Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi Distrikt 2280 2010 - 2011. Guvernøren   Medlem fra 2001   President i Huseby -Flatås 2007 – 2008   District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi Distrikt 2280 2010 - 2011. Guvernøren   Medlem fra 2001   President i Huseby -Flatås 2007 – 2008   District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi Distrikt 2280 2010 - 2011

2 Guvernøren   Medlem fra 2001   President i Huseby -Flatås 2007 – 2008   District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007   DG 2010 – 2011   Noen inntrykk fra min tid:   Et nytt nettverk og kameratskap   Foredragene og bedriftsbesøkene   Rotary er en internasjonal organisasjon   De gode gjerninger:   PolioPluss   Handicamp   Utvekslingsstudenter   GSE   RYLA-seminarer   Lokale og internasjonale prosjekter: …..

3 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

4 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

5 Noen tanker Bruke distriktets ressurser til det beste for klubbene Bruke distriktets ressurser til å gjøre klubbene til effektive klubber etter RI’s definisjoner Skape stolthet av å være Rotarianer Det må være attraktivt å være med i Rotary Skape en oppfatning av Rotary som en samfunnsnyttig organisasjon Ordføreren må av og til henvise til hva Rotary gjør

6 om Rotary Klubben som en ressursbrønn Rotary som ganger andre Distriktet som en støtte

7 Om Rotary Vi er med i en internasjonal organisasjon; Rotary International Organisasjonen har 3 nivåer: – –Rotary Klubber – –Rotary Distrikt – –RI Organisasjonen er bygd opp med mulighet for påvirkning mellom alle ledd I Norge har vi i tillegg etablert et nasjonalt ledd som skal kunne løse oppgaver felles for alle distriktene på en bedre måte enn om de ble gjort i hvert enkelt distrikt (NORFO)

8

9

10 Om Rotary

11 Organisasjonen har 3 nivåer: – –Rotary Klubber – –Rotary Distrikt – –RI Klubben er selvstendig enhet men forholder seg til organisasjonens mål, strategier og bestemmelser for drift Klubbene har gjennom demokratiske prosesser mulighet til å påvirke organisasjonens retning.

12 Om Rotary Vi er med i en internasjonal organisasjon Organisasjonen har 3 nivåer: – –Rotary Klubber – –Rotary Distrikt – –RI Organisasjonen er bygd opp med mulighet for påvirkning mellom alle ledd I Norge har vi i tillegg etablert et nasjonalt ledd som skal kunne løse oppgaver felles for alle distriktene på en bedre måte enn om de ble gjort i hvert enkelt distrikt

13 Klubb Distrikt Rotary International (NORFO)

14 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

15 Overordnet mål for Rotary International We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leader We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leader

16 Visjon for Rotary International We will be the service organization of choice with dynamic, action-oriented clubs whose contributions improve lives in communities worldwide. We will be the service organization of choice with dynamic, action-oriented clubs whose contributions improve lives in communities worldwide.

17 Rotary International motto for 2010 -2011 Building Communities Bridging Continents

18 Overordnet mål for Rotary International Støtte og styrke klubbene. Økt fokus på humanitære prosjekter Forbedret omdømme

19 Overordnet mål for Rotary International Støtte og styrke klubbene. Dyrk innovative og fleksible klubber   Skap balanse mellom aktivteter i alle 4 tjenesteområder   Fremme mangfold Styrk medlemsutviklingen   Utvikle ledere   Utvid Rotary med flere klubber   Oppmuntre til strategisk planlegging på klubb og distriktsnivå

20 Overordnet mål for Rotary International Økt fokus på humanitære prosjekter Utrydd polio Øk langsiktige aktiviteter innenfor : -Ungdomsprogrammene -I TRF’s 6 fokusområder Utvid samarbeidsrelasjoner Etabler betydelige prosjekter både lokalt og internasjonalt

21 VANN

22 Shelter box

23 Overordnet mål for Rotary International Forbedret omdømme – –Skap enhetlig merkevarebevissthet – –Publiser prosjektaktivitetene – –Promoter kjerneverdiene – –Understrek verdien av yrkesnettverk – –Oppmuntre klubbene til å fremme nettverksmuligheter

24 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

25 Rotaryfondet The Rotary Foundation (TRF) Rotaryfondet er Rotarys flaggskip og en økende del av virksomheten går gjennom fondet. Polio plus

26 Fokusområder  Freds- og konfliktforebyggende  Bekjempelse og behandling av sykdom  Vann- og sanitærsituasjon  Forbedre helsen til mor og barn  Analfabetisme og skolegang  Utvikling av lokale samfunn

27 Rotaryfondet- strategier Utvikling av lokale samfunn Building Communities Bridging communities Ungt entreprenørskap

28 Rotaryfondet- strategier 1.--- men kan vi som distrikt og klubb gjøre alt dette ??

29 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

30 Lederskapsplanen for Distrikt 2280 i 2009 - 2012 Skogn ogTrondheim mars 2009 Asbjørn Norberg – Torbjørn Akersveen – ……………… DG 2009 – 2010 DG 2010 – 2011 DG 2011 - 2012 Tema: Fornyelse – Foryngelse – Forbedret omdømme

