Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben
Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen Inntak og fagopplæringsseksjonen

2 Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar – og Vg3 fagopplæring i skole
Mål: Sikre god overgang mellom skole og bedrift Alle kvalifiserte søkere med rett skal ha tilbud om læreplass/opplæringsplass/ Vg3 i skole innen 1. september. Elever skal følges tett opp av lærer ute i bedriften, og det skal legges stor vekt på å skaffe læreplass gjennom PTF. Delmål: Alle elever bør være ute i bedrift i PTF i vg 1 Alle elever skal ut i bedrift i PTF i vg 2 Søkere uten plass møtte på sin avgiverskole ved skolestart

3 Hvorfor endringer? Stabilt antall uten læreplass de siste årene
For høyt frafall Fokus på økt gjennomføring i videregående opplæring Fokus på helhetlig opplæringsløp – 4 år Bedre samarbeid mellom skole og næringslivet Ny forskrift 1 av 3 får ikke læreplass (nasjonalt) 1 av 4 som starter på Vg2 er ikke i lære året etter(nasjonalt)

4 Vg3 fagopplæring i skole
§ 6A-9.Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp. NB! Kan gå over til læreplass når som helst!

5 Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar – og Vg3 fagopplæring i skole.
Samarbeidsmøte opplæringskontorene, skole, fagopplæring møte før høstferien for å samarbeide om PTF Samarbeidsmøte opplæringskontorene, PTF lærer/kontaktlærer, fagopplæring innen 1. april med fokus på læreplass Vg2 Samarbeid om gjennomføring av PTF med OK kontorene og skolen Samarbeidsmøte opplæringskontorene, PTF lærer/kontaktlærer, fagopplæring innen 1. april med fokus på læreplass Skolen gjennomfører sluttsamtale med elever som ikke har fått plass

6 Ved stryk Skolen skal utarbeide plan for fullført og bestått Arrangeres kurs og intensivopplæring på skolen Kursene koordineres i samarbeid med OK kontorer/bransjen. Det legges til rette for det fra OK/bedrift Oppfølging OK følger opp alle i sine medlemsbedrifter Skolen følger opp lærlinger/lærekandidater i frittstående bedrifter (fra høsten 2014) Fagopplæring følger opp fra Gjennestad, andre fylker, voksne…

7 Prosess sommer-høst 2014 17. og 18. Juni: Møte med søkere uten plass (ca 500 fikk innkalling) Skolene fikk 2 oversikter over søkere uten plass fra egen skole (ved 1. og 2. inntaket) Kartlegging av søkere i forhold til kvalifiseringskurs og Vg3 fagopplæring i skole 11. august: 309 uten plass fikk brev med tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. Oppmøte på avgiverskole 20. august

8 Ved svarfristen 14. august:
140 svarte ja til Vg3 20 svarte nei 20 hadde fått plass 120 svarte ikke. Skolen har fulgt opp de i samarbeid med OT 40 søkere kom ikke inn på påbygg- fikk tilbud om Vg3 NB! Ved skolestart møtte flere opp

9 Formidling 2014 Ca 100 flere søkere enn i 2013
Bedre formidling enn ( fra 70-80%) Færre hevinger(8,5- 4,5%) 128 uten plass (minus 63 på kvalifisering) «OT i skolen» – frafallsforebyggende. Prøves ut OT nord og Horten, Sande og Holmestrand vgs OT midt og Færder vgs 65 overført OT

10 Status formidling 23.09.14 - Lærekandidater
Utdanningsprogram/ Største fag Har plass Antall på Vg3 Til formidling DH 1 BA: tømrer og anleggsmaskinfører 7 4 (betong, stillasbygger, trevare/bygginnredn og tømrerfag EL- ingen søkere HO 22 (18 i B/U) 2 1 barne- og ungdomsarbeiderfag MK NA 10 RM 11 (4 inst kokk) 3 baker, kokk og servitørfaget SS 14 (11 i salgsfag) 3 4 logistikk, slagsfag TP 5 2 bilskade og industrimek faget Totalt 71 11 14

11 Status formidling 23.09.14 - Lærlinger
Utdanningsprogram/ Største fag Har plass Antall på Vg3 Til formidling DH : frisør 22 (17) 5 4 (1 i frisør) BA: tømrer og anleggsmaskinfører 94 (34 og 21) 2 24 (12 i tømrer) EL, elektriker 83 (51) 21 23 (8 i elektriker) HO: barne- og ungdom og helsearbeider 120 (61, 52) 14 9 (3 og 5) MK 1 NA: anleggsgartner RM: inst.kokk, kokk, servitør 61(6,36,11) 4 8 (0,2,1) SS: IKT,kontor/adm, reiseliv, salg, sikkerhetsfaget, yrkessjåfør 86(33,8,2,24,3,7) 24 31 (0,3,4,10,6,2) TP:bilfaglette, industrimek, kjemi/prosess,matros, motormann, sveisefag 103 (15,7,11,15,17,4) 25 42 (8,6,1,2,3,7) Totalt 575 95 142

