Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan - Høringsforslag PSN 25.09.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan - Høringsforslag PSN 25.09.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan - Høringsforslag PSN

2 innbyggere i arbeid arbeidsplasser Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

3 Strategisk næringsplan er forankret i kommuneplanen Strategisk næringsplan høringsforslag PSN Mål for vekst og utvikling: Det tilrettelegges for en miljøvennlig-, sosial- og økonomisk bærekraftig utvikling, der hensynet til Askers naturgitte ressurser og historiske identitet ivaretas.

4 Næringsutvikling i kommuneplanen Strategisk næringsplan høringsforslag PSN Delmål: Nye næringsområder lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt, primært i og rundt Asker sentrum og i Billingstad- Slependenområdet Næringslivet i Asker skal være attraktivt for arbeidstakere bosatt i Asker. Handels,- service- og kulturnæringene skal bidra til god tettstedsutvikling.

5 Næringsutvikling i kommuneplanen Strategier:  God dialog mellom kommunen og næringslivet, inklusiv primærnæringen  Tilstrekkelig planberedskap og effektiv forvaltning  Tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

6 Næringsattraktivitet Tilgjengelige næringsarealer Andel og vekst i basisnæringene, driverne Infrastruktur, kollektivtilbud Tilgang på kompetent arbeidskraft Høy arbeidsmarkedsintegrasjon Besøksattraktivitet De gode steder og sosiale møteplasser Gode handelstilbud Kulturtilbud Opplevelser, overnatting, serveringssteder Bostedsattraktivitet Boligmarked, tilbud, priser, omfang Kommunale tjenester Idrettsanlegg – friluftsmuligheter Skole og barnehagedekning og kvaliteter Identitet og stedlig kultur, åpenhet, toleranse, samarbeidsånd

7 Kunnskapsbedrifter Strategisk næringsplan høringsforslag PSN Økning med antall kunnskapsbedrifter med 300 i løpet av 5 år 2000 flere ansatte i kunnskapsbedrifter i løpet av 5 år Antallet askerbøringer i kunnskapsbedrifter skal øke med 1700 de neste 5 år

8 De lokale næringer Økt kortreist handel Effekter av god tettstedsutvikling, service og kulturtilbud gir et bedre grunnlag for opplevelsesnæringene Verdiskapningen i landbruket opprettholdes Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

9 Infrastruktur Strategisk næringsplan høringsforslag PSN Bedre rammebetingelser for næringslivet med ny E-18 Øke kollektivandelen for jobbreiser Flere miljøvennlige transportløsninger Økt bruk av «Vollenbåten», fjorden som transportavlastning

10 Næringsarealer Vekst i Asker sentrum og Holmen – Slependen Ved transformasjon, være proaktiv til å finne alternative lokaliseringer for bedriftene Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

11 Internasjonalisering - rekruttering Arbeide for at AIS kan tilby hele grunnskoleløpet Etablere gründerhjelp for innvandrere Engelskspråklig nettsider for rekruttering, kurs og jobbinformasjon Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

12 Innovasjon og entreprenørskap Styrke innovasjonsarbeidet i kommunens bedrifter i samarbeid med Campus Asker Kunnskapssenteret og næringslivet skal årlig ha innovative samarbeidsprosjekter Øke bruk av Skattefunn Fortsette prosjektarbeid med Ungt Entreprenørskap Oppfølging av vekstbedrifter Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

13 Næringslivets samfunnsansvar Kartlegge næringslivets omfang av støttetiltak til frivillig sektor Asker næringsråd vurderer grunnlaget for et «Askerlaug» Øke forutsigbarhet og effekten av «gi- og mottasituasjon» mellom næringsliv og frivillig sektor Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

14 Omdømme, profilering og synlighet Årlig 10 bedriftsbesøk med kommunes politiske og administrative ledelse Gode historier fra næringslivet i media Avklare grunnlag for etablering av Strategisk næringsplan høringsforslag PSN

15 Samarbeid og nettverk over grensene Etablere et «Næringsforum Akershus Vest» Samarbeid med olje- og gassorganisasjoner lokalt Strategisk næringsplan høringsforslag PSN Etablere kontaktnettverk med Røyken og Lier Være aktiv medspiller til prosjekter i de lokale næringsorganisasjonene


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan - Høringsforslag PSN 25.09.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google