31 Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre –. –Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

32

33 Gjennomsnittsalder

34 Fornyelse Foryngelse Forbedret omdømme

35 Fornyelse, Foryngelse og Forbedret omdømme Er Rotary interessant for nye medlemmer? Oppfattes Rotary som uegen- og samfunnsnyttig? Viser Rotary mangfold og engasjement

36 Yrkesnettverk med en Yrkeskodeks – –EN mulighet til å gagne andre – –Være trofast mot – etikk – lover og moral – –Holde yrket i ære – –Være rettferdig i yrkesmessige relasjoner – –Alt nyttig arbeid har sin verdi – –Bruker mine yrkeskunnskaper til å gjøre godt – –Være åpen i allmennheten om min yrkesvirksomhet – –Ikke gi fordeler til rotarianere

37 Fornyelse, Foryngelse og Forbedret omdømme Fra ”65 til 55” – –Det betyr at gjennomsnittsalderen skal ned! ( Det betyr ikke at noen er for gamle, men at vi har for få yngre) – –Bør de yngste medlemmene i klubbene stå for rekrutteringen!

38

39

40 Fornyelse, Foryngelse og Forbedret omdømme Fra ”En klubb for gamle menn, kvinnefiendtlig og lukket” Til yrkesbasert nettverk, samfunnsaktiv, åpen, i tiden og attraktiv En god Rotaryklubb skal merkes i lokalsamfunnet og det bør være en positiv forskjell på et lokalsamfunn med og uten en Rotaryklubb Rotary skal ha et positivt omdømme

41 Biskop tilsto sexovergrep mot altergutt

42 I 2010: 4500 omtaler 95% positive Bør vi ikke dele med mange flere?

43

44 Omtale og oppfatning Hver klubb skal være nevnt i media minst 4 ganger i rotaryåret Distriktet skal ha en modernisert og oppdatert hjemmeside som har som hovedmål å forbedre oppfatningen om Rotary samt gi medlemmene og samfunnet nødvendig informasjon Alle klubbene har en aktiv og modernisert hjemmeside

45 Media og omdømme Alle medlemmene oppfordres til å fortelle om Rotary og hva Rotary står for. En kortversjon av hva Rotary er internasjonalt og lokalt, bør utvikles og gjøres tilgjengelig. Alle klubbene vurderer klubbmøtene ”sett fra utsiden”. Hvilket inntrykk gir vi? Aktiviteter som kan og bør markedsføres utenom klubben: – –Utvekslingsstudenter – –RYLA: Hele prosjektet og enkeltdeltakere – –Deltakere i Handicamp – –PROSJEKTER – –Spesielle foredragsholdere – –Besøk fra vennskapsklubb og andre – –PHF og saker av allmenn interesse – –……….

46 Vårt Omdømme - - skapes av hva vi skaper

47 Mål for 2009 – 2012 Hovedmål –Antall medlemmer økes fra ca.1980 til 2100 –I året 2010 – 2011 skal vi ha positiv vekst og fortsatt nedgang i gjennomsnittsalderen –Alle klubber skal vitaliseres –Den gjennomsnittlige alderen er redusert med minimum 3 år innen 2012 –Kvinneandelen skal overstige 25 %

48 Delmål og aktiviteter (1) (Distriktsnivå) Utvekslingstudenter: –Minst 7 studenter inn og 7 studenter ut hvert år RYLA (Rotary Youth Leadership Award) Rotarys lederutdanning for ungdommer –2 kurs hvert år; ett i Møre og Romsdal og ett i Trøndelag GSE (Group Study Exchange – gruppestudieutvekslingen) –Normalt ett inn- og utgående team annethvert år (Normalt 4 i hvert team) Handicamp –Vi bør søke å få med minimum 3 deltakere på hver handicamp. Neste gang i 2010.

49 Delmål og aktiviteter (2) Roundtrips –Vi tar normalt imot grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum fire deltakere hvert år Andre aktiviteter –Nye prosjektområder innen vann, lese- og skriveferdigheter, helse og hunger skal avklares.

50 Rotaryfondet (TRF) Mål / aktiviteter for 2009 – 2012 (1) Hver klubb bør ha minst ett levende prosjekt, lokalt og / eller internasjonalt. PolioPluss. For å bidra til utryddelsen av Polio, oppfordres alle klubbene til å informere både i og utenom klubben om polio, samt å gjennomføre aktiviteter for å samle inn penger TRF bør markedsføres enda mer i klubbene. Mer målrettet og spisset presentasjonsmateriell skal være tilgjengelig.

