Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tele og data ARKTRANS Nasjonal referansearkitektur for multimodal person- og godstransport Marit Natvig SINTEF Tele og data PULS Prosjektledersamling 29.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tele og data ARKTRANS Nasjonal referansearkitektur for multimodal person- og godstransport Marit Natvig SINTEF Tele og data PULS Prosjektledersamling 29."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tele og data ARKTRANS Nasjonal referansearkitektur for multimodal person- og godstransport Marit Natvig SINTEF Tele og data PULS Prosjektledersamling 29. – 30.april 2003

2 Tele og data 2 Innhold Overordnet informasjon om prosjektet Hva er ARKTRANS? Bakgrunn Hvorfor fokus på multimodalitet? Innholdet i ARKTRANS Referansemodell / Roller Funksjonelt fokus – dekomponering, scenarier, interaksjoner Informasjonsfokus – informasjonsmodeller, meldinger Arbeidsmetode Hva vinner transportaktørene? Oppsummering

3 Tele og data 3 Overordnet informasjon Forprosjektet (avsluttet september 2001) Rapport med første utkast til referansearkitektur Søknad om hovedprosjekt Hovedprosjekt: Januar 2002 - Desember 2004 6 mill fra Forskningsrådet + betydelig egeninnsats (11,75 mill) Deltakere Statens Vegvesen v/Vegdirektoratet (prosjektansvarlig) Kystverket v/Kystdirektoratet Jernbaneverket Avinor (tidligere Luftfartsverket) NSB Transportbedriftenes Landsforening (TL) Telenor FoU Ergo SINTEF (prosjektledelse) + Referansegruppe med diverse interessenter

4 Tele og data 4 Hva er ARKTRANS? Referansearkitektur for ITS Definerer overordnede multimodale konsepter for transportområdet Definerer roller Definerer struktur, terminologi,... En ”mal” for ITS-løsninger Definerer funksjonalitet Definerer informasjon Definerer relasjoner Definerer grensesnitt som muliggjør interoperabilitet Bruk av ARKTRANS ved etablering av løsninger Tilpasning av ARKTRANS-malen Funksjonalitet kan utelates Funksjonalitet kan legges til Systemkomponenter fra ulike leverandører kan kombineres, og de kan spille sammen

5 Tele og data 5 Bakgrunn Behov for samordning mellom transportmodier og mellom gods- og persontransport Ingen multimodal referansearkitektur tilgjengelig Separat håndtering av person- og godstransport for vei Samme informasjon etterspørres av myndigheter, transportbrukere og de som tilbyr transporttjenester Samme informasjon registreres mange ganger (ikke gjenbruk) Mangelfull eller feilaktig informasjon Mangler informasjon, eller tilgjengelig informasjon utnyttes dårlig når transport planlegges og utføres Dynamisk informasjon (met. informasjon, trafikksituasjon,...) Ruteinformasjon på tvers av aktører og transportformer Mangel på statusinformasjon, ETA, osv. Multimodale transportkjeder håndteres dårlig

6 Tele og data 6 Hvorfor fokus på multimodalitet? Trafikksituasjonen i Europa 42.000 drepte hvert år, trafikkork, forurensning Andelen av vegtransport øker Ønsker å styre mer av transporten over til sjø og jernbane Avsender Mottaker Ulemper Mange ledd, mange aktører involvert, mer omlasting og koordinering Krever tid og ressurser Konkurransedyktigheten til multimodal transport kan bedres ved hjelp av IKT, men vi trenger da en felles arkitektur!!!! Utnytte informasjon ved planlegging og gjennomføring av transport Definere, overvåke og kontrollere gjennomføringen av transportkjeder Effektiv koordinering og god informasjonsflyt mellom systemer og aktører

7 Tele og data 7 ARKTRANS - Innholdet i arkitekturen Hvorfor? Overordnet struktur Hva? Hvordan? Referanse- modell Informasjons Viewpoint Fysisk Viewpoint Kommunikasjons Viewpoint Overordnede konseptuelle aspekter Logiske aspekter Tekniske aspekter Funksjonelt Viewpoint Roller Status

