Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for arbeidskraft og rekruttering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for arbeidskraft og rekruttering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for arbeidskraft og rekruttering
Beholde og rekruttere! Strategi for arbeidskraft og rekruttering Kirsti Vassbotn 1

2 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? ”- Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke” Dagbladet ”- Set liva til eldre i fare! Heile halvparten av dei som er på jobb i pleie- og omsorgssektoren i kommunane i helgane, er ufaglærte” NRK Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 2

3 Mulig utvikling i tilbud og etterspørsel for utvalgte grupper (pr 1000 årsverk) (ssb 2009)
2010 2015 2020 Helsefagarbeider Tilbud 69,8 70,7 70,9 Etterspørsel 72,7 79,3 86,5 Tannleger 4,4 4,5 4,7 4,9 5,3 Allmennlærere 57,6 54,5 52 62,5 66 68,1 Eksempler på hvordan det etter hvert blir et større gap mellom tilbud (hvilken arbeidskraft vi har) og etterspørsel (hvilken arbeidskraft vi faktisk trenger – ut i fra behov, demografi, befolkningsframskrivninger) Uttrykt i 1000 årsverk

4 Men dette er også ”sant”;
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Gode eksempler på rekruttering i kommunene Men dette er også ”sant”; Porsanger kommune - samarbeid med utdanningsinstitusjonene = faglært helsepersonell i nesten alle faste stillinger i helse- og omsorgsektoren Bærum kommune – utviklet en felles profil og jobbet på ulike arenaer for å rekruttere førskolelærere. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 4

5 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 På lengre sikt …. stor mangel på arbeidskraft!!! Hva er arbeidskraftutfordringene? På kort og lang sikt? Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 5

6 Mange muligheter! 2009

7 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Seks innsatsområder Styrke kommunenes omdømme Rekruttere unge og nyutdannede Beholde arbeidskraften Mangfold Organisering og velferdsteknologi Kompetanse Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 7

8 resultater, og å formidle disse!
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 1. Styrke kommunenes omdømme Mål for innsatsområdet: å styrke kommunenes attraktivitet som arbeidsgiver gjennom systematisk arbeid med omdømmet Godt omdømme skapes gjennom å levere gode resultater, og å formidle disse! Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 8

9 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING
KS prosjekt – mer attraktiv arbeidsgiver gjennom omdømmearbeid Piloter : 7 piloterkommuner og fylkeskommuner er valgt blant 40 søkere 4 fagsamlinger med tilgang på sentrale kompetansemiljø omdømmedag lokalt Presentasjon – arbeidslivskonferansen 2010 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

10 En skygge på jobben kan gjøre kommunesektoren mer attraktiv
Gode eksempler på rekruttering i kommunene En skygge på jobben kan gjøre kommunesektoren mer attraktiv Som en del av faget Utdanningsvalg har elever på Skøyenåsen skole i Oslo gjennomført "jobbskygging". Ordningen skal gi elevene større innblikk i arbeidslivet og gi et bedre grunnlag for valg av videregående opplæring. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 10

11 Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 2. Rekruttere unge og nyutdannede Mål for innsatsområdet: rekruttere unge til kommunerelevant utdanning rekruttere unge og nyutdannede som medarbeidere i kommunal sektor Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 11

12 Lebesby ”frir til” ungdommen
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Gode eksempler på rekruttering i kommunene Lebesby ”frir til” ungdommen Politikere og næringslivsledere i Lebesby kommune jobber offensivt for å få ungdommen tilbake til kommunen etter endt utdanning. Gjøvik kommune satser på ungdommen Virksomhetsområdet helse og omsorg opprettet i sommer en egen ordning med sommervikariater, rettet mot ungdom mellom 16 og 18 år. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 12

13 3. Beholde arbeidskraften
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 3. Beholde arbeidskraften Mål for innsatsområdet: bidra til å utvikle en god arbeidsgiverpolitikk som gir robuste kompetansemiljøer godt arbeidsmiljø høy trivsel redusert sykefravær høyere avgangsalder og flere i heltidsstillinger Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 13

14 2 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet =
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 2 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet = 6000 årsverk eller 3 mrd kr! Norges befolkning er blant verdens friskeste. Det finnes godt utbygde helsetjenester og velferdsordninger, men samtidig er sykefraværet høyt og mange mottar trygdeytelser. I tider med høy arbeidsledighet ser det ut til at sykefraværet reduseres….. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 14

15 4. Mangfold Mål for innsatsområdet:
bidra til at arbeidskraftpotensialet som finnes hos alle grupper, blir tatt i bruk på best mulig måte Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten at det er behov for ytterligere tilpasning Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 15

16 Stormberg ser bakover i ledighetskøen!
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Gode eksempler på rekruttering i kommunene Stormberg ser bakover i ledighetskøen! ”1 prosents utfordringen” - ansette som har vært arbeidsledige over lang tid. Om lag 45 prosent av mennesker med en funksjonshemning var sysselsatt i inntektsgivende arbeid, tilsvarende for befolkningen under ett er ca. 72 prosent. I underkant av 9 prosent av alle som har et ansettelsesforhold, har en funksjonshemning. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 16

17 5. Organisering og velferdsteknologi
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 5. Organisering og velferdsteknologi Mål for innsatsområdet: legge til rette for at organisering, kompetanse og bruk av teknologi gjør tjenesteproduksjonen mest mulig effektiv og tilpasset brukernes behov Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 17

18 Tannhelsetjenesten i Finnmark går nye veier for å rekruttere tannleger
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Gode eksempler på rekruttering i kommunene Tannhelsetjenesten i Finnmark går nye veier for å rekruttere tannleger I Finnmark har man laget en modell hvor tannhelsesekretærer og tannpleiere ansettes som administrative ledere av tannklinikker. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 18

19 Velferdsteknologi på dagsorden!
Dagsavisen 12.juli 2009: Ved hjelp av en alarmbrikke vet sykepleier Idun Kleppe og de andre ansatte ved Sofienbergsenteret om en beboer forlater avdelingen. Utvikling og bruk av ny teknologi er redningen for framtidas eldreomsorg. Foto: Arne Ove Bergo

20 6. Kompetanse- et mål og virkemiddel
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 6. Kompetanse- et mål og virkemiddel Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir, på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 20

21 Ledelse - en forutsetning for å lykkes!
KS Arbeidsgiverutvikling 2009 Ledelse - en forutsetning for å lykkes! Både politisk og administrativ ledelse må ha fokus på arbeidskraft og rekruttering Beholde og rekruttere! • EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING 21

22 Hvordan vil dere jobbe langsiktig for å rekruttere?
Hvilke muligheter passer best for den enkelte kommune? Lykke til med videre arbeid – og stå på!


Laste ned ppt "Strategi for arbeidskraft og rekruttering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google