Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen, Vurdering 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen, Vurdering 2."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen, Vurdering 2

3 ELEV & LÆREREt verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 1.Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 2.Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3.Får råd om hvordan de kan forbedre seg. 4.Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

4 ELEV & LÆREREt verktøy i underveisvurderingen Vi vet hva 1.hver oppgave i prøven måler 2.eleven viser av ferdigheter i målingen 3.det nasjonale nivået er 4.eleven kan jobbe videre med for å forbedre seg  Vi kan gi elevene tilbakemeldinger for videre læring

5 Hva tester vi? LESINGREGNINGENGELSK FinneTall Leseforståelse TolkeMåling Vokabular ReflektereStatistikk Gramatikk

6

7

8 SKOLE & EIER Et verktøy i kvalitetsvurderingen Til nå har resultatene forsøkt å gjenskape tidligere års fordelinger  Vi kan si om vi gjør det relativt bedre eller svakere enn andre det samme året Å vurdere endring i egne resultater oppleves ofte mer relevant enn å sammenligne seg med andre

9 Hva endres i år? 1.Gjennomføringsplanen 2.Skala for publisering av resultater 3.Måling av utvikling over tid 4.Faste grenser for mestringsnivåer 5.Nye grafer i Skoleporten 6.Ny analyserapport i PAS 7.Publisering på skolenivå

10 Veiledningsmateriell – alt på et sted: udir.no

11

12

13

14 Materiell NY DEL 2 REV

15 Film Ny skala og måling av utvikling over tid Ny analyserapport i PAS NY

16 Mer smidig gjennomføring på kortere tid 8. og 9. trinn15. september – 10. oktober 5. trinn13. oktober – 24. oktober Skolene gjennomfører trinnvis fra og med i år Prøvene berører en langt mer begrenset del av skoleåret

17 Forbedret beregningsgrunnlag Til nå er gjennomsnittet av elevenes mestringsnivåer benyttet for å beregne skolens resultat  vi mister informasjon vi nå trenger Fra og med i år brukes gjennomsnittet av elevenes poeng på skalaen i stedet  skolenes resultater blir mer presise

18 Er vi bedre enn i fjor? 2014 er «år 0» for måling av endring i regning og engelsk  Fra neste år kan vi vurdere endring i egne resultater mellom år

19 Modell for å måle utvikling over tid 2014

20 Modell for å måle utvikling over tid 2014

21 Modell for å måle utvikling over tid 2015

22 Modell for å måle utvikling over tid 2015

23 Modell for å måle utvikling over tid 2014 2015

24 Ny rapporteringsskala Elevenes poengsummer er aldri like fra en prøve til en annen Det vil alltid bli forskjeller i vanskegrad, hvis ikke oppgavene er de samme samme ferdighet samme tall Vi trenger en felles skala som beskriver samme ferdighet med samme tall, selv om resultatene er fra ulike prøver

25 Poengene omregnes 40 35 30 25 20 15 10 5 0 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10 5 0 To prøver med ulik vanskegrad ― samme poeng på den nye skalaen Poeng på prøven 2014Poeng på prøven 2015Poeng på skalaen

26 Hva er egenskapene til den nye skalaen for nasjonale prøver? Et fast gjennomsnitt på 50 og standardavvik på 10 2/3 deler av resultatene mellom 40 og 60 En kjent skala med gode egenskaper En presisjon som passer til prøvene

27 Visning i Skoleporten

28 Faste grenser for mestringsnivåene

29 Oversikt over skolens resultater opp mot aggregerte nivåer Tiriltoppen ungdomsskole

30 Klasseoversikt med fordeling av elevenes resultater Tiriltoppen ungdomsskole

31 Elevoversikt med informasjon om oppgaver og mestringsnivåer Tiriltoppen ungdomsskole

32 Elevoversikt med informasjon om oppgaver og mestringsnivåer Tiriltoppen ungdomsskole

33


Laste ned ppt "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen, Vurdering 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google