12 Kvalifisering av elever- modell 2 «læreplasskurs»
Formål Modellen består av et lengre kurs som skal kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke gjennomføring og systematisere arbeidet med formidlingen. Koordinere tiltak med andre aktører som PPT, OT, NAV etc. Kurset skal hjelpe deltakerne til: • å bestå fag de har strøket i • økt innsikt i og erfaring fra arbeidslivet • økt selvinnsikt og motivasjon • å få en karriereplan • å få læreplass Målgruppe Elever som har søkt læreplass og som ikke er formidlet per 15. august og som har behov for kvalifiseringskurs. Elevenes rettigheter Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker det, skal det informeres om retten til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i skole). Elevenes rettigheter under og etter «Læreplasskurset» skal avklares ved oppstart. Det vil si at elevene som takker ja til denne modellen, skal vite hvordan fylkeskommunen følger opp etter endt kurs, dersom de ikke får læreplass. Fylkeskommunen må derfor planlegge for evt Vg3 i skole etter kurset, ikke som en del av dette kurset. Formidling av elevene til læreplass bør foregå kontinuerlig også under denne kursperioden.

13 Vg3 fagopplæring i skole og kvalifisering pr.1. nov
Vg3 fagopplæring: 79 Færder vgs: 15 Greveskogen:14 Horten: 3 Nøtterøy: 4 Re: 3 Sande: 3 Sandefjord: 37 Kvalifiseringskurs: 41 Thor Heyerdahl: Færder: Horten: 9 -7 Sandefjord: Etter 3 mnd: læreplass, Vg3 fagopplæring i skole, OT

14 Læreplass situasjonen
Utdannings program Lærefag med ledige læreplasser Lærefag med for mange søkere BA Malerfaget Murerfaget Rørleggerfaget Taktekkerfaget Ventilasjon - og blikkenslagerfaget Treteknikk Glassfag Tømrerfag DH Frisørfaget HO (framtidig behov for helsefagarbeidere, men ikke tilgjengelige læreplasser) Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeidere

15 EL Kulde- og varmepumpemontør Automatiseringsfaget Dataelektronikerfaget Elektrikerfaget RM Industriell matproduksjon Kokk Baker Servitørfaget SS Logistikkfaget Yrkessjåfør IKT-servicefaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Reiselivsfaget TP Laboratoriefaget CNC-maskinering Produksjonsteknikkfaget Bilfag, lette kjøretøy Bilskadefaget Industrimekanikerfaget Kjemiprosessfaget Sveisefag

16 Kommune Inn bygger tall pr 09/13 Antall lærlinger og lærekandidater 2011 Pr 20.09 2012 Pr 27.08 2013 Pr 01.09 2014 Pr 26.08 Pr 22.09 Pr 27.11 Andebu 5610 5 3 6 4 Hof 3081 2 1 Holme strand 10405 15 14 17 11 16 18 Horten 26622 20 23 27 26 Lardal 2443 Larvik 43125 37 46 51 42 55 62 Nøtterøy 21213 10 8 12 13 19 Re 9014 7 Sande 8824 fjord 44655 22 25 Stokke 11434 Svelvik 6586 9 Tjøme 4866 Tønsberg 41233 34 39 Interkom selskap Feierfaget Totalt 194 186 214 174 224 265

17 Forventede antall læreplasser 2015- tall fra opplæringskontorene
Programområde Vg Vg Forventede læreplassen 2015 Bygg og anleggsteknikk 130 135 177 Design og håndverk 98 51 58 Elektro 226 172 92 Helse- og oppvekst 339 140 145 Naturbruk 45 37 3 Medier og kommunikasjon 150 128 2 Restaurant og matfag 164 90 94 Service og samferdsel 245 285 139 Teknikk og industriell produksjon 224 200 179 Sum 1621 1238 889

18 Samarbeidsavtalen om lærekandidater NAV –VFK
Samarbeidsavtalen opphører fra innsøkningen 2015 Stopp på bruk av tiltakspenger i kombinasjon med opplæring Tydeliggjøring av oppgavene til NAV og fylkeskommunen Fylkeskommunen- skal gi opplæring NAV har fokus på arbeid Hva nå? Samarbeid med NAV mot slutten av læretiden for alle- fokus på arbeid Ny samarbeidsavtale er under utarbeidelse

19 Påminnelse Vilbli.no – informasjon om alle godkjente bedrifter opplæringskontorer, medlemsbedrifter, frittstående Nytt byggdrifterfag (Bygg- og anleggsteknikk 1+3) Gartner og landbruksfag er lærefag(naturbruk 2+2) Forsøkslæreplan godkjent Kan søke læreplass fra 2015

20 Påminnelse Fra 2014: rett til påbygg 4 etter fag-svennebrev fortsetter
Praksisbrev innføres- uklart når

21 PTF – høring frist 12.12.14. Administrativ høring
Innholdsmessige endringer Formuleringer i formålet som omtaler betydningen av elevenes valg og arbeidsgiveres rolle i arbeid med innholdet i prosjekt til fordypning. Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for Vg3 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fremheves tydeligere. Opplæring i fag fra de studieforberedende utdanningsprogrammer skal ha relevans for fag/- svennebrevet yrkesfaget fører fram til. Tilbudet om opplæring i fellesfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse tas ut av forskriften. Unntak er elever som får tilbud om opplæring i både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid (TAF-modellen ). Tilbud om de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag og musikk, dans og drama tas ut av forskriften. Ny tekst i vurderingskapittelet i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram med henvisning til kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven. Betegnelsen endres fra prosjekt til fordypning til fordypningsfag

22

23

24

25

26

27

28


Laste ned ppt "Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google