Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Gry Caroline Aarnes, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om etisk kompetanseheving. Gry Caroline Aarnes, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om etisk kompetanseheving. Gry Caroline Aarnes, KS

2 Et samarbeidsprosjekt mellom : -Helse- og omsorgsdepartementet -Den Norske Legeforening -Helsedirektoratet -Fagforbundet -Senter for medisinsk etikk v/UiO -NSF -YS -FO -KS Forankret i St. melding nr. 25- « Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer» Omsorgsplan 2015 og Avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenester mellom regjering og kommunesektoren

3 Hovedmål: Prosjektet skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene

4 240 kommuner/ bydeler med i prosjektet VESTFOLD Larvik (R) Sandefjord (1)Tønsberg (3)Nøtterøy (3) Horten (4) Stokke (5) Tjøme (5) Re ( 7) Andebu ( 7) Svelvik ( 7)  Viktige samarbeidspartnere i etikkarbeidet:  Senter for medisinsk etikk (SME)  Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester  Fylkesmennene  Høgskoler

5 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid kan: Forbedre og endre tjenestene «innen i fra» i større grad en kun ved forordning i lov eller forskrift. Metodikken kan hjelpe organisasjonen til å etablere en plattform for læring som gir varig forankring og eierskap hos ledere og ansatte, og som vil kunne føre til en mer effektiv utvikling av tjenestene.

6 Sula kommune - kvalitetsforbedring «Etisk refleksjon har positiv påvirkning på arbeidsmiljø og fag. Dette kommer pasienter/brukere og pårørende til gode. F.eks. brukes etisk refleksjon som metode etter dødsfall for å lukke/avslutte, men også som kvalitetssikring.» Sula kommune

7 Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal – Innovasjon og velferdsteknologi «Morgendagens sykehjem – hvis pasienten får bestemme»

8 Stange kommune Ny delplan for helse og omsorg 2015-20 Etikk i alt vi gjør Se på faglige og org. Utfordringer med etikkbriller på Helse- og omsorgshuset" er en metafor for tema i planen og mål og føringer for planarbeidet, samtidig som det er et bilde på hele samfunnets ansvar for å ivareta de av våre innbyggere som trenger helse- og omsorgstjenester i kortere eller lengre perioder av sitt liv.

9 Identifisering av utfordringene kommunen står ovenfor på helse- og omsorgsområdet. Hvem de berørte parter er og på hvilken måte de er berørt når det gjelder de ulike utfordringene. Motsetninger, ulike interesser og makt, - hvilken rolle spiller dette? Hvilke parter - og hvordan skal disse partene involveres i planarbeidet? Hva sier de sentrale føringer, verdier og prinsipper vi er forpliktet av? Eks: Grunnmuren og søylene i ”Helse- og omsorgshuset”, kommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer, mål for planarbeidet, lover og forskrifter og serviceerklæringer. Hvilke etiske verdier/prinsipper er aktuelle /står på spill i forhold til denne utfordringen? Foreligger det verdikonflikt(er) vi bør være bevisst? Hvilke verdier kommer i så fall i konflikt og hvordan?

10 Appen «Rak rygg»

11

12 Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: Moralens teori. Etikk er systematisk tenkning rundt hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Hvordan begrunner vi valg og finner gode løsninger? Når vårt eget ”moralske kompass” ikke gir tilstrekkelig svar

13 Etikk som systematisk refleksjon over verdispørsmål retter seg mot: Handlinger – vanskelige valgsituasjoner, etiske dilemma Holdninger – til brukere, medarbeider og andre dvs. hverdagskulturen Institusjonelle ordninger – rutiner, rettningslinjer, prioriteringer, systemer etc. ( Aadland og Eide 2008 s.15)

14 Etiske dilemma og etiske utfordringer Etiske utfordringer: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være; i behandling av pasienter / brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, etc Hva skal jeg gjøre? Dilemma: En valgsituasjon hvor vi – uansett hva vi velger – ikke greier å verne de verdiene vi har, eller er forpliktet av. En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ Hva skal jeg velge?

15 Etisk sjekkliste  Saken Fakta og forståelse (hva er vår tolkning)  Involverte parter -Viktige hensyn, verdier og konsekvenser for hver av dem  Etiske utfordringer/dilemma -Verdier på prøve  Mulige løsninger -Ses i sammenheng med verdier. Se på mulige konsekvenser.  Hva bør gjøres og hvorfor -Mulige anbefalinger, oppfølging

16 Gruppearbeid Velg en gruppeleder og en som skal skrive stikkord. Bruk den etisk sjekklisten og reflekter rundt et etisk dilemma som en i gruppen presenterer Ha en god refleksjon med fokus på de 4 første trinna i modellen Bruk de siste 5 minuttene av tiden til å reflektere rundt hvordan refleksjonen var.

17 Prosjektets nettside: www.ks.no/etikk-kommune www.ks.no/etikk-kommune Prosjektets Facebook-side: www.facebook.com/etiskkompetanseheving www.facebook.com/etiskkompetanseheving Kontakt: Christine N. Evensen (prosjektleder) Tlf. 472 88 170 E-post: cne@ks.nocne@ks.no Gry Caroline Aarnes ( prosjektmedarbeider) E–post: gry.caroline.aarnes@ks.no Tlf. 90726649


Laste ned ppt "Samarbeid om etisk kompetanseheving. Gry Caroline Aarnes, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google