Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kst. Fagdirektør Henrik A. Sandbu Fagledernettverk i Helse Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kst. Fagdirektør Henrik A. Sandbu Fagledernettverk i Helse Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kst. Fagdirektør Henrik A. Sandbu Fagledernettverk i Helse Midt-Norge

2 Mandat fagledernettverk for Helse Midt- Norge 1. Beskrive regionale pasientforløp 2. Løpende ”følge med” utviklingen i fagfeltet, både internt i regionen og globalt. Dette arbeidet skal rapporteres tilbake til RHF i form av forslag til tiltak. 3. På bestilling fra RHF utføre nærmere spesifiserte oppdrag. 4. På bestilling fra RHF kan fagledernettverkene bli bedt om å delta i regionalt plan- og strategiarbeid. Regionale ressursgrupper skal støtte fagledernettverkene med særskilt kompetanse. 1. fase:Regionale pasientforløp, fra hjem til hjem. Realisere plan for kreftomsorgen.

3 Disse regionale fagledernettverkene etableres nå  Prehospitale tjenester (samarbeidsforum)  Ortopedisk kirurgi  Hjerneslag  Øyesykdommer  Øre-nese-hals og kjevesykdommer  Gynekologi og fødselshjelp  Nevrologi  Revmatiske sykdommer  Indremedisinske sykdommer  Kardiologi  Lungesykdommer  Generell kirurgi  Barn og unge, pediatri, BUP, habilitering barn  Nettverk for sammensatte lidelser oKroniske smerter oME (”utmattelsessyndrom”)  Psykisk helsevern voksne og RUS Kick-off 1.Oktober 2012 Regionale pasientforløp

4 Regionale ressursgrupper 1.Regionalt ressursgruppe for laboratoriemedisin 2.Regionalt ressursgruppe for intensivmedisin 3.Regionalt ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende 4.Regionalt ressursgruppe for habilitering 5.Regionalt ressursgruppe for rehabilitering 6.Regionalt ressursgruppe for standardisering av pasientforløp 7.Regionalt ressursgruppe for billeddiagnostikk 8.Regionalt ressursgruppe for kvalitet (EQS) 9.Regional ressursgruppe for medisinsk teknisk utstyr (MTU) 10.Legemiddelhåndtering?

5 Standardiserte pasientforløp i styringslinjen Fagledernettv. Helseforetak AvdelingKommune og fastlege Regionalt helseforetak Bestilling – 2020 strategi Konsensus om faglig standard og prosedyre for pasientbehandling Bestilling Samhandling Forpliktende avtaler Utforme og innføre pasientforløp basert på beste praksis Medvirkning R. gruppe


Laste ned ppt "Kst. Fagdirektør Henrik A. Sandbu Fagledernettverk i Helse Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google