8 Tele og data 8 ARKTRANS Referansemodell/Roller Transport- bruker/ Logistikk- tilbyder Transportetterspørsel Tilbyder av transport- tjenester / Flåteoperatør Styring av transporttjenester Transport- middel / Besetning Førerstøtte og transport- middelkontroll Terminalstyring TTerminaleiere Terminaloperatører Andre terminalaktører Terminalressurser Styring av transport- infrastruktur Myndigheter Infrastruktureiere Trafikkontrollsentre Informasjonstilbydere Håndhevere av regelverk

9 Tele og data 9 Funksjonell dekomponering, scenarioer, interaksjonet Funksjonell dekomponering av områdene i referansemodellen Scenarier viser mulig anvendelse av funksjonalitet Utgangspunkt i behovet til ulike roller Verifiserer funksjonalitet Identifiserer nødvendige interaksjoner - interoperabilitet

10 Tele og data 10 Informasjonsmodeller og meldinger Air_condition Air temperature Humidity Air pressure Pressure tendency Air temp integration time Humidity integration time SeaCurrent Current direction Current speed Current depth Average from Average to Current integration time Ice_condition ice thickness ice type Ice condition integration time Meteorological_statement Statement text Statement type Metocean_condition Valid from Timestamp Calc timestamp Description Tide_gauge Timestamp Name Gauge status Visibility Horizontal visibility Visibility integration time Water_level Total water level Tidal water level Surge Water_level_zone Created date Expired date Range Delay Offset Description Wave Wave mean direction Wave peak direction Swell direction Windsea direction Direction convention Significant wave height Max wave height Swell height Wind Wind direction Wind speed Gust direction Gust velocity Wind height Wind integration time Gust integration time Salinity Depth Method_used EquipmentID Equipment type Link to description Method Fairway_object Location Location code Location name Accuracy Informasjonsmodeller definerer informasjon som deles av flere systemer Melding Meldinger komponeres ved hjelp av elementer fra informasjonsmodellerne Modellbasert meldings- spesifikasjon Interaksjoner kan realiseres ved utveksling av sekvenser med meldinger

11 Tele og data 11 Arbeidsmetode Arbeidsgrupper Representanter fra alle transportmodi og med relevante roller Fleksibilitet – opprettes/slås sammen ved behov Metoder fra software engineering (UML modellering, scenarioer,...) Demonstratorer Case studier Allianser med andre prosjekter – gjensidig innflytelse Uttesting - Tilbakemeldinger Iterativ utvikling Fokus bestemmes av relaterte aktiviteter (demonstratorene) Videre raffinering basert på input og erfaringer Bruk av eksisterende resultater Internasjonal spredning av resultatene

12 Tele og data 12 Hva vinner transportaktørene? Felles ”verdensbilde” for transportområdet Inndeling/struktur på området Multimodal terminologi for og felles forståelse av roller Multimodal terminologi for og felles forståelse av tjenester/funksjoner IKT-løsninger som spiller sammen ”Standardisert” utveksling av informasjon Systemer med definert funksjonalitet Systemer kan brukes mot mange aktører/andre systemer Bedre grunnlag for spesifikasjon og valg av IKT-løsninger ARKTRANS blir en ”mal” Krav kan utarbeides med grunnlag i ARKTRANS Løsninger kan evalueres mot krav i ARKTRANS Hyllevare kan beskrives ved hjelp av ARKTRANS

13 Tele og data 13 Oppsummering ARKTRANS er referansearkitektur/rammeverk for ITS som skal fremme Sikrere, mer effektiv og mindre miljøbelastende transport Bedre tjenester for planlegging og styring av multimodale transportkjeder Mer effektiv og pålitelig trafikkontroll/trafikkavvikling og spredning av relevant trafikkinformasjon Mer effektiv informasjonsflyt mellom aktører og gjenbruk av informasjon Avhengig av samarbeid med aktører med god innsikt i transportområdet og med aktører som realiserer løsninger Mer informasjon: h ttp://www.informatics.sintef.no/projects/arktrans/arktransweb/


Laste ned ppt "Tele og data ARKTRANS Nasjonal referansearkitektur for multimodal person- og godstransport Marit Natvig SINTEF Tele og data PULS Prosjektledersamling 29."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google