51 The Rotary Foundation (TRF) Mål / aktiviteter for 2009 – 2012 (2) Innsamling av midler: – –Mål kr. 700,00 pr. medlem pr 30.06.2012 – –Pr. 30.6.2011settes målet til kr. 600,00 pr. medlem

52 The Rotary Foundation (TRF) Mål / aktiviteter for 2009 – 2012 (2) Innsamling av midler: – –Mål kr. 700,00 pr. medlem pr 30.06.2012 – –Pr. 30.6.2011settes målet til kr. 600,00 pr. medlem – –Målet skal nås i en kombinasjon av bidrag fra det enkelte medlem, samt ulike inntektsgivende prosjekter og aktiviteter på klubbnivå – –(Det bør oppfordres og oppmuntres til at flest mulig medlemmer når grensen for skattefradrag snarest mulig. Det er kr. 50,00 pr. måned eller kr. 600 årlig. Etter skattefradrag gir det en kostnad på kr. 432,00 (36,00 per mnd)

53 Innledning RI strategi TRF strategi D 2280 Strategi Støtte fra distriktet Distrikt 2280 2010 - 2011

54 MÅL for Distriktsledelsen Forut for rotaryåret 2010/2011 er målet å gjennomføre sekretæropplæring på PETS å gjennomføre sekretæropplæring på PETS –Medlemsnett –Adm rutiner –Web For å oppnå ambisjoner om økt medlemsantall i rotaryåret 2010/2011 er målet å gjennomføre 15 medlemskapsseminarer i klubbene basert på nytt medlemskapskonsept å gjennomføre 15 medlemskapsseminarer i klubbene basert på nytt medlemskapskonsept Fra start av rotaryåret 2010/2011 er målet å tilby et standardisert websted for klubbene å tilby et standardisert websted for klubbene I rotaryåret 2010/2011 er målet å etablere i samarbeid med AG’ene rutiner som gir DG nødvendig informasjon om klubber og deres behov for støtte å etablere i samarbeid med AG’ene rutiner som gir DG nødvendig informasjon om klubber og deres behov for støtte

55 MÅL for Distriktsledelsen I rotaryåret 2010/2011 er målet å etablere i samarbeid med AG’ene rutiner som gir DG nødvendig informasjon om klubber og deres behov for støtte å etablere i samarbeid med AG’ene rutiner som gir DG nødvendig informasjon om klubber og deres behov for støtte å tilby direkte konsultasjon med klubb i hver AG - område å tilby direkte konsultasjon med klubb i hver AG - område å gjennomføre en Omdømmeundersøkelse før start og en ved sluttten av året for å måle effekten av tiltak å gjennomføre en Omdømmeundersøkelse før start og en ved sluttten av året for å måle effekten av tiltak å få min 2 positive presseomtaler om distriktsaktiviteter å få min 2 positive presseomtaler om distriktsaktiviteter å etablere Hjemmeside for distriktet, oppdatert med nyheter og faktaindeks å etablere Hjemmeside for distriktet, oppdatert med nyheter og faktaindeks å stimulerer klubbene til å stimulerer klubbene til – å få medieoppslag om Rotary (forventning totalt 200) – å arrangere åpne klubbmøter (forventing 4-5 per år) – å etablere minimum 1 synlig prosjekt per klubb

56 MÅL for Distriktsledelsen I rotaryåret 2010/2011 er målet for AG (og DG) sammen med presidentene å utarbeide arbeidsplan for presidentforum på PETS sammen med presidentene å utarbeide arbeidsplan for presidentforum på PETS å lede gjennomføring av arbeidsplan å lede gjennomføring av arbeidsplan –AG innkaller 2—4 møter –Innkalle president og innkommende president å prøve ut ”nettsamfunn” for kommunikasjon mellom DG og AG å prøve ut ”nettsamfunn” for kommunikasjon mellom DG og AG –Skype / GotoMeeting –Felles diskusjonforum, f.eks Facebook å prøve ut ”nettsamfunn” i kommunikasjonen i Presidentforum i ett område å prøve ut ”nettsamfunn” i kommunikasjonen i Presidentforum i ett område å etablere mailrutiner som gjør at informasjon kommer til alle, også AG’er å etablere mailrutiner som gjør at informasjon kommer til alle, også AG’er Innen start av rotaryåret 2010/2011 er målet for AG (og DG) at DGs sekretær utarbeider i samarbeid med AG ene gjøremålsliste for AGene at DGs sekretær utarbeider i samarbeid med AG ene gjøremålsliste for AGene

57 MÅL for Distriktsledelsen I rotaryåret 2010/2011 er målet å initiere etikk-konferanser for næringslivet å initiere etikk-konferanser for næringslivet å etablere et strukturert samarbeid om UE å etablere et strukturert samarbeid om UE å minimalisere negative effekter ved distriktsendring å minimalisere negative effekter ved distriktsendring å stimulere klubbene for RF –bidrag (100usd) å stimulere klubbene for RF –bidrag (100usd) å spre optimisme å spre optimisme å være stolt av å være i Rotary å være stolt av å være i Rotary

58

59 Ungt Entreprenørskap Norges formål er – i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører – å: Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

60 Lykke til med PETS og neste Rotaryår


Laste ned ppt "Strategi Distrikt 2280 2010 - 2011. Guvernøren   Medlem fra 2001   President i Huseby -Flatås 2007 – 2008   District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google