Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen Inntak og fagopplæringsseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen Inntak og fagopplæringsseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen Inntak og fagopplæringsseksjonen

2 Mål: Sikre god overgang mellom skole og bedrift Alle kvalifiserte søkere med rett skal ha tilbud om læreplass/opplæringsplass/ Vg3 i skole innen 1. september. Elever skal følges tett opp av lærer ute i bedriften, og det skal legges stor vekt på å skaffe læreplass gjennom PTF. Delmål: Alle elever bør være ute i bedrift i PTF i vg 1 Alle elever skal ut i bedrift i PTF i vg 2 Søkere uten plass møtte på sin avgiverskole ved skolestart Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar – og Vg3 fagopplæring i skole

3 Stabilt antall uten læreplass de siste årene For høyt frafall Fokus på økt gjennomføring i videregående opplæring Fokus på helhetlig opplæringsløp – 4 år Bedre samarbeid mellom skole og næringslivet Ny forskrift 1 av 3 får ikke læreplass (nasjonalt) 1 av 4 som starter på Vg2 er ikke i lære året etter(nasjonalt) Hvorfor endringer?

4  § 6A-9.Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp.  NB! Kan gå over til læreplass når som helst! Vg3 fagopplæring i skole

5 Vg1: Samarbeidsmøte opplæringskontorene, skole, fagopplæring møte før høstferien for å samarbeide om PTF Samarbeidsmøte opplæringskontorene, PTF lærer/kontaktlærer, fagopplæring innen 1. april med fokus på læreplass Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar – og Vg3 fagopplæring i skole. Vg2 Samarbeid om gjennomføring av PTF med OK kontorene og skolen Samarbeidsmøte opplæringskontorene, PTF lærer/kontaktlærer, fagopplæring innen 1. april med fokus på læreplass Skolen gjennomfører sluttsamtale med elever som ikke har fått plass

6 Ved stryk Skolen skal utarbeide plan for fullført og bestått Arrangeres kurs og intensivopplæring på skolen Kursene koordineres i samarbeid med OK kontorer/bransjen. Det legges til rette for det fra OK/bedrift Oppfølging OK følger opp alle i sine medlemsbedrifter Skolen følger opp lærlinger/lærekandidater i frittstående bedrifter (fra høsten 2014) Fagopplæring følger opp fra Gjennestad, andre fylker, voksne…

7 17. og 18. Juni: Møte med søkere uten plass (ca 500 fikk innkalling) Skolene fikk 2 oversikter over søkere uten plass fra egen skole (ved 1. og 2. inntaket) Kartlegging av søkere i forhold til kvalifiseringskurs og Vg3 fagopplæring i skole 11. august: 309 uten plass fikk brev med tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. Oppmøte på avgiverskole 20. august Prosess sommer-høst 2014

8 140 svarte ja til Vg3 20 svarte nei 20 hadde fått plass 120 svarte ikke. Skolen har fulgt opp de i samarbeid med OT 40 søkere kom ikke inn på påbygg- fikk tilbud om Vg3 NB! Ved skolestart møtte flere opp Ved svarfristen 14. august:

9 Ca 100 flere søkere enn i 2013 Bedre formidling enn 2013 ( fra 70-80%) Færre hevinger(8,5- 4,5%) 128 uten plass (minus 63 på kvalifisering) Formidling 2014 «OT i skolen» – frafallsforebyggende. Prøves ut 2013-14 OT nord og Horten, Sande og Holmestrand vgs OT midt og Færder vgs 65 overført OT

10 Utdanningsprogram/ Største fag Har plassAntall på Vg3 Til formidling DH110 BA: tømrer og anleggsmaskinfører 704 (betong, stillasbygger, trevare/bygginnredn og tømrerfag EL- ingen søkere HO22 (18 i B/U) 21 barne- og ungdomsarbeiderfag MK100 NA1000 RM11 (4 inst kokk) 23 baker, kokk og servitørfaget SS14 (11 i salgsfag) 34 logistikk, slagsfag TP532 bilskade og industrimek faget Totalt711114 Status formidling 23.09.14 - Lærekandidater

11 Utdanningsprogram/ Største fag Har plassAntall på Vg3Til formidling DH : frisør 22 ( 17) 54 (1 i frisør) BA: tømrer og anleggsmaskinfører 94 (34 og 21) 224 (12 i tømrer) EL, elektriker 83 (51) 2123 (8 i elektriker) HO: barne- og ungdom og helsearbeider 120 (61, 52) 149 (3 og 5) MK100 NA: anleggsgartner 501 RM: inst.kokk, kokk, servitør 61 (6,36,11) 48 (0,2,1) SS: IKT,kontor/adm, reiseliv, salg, sikkerhetsfaget, yrkessjåfør 86 (33,8,2,24,3,7) 2431 (0,3,4,10,6,2) TP: bilfaglette, industrimek, kjemi/prosess,matros, motormann, sveisefag 103 (15,7,11,15,17,4) 2542 (8,6,1,2,3,7) Totalt57595142 Status formidling 23.09.14 - Lærlinger

