Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til å fungerer i dagliglivet Sviktende kontroll av atferd, emosjoner eller motivasjon Klar bevissthet Symptomene må ha vart i minst 6 måneder

2 Forekomst av demens i Norge 2003 Prevalens (totale antall)65 000 Insidens (antall nye per år) 9 000/år 65 år+> 97% AD+VaD+LBD80-90% Hjemme : Instit.60:40 I sykehjem75-80% Kostnader> 15 milliarder/år

3 Prevalens=Antall personer med en sykdom i en gitt befolkning (Tverrsnittsundersøkelse) Insidens=Andel nye tilfeller av en sykdom i en gitt befolkning i et spesifikt tidsintervall (Longitudinell undersøkelse)

4 Prevalens og insidens av demens Prevalens 65-69 år 0.9 % 70-74 år 2.1 % 75-79 år 6.1 % 80-84 år17.6 % 85-89 år31.7 % 90+ år40.7 % Ott 1995 Insidens 65 år+ 14.8 per 1000 personår 85 år+ 100 per 1000 personår Launer 1998

5 Sykdommer som fører til demens Degenerative hjernesykdommer Alzheimers sykdom Frontotemporal degenerasjon Lewy legeme sykdom Parkinson + (SNP, CBD) MND Cerebrovaskulær sykdom Strategiske eller multiple infarkter Småkar sykdom med lakunære infarkter Hypoksemi Sekundær demens NPH, infeksjoner, alkohol (vit B1), romoppfyllende prosesser

6 Alois Alzheimer. ”Ueber eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde”. Allgemeine Zeitschrift der Psychiatrie und Psychisch- Gerichtliche Medizin 1907; 64: 146-8.

7 Auguste D

8 Frankfurt am Main 29 November 1901 ”Hva heter De” ”Auguste” ”Når er De født” ”Attenhundreog…” ”I hvilket år er De født?” ”I år, nei i fjor” ”Hva heter Deres ektefelle?” ”Min ektefelle er ikke hjemme” ”Deres ektefelle?” ”Jaså, min ektefelle..” ”Er De gift?” ”Ja, selvfølgelig. Jeg har en datter som bor i Berlin. Hun er 52 år” ”Hvor gammel er De?” ”56” Og da skal Deres datter være 52?” ”53, nei 54”

9 Alzheimers sykdom Hippocampus Amygdala Gyrus parahippocampalis (Ento- og perirhinale cortex) Hippocampus-komplekset i mediale temporallappene

10 Aggregert betaamyloid

11 A β β-secretase A-beta APP β No A-beta α γ α-secretase A β γ

12 Nevrofibrillære floker

13 Alzheimers sykdom (AS) Degenerativ hjernesykdom som fører til demens Kjennetegnet ved senile flekker og nevrofibrillære floker –Starter i temporallappene (nær hippocampus) –Brer seg til storhjernen (temporalt, parietalt og frontalt) –Brer seg til hjernestammen i sen fase Senile flekker består av aggregert beta-amyloid (42 aminosyrer) og nerveceller i henfall Nevrofibrillære floker oppstår pga hyperfosforylering

14 Risiko for Alzheimers sykdom Sikre risikofaktorer Arv Aldring Down syndrom Mulige risikofaktorer Hypertensjon Høyt kolesterol Diabetes Høyt homocystein Hodetraume Lav intelligens Beskyttende faktorer ? Kjønnshormoner Antioksydanter

15 Molekylære studier av AD Det fins tre former for AS med tilnærmet autosomal dominant arvegang (< 1%) LokalisasjonMutasjon Forekomst Kromosom nr. 1presenilin 2 ekstrem sjelden Kromosom nr. 14presenilin 1 hyppigst av de tre Kromosom nr. 21APP (flere) sjelden

16 Arvelig risikofaktor for AS - ApoE e4 ApoE er et naturlig forekommende peptid. Det fins tre former, e2, e3 og e4. På kromosom nr.19 fins et allel som koder for hvilket ApoE hvert individ har Individer med ApoE e4 (15-20% av hvite) har økt risiko for å få Alzheimers sykdom med sen debut Om lag 40-50 % av alle individer med Alzheimers sykdom har ApoE e4 Det betyr minst 50 % av alle med Alzheimers sykdom ikke har ApoE e4 (heller ikke homozygot)

17 Odds Forholdet mellom en gruppe personer utsatt for en hendelse/egenskap og en gruppe uten den samme hendelsen/egenskapen a/b Odds ratio Forholdet mellom oddsen for en hendelse/egenskap i en gruppe personer med sykdom (a/b) og en gruppe uten sykdom (c/d) a/b:c/d

18 Odd Ratio (OR) a/b:c/d =ad/bc=180/80=2,25 Hendelse/ kjennetegn Ingen hendelse/ uten kjennetegn Total Syke personer 20 a80 b100 a+b Friske personer 10 c90 d100 c+d Total 30 a+c170 b+d200 a+b+c+d

