Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB
Nils Erik Gilhus Alfred Halstensen Gerd Kvale Vidar Bakken Ernst Omenaas Eli-Anne Gjerde Inger Hjeldnes Senneseth

2 Store folkesykdommer Nasjonalt Lokalt St.m. 20 ”Vilje til forskning”
Norges forskningsråd Lokalt Universitetet i Bergen Helse Vest Medisin og helse (Helse og velferd)

3 Forskningsstrategi UiB 2005-2010
Forslag fra alle fakultetene Forslag fra helsefakultetene Utviklingsrelatert forskning Translasjonell medisinsk forskning De store folkesykdommene

4 Styret UiB, juni 2005 Faglige satsinger og målsettinger; ”Videreføre marin forskning og utviklingsrelatert forskning som sine to hovedsatsinger” Nye faglige forskningssatsinger med fagplan; Translasjonell medisinsk forskning Nanovitenskap Region og regionalisering

5 Styret UiB juni 2005 Det vil være behov for lignende arbeid med sikte på faglig avgrensning, tematisk konkretisering og plan for faste samarbeidsordninger på følgende nye områder; De store folkesykdommene Demokrati og rettsstat Europeisk integrasjon Det skal ligge konkrete fagplaner til grunn for beslutninger om videre faglig satsing

6 Styret UiB, juni 2005 Nye satsinger med ulik modenhet
Legge frem for Styret etter hvert Relevans; publisering og eksterne midler Basale forskningsmiljøer involvert Prioritering fra institutt og fakultet (”egenandeler”) Forskerskoler Integrering

7 De store folkesykdommene; oppnevning av planutvalg
Oppnevnt av UiBs forskningsutvalg ved prorektor De tre helsefakultetene + Helse Bergen Ekstern referansegruppe (kvalitet, innretning, omfang) Faglig avgrensning og tematisk konkretisering Forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom Faste og forpliktende faglige samarbeidsordninger Rekruttering prosjektledere Stipendiatrekruttering og forskerskoler Dobbeltkompetanse Budsjett, med egenandeler

8 UiBs pågående satsinger ad medisin og helse
Utviklingsrettet forskning Translasjonsmedisin Nanovitenskap FUGE SFF-søknader; slagkraftige forskningsgrupper Loci Forskerskoler Yngre fremragende forskere Klinisk medisinsk forskning Annet

9 Store folkesykdommer; tematiske fagområder
Kreftsykdommer Nevrovitenskap / psykiske lidelser Hjertesykdommer Infeksjonssykdommer

10 Store folkesykdommer; Forskningsfelt for alle de tematiske fagområdene
Molekylærmedisin Epidemiologi Livsstil Translasjonell medisin

11 Store folkesykdommer; forutsetninger for støtte
Tematisk fagområde Forskningsfelt Forebygging, diagnostikk og/eller behandling av sykdom Meget god evaluering av nyere ekstern søknad Ikke fullfinansiering allerede Flere forskningsgrupper, gjerne på tvers av tradisjonelt samarbeid Nye metoder og/eller vinklinger Forskerrekruttering (forskerskole)

12 Utvalget har basert seg på;
NFRs evalueringer UiBs forskningsstrategi St.m. 20 ”Vilje til forskning” EUs forskningsstrategi Helse Vest forskningsstrategi Forskningsresultat inkludert bibliometri Sykdom og helse nasjonalt og internasjonalt Tilbakemeldinger fra forskningsmiljøene Egne vurderinger

13 Medisinsk forskningsstrategi
Tre fakultet sammen Instituttene Samarbeid Helse Vest / Helse Bergen Ekstern referansegruppe; internasjonal, strategi, ikke søknadsbehandling, overvåkende og konsultativ

14 Store folkesykdommer; Budsjett
Minst 4 prosjekter Minst 1 mill kr per prosjekt Stipendiat Post dok Drift Total ramme År 1: 4, 6 mill kr År 6: 12,2 mill kr PLANUTVALGETS FORSLAG EGENANDELER

15 Universitetsfinansiering
Ramme; den helt dominerende Resultat; nytt, beskjedent omfang Etterspørsel; gjelder mest utdanning Strategi; planer og idéer. På moten


Laste ned ppt "Store folkesykdommer; strategi for tverrfaglig forskning ved UiB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google