12 Formål Modellen består av et lengre kurs som skal kvalifisere ungdommer til å få læreplass, øke gjennomføring og systematisere arbeidet med formidlingen. Koordinere tiltak med andre aktører som PPT, OT, NAV etc. Kurset skal hjelpe deltakerne til: å bestå fag de har strøket i økt innsikt i og erfaring fra arbeidslivet økt selvinnsikt og motivasjon å få en karriereplan å få læreplass Målgruppe Elever som har søkt læreplass og som ikke er formidlet per 15. august og som har behov for kvalifiseringskurs. Elevenes rettigheter Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker det, skal det informeres om retten til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i skole). Elevenes rettigheter under og etter «Læreplasskurset» skal avklares ved oppstart. Det vil si at elevene som takker ja til denne modellen, skal vite hvordan fylkeskommunen følger opp etter endt kurs, dersom de ikke får læreplass. Fylkeskommunen må derfor planlegge for evt Vg3 i skole etter kurset, ikke som en del av dette kurset. Formidling av elevene til læreplass bør foregå kontinuerlig også under denne kursperioden. Kvalifisering av elever- modell 2 «læreplasskurs»

13 Vg3 fagopplæring: 79 Færder vgs: 15 Greveskogen:14 Horten: 3 Nøtterøy: 4 Re: 3 Sande: 3 Sandefjord: 37 Vg3 fagopplæring i skole og kvalifisering pr.1. nov Kvalifiseringskurs: 41 Thor Heyerdahl: 28 -14 Færder: 15 -12 Horten: 9 -7 Sandefjord: 11- 8 Etter 3 mnd: læreplass, Vg3 fagopplæring i skole, OT

14 Utdannings program Lærefag med ledige læreplasser Lærefag med for mange søkere BA Malerfaget Murerfaget Rørleggerfaget Taktekkerfaget Ventilasjon - og blikkenslagerfaget Treteknikk Glassfag Tømrerfag DHFrisørfaget HO(framtidig behov for helsefagarbeidere, men ikke tilgjengelige læreplasser) Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeidere Læreplass situasjonen

15 EL Kulde- og varmepumpemontør Automatiseringsfaget Dataelektronikerfaget Elektrikerfaget RM Industriell matproduksjon Kokk Baker Servitørfaget SS Logistikkfaget Yrkessjåfør IKT-servicefaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Reiselivsfaget TPLaboratoriefaget CNC-maskinering Produksjonsteknikkfaget Bilfag, lette kjøretøy Bilskadefaget Industrimekanikerfaget Kjemiprosessfaget Sveisefag

16 Kommune Inn bygger tall pr 09/13 Antall lærlinger og lærekandidater 2011 Pr 20.09 Antall lærlinger og lærekandidater 2012 Pr 27.08 Antall lærlinger og lærekandidater 2013 Pr 01.09 Antall lærlinger og lærekandidater 2014 Pr 26.08 Antall lærlinger og lærekandidater 2014 Pr 22.09 Antall lærlinger og lærekandidater 2014 Pr 27.11 Andebu56105363 44 Hof30813212 14 Holme strand 104051514 17 11 1618 Horten266222017 23 27 26 Lardal24433222 12 Larvik431253746 51 42 55 62 Nøtterøy21213108 12 13 1419 Re90141113 7 1016 Sande8824610 11 5 1012 Sande fjord 446552719 22 16 2527 Stokke114341411 13 10 1317 Svelvik6586110 9 6 88 Tjøme486623 5 4 46 Tønsberg412333725 27 25 3439 Interkom selskap Feierfaget 3321 22 Totalt 194186214174 224265

17 Programområde Vg1 2014-15Vg2 2014-15 Forventede læreplassen 2015 Bygg og anleggsteknikk 130135177 Design og håndverk 985158 Elektro22617292 Helse- og oppvekst 339140145 Naturbruk45373 Medier og kommunikasjon 1501282 Restaurant og matfag 1649094 Service og samferdsel 245285139 Teknikk og industriell produksjon 224200179 Sum16211238889 Forventede antall læreplasser 2015- tall fra opplæringskontorene

18 Samarbeidsavtalen opphører fra innsøkningen 2015 –Stopp på bruk av tiltakspenger i kombinasjon med opplæring –Tydeliggjøring av oppgavene til NAV og fylkeskommunen Fylkeskommunen- skal gi opplæring NAV har fokus på arbeid Hva nå? –Samarbeid med NAV mot slutten av læretiden for alle- fokus på arbeid –Ny samarbeidsavtale er under utarbeidelse Samarbeidsavtalen om lærekandidater NAV –VFK

19 Vilbli.no – informasjon om alle godkjente bedrifter opplæringskontorer, medlemsbedrifter, frittstående Nytt byggdrifterfag (Bygg- og anleggsteknikk 1+3) Gartner og landbruksfag er lærefag(naturbruk 2+2) –Forsøkslæreplan godkjent –Kan søke læreplass fra 2015 Påminnelse

20 Fra 2014: rett til påbygg 4 etter fag-svennebrev fortsetter Praksisbrev innføres- uklart når Påminnelse

21 Innholdsmessige endringer Formuleringer i formålet som omtaler betydningen av elevenes valg og arbeidsgiveres rolle i arbeid med innholdet i prosjekt til fordypning. Opplæring i kompetansemål fra læreplanene for Vg3 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fremheves tydeligere. Opplæring i fag fra de studieforberedende utdanningsprogrammer skal ha relevans for fag/- svennebrevet yrkesfaget fører fram til. Tilbudet om opplæring i fellesfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse tas ut av forskriften. Unntak er elever som får tilbud om opplæring i både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid (TAF-modellen ). Tilbud om de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag og musikk, dans og drama tas ut av forskriften. Ny tekst i vurderingskapittelet i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram med henvisning til kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven. Betegnelsen endres fra prosjekt til fordypning til fordypningsfag PTF – høring frist 12.12.14. Administrativ høring

22

23

24

25

26

27

28


Laste ned ppt "Rådgiversamling 3. desember 2014 Hotell Klubben Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen Inntak og fagopplæringsseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google