Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB Nils Erik Gilhus Alfred Halstensen Gerd Kvale Vidar Bakken Ernst Omenaas Eli-Anne Gjerde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB Nils Erik Gilhus Alfred Halstensen Gerd Kvale Vidar Bakken Ernst Omenaas Eli-Anne Gjerde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB Nils Erik Gilhus Alfred Halstensen Gerd Kvale Vidar Bakken Ernst Omenaas Eli-Anne Gjerde Inger Hjeldnes Senneseth

2 Store folkesykdommer NasjonaltNasjonalt – St.m. 20 ”Vilje til forskning” – Norges forskningsråd LokaltLokalt – Universitetet i Bergen – Helse Vest Medisin og helse (Helse og velferd)

3 Forskningsstrategi UiB 2005-2010 Forslag fra alle fakulteteneForslag fra alle fakultetene Forslag fra helsefakulteteneForslag fra helsefakultetene –Utviklingsrelatert forskning –Translasjonell medisinsk forskning –De store folkesykdommene

4 Styret UiB, juni 2005 Faglige satsinger og målsettinger; ”Videreføre marin forskning og utviklingsrelatert forskning som sine to hovedsatsinger”Faglige satsinger og målsettinger; ”Videreføre marin forskning og utviklingsrelatert forskning som sine to hovedsatsinger” Nye faglige forskningssatsinger med fagplan;Nye faglige forskningssatsinger med fagplan; –Translasjonell medisinsk forskning –Nanovitenskap –Region og regionalisering

5 Styret UiB juni 2005 Det vil være behov for lignende arbeid med sikte på faglig avgrensning, tematisk konkretisering og plan for faste samarbeidsordninger på følgende nye områder;Det vil være behov for lignende arbeid med sikte på faglig avgrensning, tematisk konkretisering og plan for faste samarbeidsordninger på følgende nye områder; –De store folkesykdommene –Demokrati og rettsstat –Europeisk integrasjon Det skal ligge konkrete fagplaner til grunn for beslutninger om videre faglig satsingDet skal ligge konkrete fagplaner til grunn for beslutninger om videre faglig satsing

6 Styret UiB, juni 2005 Nye satsinger med ulik modenhetNye satsinger med ulik modenhet Legge frem for Styret etter hvertLegge frem for Styret etter hvert Relevans; publisering og eksterne midlerRelevans; publisering og eksterne midler Basale forskningsmiljøer involvertBasale forskningsmiljøer involvert Prioritering fra institutt og fakultet (”egenandeler”)Prioritering fra institutt og fakultet (”egenandeler”) ForskerskolerForskerskoler IntegreringIntegrering

7 De store folkesykdommene; oppnevning av planutvalg Oppnevnt av UiBs forskningsutvalg ved prorektorOppnevnt av UiBs forskningsutvalg ved prorektor De tre helsefakultetene + Helse BergenDe tre helsefakultetene + Helse Bergen Ekstern referansegruppe (kvalitet, innretning, omfang)Ekstern referansegruppe (kvalitet, innretning, omfang) Faglig avgrensning og tematisk konkretiseringFaglig avgrensning og tematisk konkretisering Forebygging, diagnostikk og behandling av sykdomForebygging, diagnostikk og behandling av sykdom Faste og forpliktende faglige samarbeidsordningerFaste og forpliktende faglige samarbeidsordninger Rekruttering prosjektledereRekruttering prosjektledere Stipendiatrekruttering og forskerskolerStipendiatrekruttering og forskerskoler DobbeltkompetanseDobbeltkompetanse Budsjett, med egenandelerBudsjett, med egenandeler

8 UiBs pågående satsinger ad medisin og helse Utviklingsrettet forskningUtviklingsrettet forskning TranslasjonsmedisinTranslasjonsmedisin NanovitenskapNanovitenskap FUGEFUGE SFF-søknader; slagkraftige forskningsgrupperSFF-søknader; slagkraftige forskningsgrupper LociLoci ForskerskolerForskerskoler Yngre fremragende forskereYngre fremragende forskere Klinisk medisinsk forskningKlinisk medisinsk forskning AnnetAnnet

9 Store folkesykdommer; tematiske fagområder KreftsykdommerKreftsykdommer Nevrovitenskap / psykiske lidelserNevrovitenskap / psykiske lidelser HjertesykdommerHjertesykdommer InfeksjonssykdommerInfeksjonssykdommer

10 Store folkesykdommer; Forskningsfelt for alle de tematiske fagområdene MolekylærmedisinMolekylærmedisin EpidemiologiEpidemiologi LivsstilLivsstil Translasjonell medisinTranslasjonell medisin

11 Store folkesykdommer; forutsetninger for støtte Tematisk fagområdeTematisk fagområde ForskningsfeltForskningsfelt Forebygging, diagnostikk og/eller behandling av sykdomForebygging, diagnostikk og/eller behandling av sykdom Meget god evaluering av nyere ekstern søknadMeget god evaluering av nyere ekstern søknad Ikke fullfinansiering alleredeIkke fullfinansiering allerede Flere forskningsgrupper, gjerne på tvers av tradisjonelt samarbeidFlere forskningsgrupper, gjerne på tvers av tradisjonelt samarbeid Nye metoder og/eller vinklingerNye metoder og/eller vinklinger Forskerrekruttering (forskerskole)Forskerrekruttering (forskerskole)

12 Utvalget har basert seg på; NFRs evalueringerNFRs evalueringer UiBs forskningsstrategiUiBs forskningsstrategi St.m. 20 ”Vilje til forskning”St.m. 20 ”Vilje til forskning” EUs forskningsstrategiEUs forskningsstrategi Helse Vest forskningsstrategiHelse Vest forskningsstrategi Forskningsresultat inkludert bibliometriForskningsresultat inkludert bibliometri Sykdom og helse nasjonalt og internasjonaltSykdom og helse nasjonalt og internasjonalt Tilbakemeldinger fra forskningsmiljøeneTilbakemeldinger fra forskningsmiljøene Egne vurderingerEgne vurderinger

13 Medisinsk forskningsstrategi Tre fakultet sammenTre fakultet sammen InstitutteneInstituttene Samarbeid Helse Vest / Helse BergenSamarbeid Helse Vest / Helse Bergen Ekstern referansegruppe; internasjonal, strategi, ikke søknadsbehandling, overvåkende og konsultativEkstern referansegruppe; internasjonal, strategi, ikke søknadsbehandling, overvåkende og konsultativ

14 Store folkesykdommer; Budsjett Minst 4 prosjekterMinst 4 prosjekter Minst 1 mill kr per prosjektMinst 1 mill kr per prosjekt StipendiatStipendiat Post dokPost dok DriftDrift Total rammeTotal ramme – År 1: 4, 6 mill kr – År 6: 12,2 mill kr PLANUTVALGETSFORSLAG EGENANDELER

15 Universitetsfinansiering Ramme; den helt dominerendeRamme; den helt dominerende Resultat; nytt, beskjedent omfangResultat; nytt, beskjedent omfang Etterspørsel;gjelder mest utdanningEtterspørsel;gjelder mest utdanning Strategi;planer og idéer. På motenStrategi;planer og idéer. På moten


Laste ned ppt "Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB Nils Erik Gilhus Alfred Halstensen Gerd Kvale Vidar Bakken Ernst Omenaas Eli-Anne Gjerde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google