19 Risiko (Risk) Andel personer med en hendelse/kjennetegn a/a+b Relativ Risk (Risk ratio) Forholdet mellom risiko (risk) i en gruppe syke personer (a/a+b) og en gruppe uten sykdom (c/c+d) a/a+b:c/c+d

20 Relative Risiko (RR) a/a+b:c/c+d =20/100:10/100=2,0 Hendelse/ kjennetegn Ingen hendelse/ uten kjennetegn Total Syke personer 20 a80 b100 a+b Friske personer 10 c90 d100 c+d Total 30 a+c170 b+d200 a+b+c+d

21 ApoE polymorfisme og risiko for Alzheimers sykdom GenotypeOR (95% CI) e3/3e1.0 (ref. ) e2/e20.6 (0.2-0.6) e2/e30.6 (0.5-0.8) * e2/e42.6 (1.6-4.0) * e3/e43.2 (2.8-3.8) * e4/e4 14.9 (10.8-20-6) * Farrer et al., JAMA 1997; 278: 1349-56

22 Homocystein, B12, folat og AD AD klinikk n=164, AD autopsi n=76, kontroll n=108 Clarke et al. Arch Neurol 1998; 55: 1449-55 AD klinikk (OR)AD autopsi (OR) tHcy, umol/L N= 164 N = 76 < 111,0 (0,6-1,8)1,0 (0,4-2,7) 11,1-141,1 (0,7-1,9)1,0 (0,4-2,3)  142,0 (1,1-3,4)4,5 (2,2-9,2) Folate,nmol/L > 24,21,0 (0,5-1,7)1,0 (0,3-3,1) 17,2-24,20,7 (0,4-1,5)0,4 (0,1-1,5) < 17,22,3 (1,4-3,8)3,3 (1,8-6,3) Vit B12 > 2801,0 (0,5-1,9)1,0 (0,3-3,8) 200-2801,7 (1,0-3,0)5,6 (2,6-11,9) < 2001,4 (0,8-2,5)4,3 (2,1-8,8)

23 Risiko for demens HodetraumeRR 1,8 Kort utdanningRR 2,0 Karsykdom, ADOR 3,0 Karsykdom, VaDOR 9,5

24 Symptomer ved Alzheimers demens Kognitive symptomer (tidlig) Oppmerksomhetssvikt Hukommelsessvikt Språksvikt Visuospatial svikt Forståelsessvikt Generell intellektuell svikt Psykiatriske symptomer (midt i forløpet) Endret atferd Depressivt/angst syndrom Psykotisk syndrom Motoriske symptomer (sent)

25

26 Mini Mental Status Orientering *Hvilken (dato, dag, måned, år, årstid) er det ? *Hvor er du (sted, gate, by, land, fylke, etasje)? Hukommelse *Gjenta og husk tre ord (ost, sykkel, bok) Oppmerksomhet *Tell kalnegs fra 100 ved å trekke fra 7, eller stav ordet SVERD baklengs Folstein et al 1975, Norsk versjon Engedal og Haugen 1984 Maximum 5 3 5 MMS

27 Hukommelse *Kan du huske navn på de tre tingene? Språk, forståelse og romoppfatning *Navn på blyant og klokke *Gjenta “aldri annet enn om og men” *Tre fase kommando *Les og utfør LUKK ØYNENENE DINE *Skriv en setning *Kopier denne tegningen Maximum 3 2 1 3 1 Total 30 Folstein et al 1975, Engedal og Haugen 1984 MMS, fortsetter

28 Tid: 5.00 Skåre: 7 (normal) Tid: ‘??' Skåre: 2 (dement) Thalmann et al 1996. Tid: 10.30 Skåre: 3 (dement) Tid: 1/4 past 25 Skåre: 3 (dement) Klokketesten

29 En diagnostisk tests styrke Sensitivitet=andel syke med positivt testresultat Spesifisitet= andel friske med negativ testsresultat Accuracy (korrekt klasifisert) = andel syke + friske som er klassifisert riktig med testen Likelihood (ratio LR) = sanne testpositive/falske testpositive = sensitivitet/1-spesifisitet

30 sensitivitet = a/a+b = 90/100 = 0,9 eller 90% spesifisitet = d/b+d = 95/100 = 0,95 eller 95% accuracy = a+d/a+b+c+d = 0,925 (92,5%) LR + = 0,9/(1-0,95) = 18 SykeFriske Total Test positiv 90 a 5 b100 a+b Test negativ 10 c95 d100 c+d Total 100 a+c100 b+d200 a+b+c+d

31 CT scan of patient with AD Enlarged ventricles and right Sylvian fissure

32 Alzheimers demens Hippokampus atrofi Coronal, T1W image

33


Laste ned ppt "Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google