brukere (delvis), design, funksjonalitet ---- LMS ble brukt som Intranett av institusjonen--- I tillegg: support, opplæring, innstillinger for LMS, «integrasjon» (lenker til…) Som om ikke det var nok: gjennomføring i stor skala, oppnå støtte fra ulike ledelsesnivåer osv. Administrator FØR = tekniker/studieadministrator/lærer/organisator/politiker/prosjektleder 8

9 LMS-administrator NÅ LMS henger tett sammen med FS, mye automatikk, skille mellom manuell og automatisk struktur  følger studentens utdanningsløp (og lærernes undervisning) Administrators hovedoppgave: Sørge for FS-integrasjon Håndtering av AVVIK (fra automatikk) AVVIK = behov for annet design, verktøy, tilganger, manuelle rom/grupper/brukere/roller osv Administrator NÅ = integrasjons-tekniker/fascilitator/lærer/veileder 9

10 LMS – i framtida 10 Hva vil framtidas LMS dekke av nye funksjoner? Ny pedagogikk? Mindre M og mere L? Mer person-tilpasset? (metaforen skifter fra «ROM/Ressurser» til «JEG/Info-strøm») Større åpenhet – innsyn – deling - knytning til sosiale medier? Tilpasset mobil hverdag? Studere og undervise også på mobil? Vil selve undervisningen/læringen foregå i LMS’et? Stopp forelesningene? Skal LMS’et integreres med «alt»? Fleksible roller? Kan vi inneha ulike roller og veksle mellom dem? Fleksibilitet – kan alle ha hver sin versjon av LMS’et, alt etter fagets natur? Skal LMS’et skape (og opprettholde) ORDEN, eller understøtte KREATIVITET? Eller Ja-takk-begge-deler? Vil LMS’et frikobles fra eller knyttes tettere til FS (lærer blir administrator for sitt emne)? Blir det MER avvik – eller MINDRE avvik?

11 Tiden går… http://bestreviews.com/office#transformation-of-the-office 11

12 De velkjente plattformene 12 Massiv, Lukket, Standard, Integrert Verktøy for læring: JA Moderne design: Nja-ei--- Administrasjon i vår sektor: JA, dette kan vi

13 De nye plattformene (Fra MOOC) 13 Massiv, Åpen, Online, Enkelt-Kurs Verktøy for læring: JA (men lite er nytt) Moderne design: JA Administrasjon: i vår sektor???

14 Og verktøyene enkeltvis (eksamen, blog, diskusjon, prøve…) 14

15 Gammelt og nytt (ny pedagogikk på gammel plattform) 15 Ikke et standard ressurs/delingssted, men en ekte ONLINE-kurs, Må kunne lages/tilbys av administrator

16 Krystallkule, LMS i UH-sektor kommer i framtida til: 16 Fortsatt å være «lukket» og basert på etablerte roller Ha mulighet for åpne sesjoner Være tett integrert med FS (=massiv + automatisk) Å være et speilbilde av den rådende pedagogikken i høgere utdanning Tilpasset mobil hverdag og ha et moderne design Fortsatt være basert på «Rom/kurs»-metaforen Ha begrenset personalisering Å skape orden og standardisering, men tilby fleksibilitet Å ha flere verktøy/muligheter for LÆRING (Mer L) Støtte rådende sky-applikasjoner (Dropbox, GoogleDocs, Office365 m fl) Å ha integrasjon med et lagrings/gjenfinningssystem (LOR) Fortsatt å være en utfordring for et stort antall lærere…. Være i det minste gjenkjennbart på tvers av institusjoner?

17 Krystallkule, administrator God kjennskap til integrasjon og FS God kjennskap til nettpedagogikk God kjennskap til læringsverktøy, både de som tilbys i LMS og frittstående God teknisk innsikt Evne til å håndtere AVVIK, - være på tilbudssiden overfor lærere Evne til å tilby/sette opp flere kursmaler, - og gjøre det til den del av standard Prosjektkompetanse / fingerspitzgefühl – «how-to-move-an-elephant» En LMS-administrator er en som på vegne av institusjonen skal få LMS- plattformen til å fungere for alle, med minst mulig ressursbruk og best mulig faglig resultat 17


Laste ned ppt "LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google