Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagledernettverk i Helse Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagledernettverk i Helse Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagledernettverk i Helse Midt-Norge
Kst. Fagdirektør Henrik A. Sandbu

2 Mandat fagledernettverk for Helse Midt-Norge
Beskrive regionale pasientforløp Løpende ”følge med” utviklingen i fagfeltet, både internt i regionen og globalt. Dette arbeidet skal rapporteres tilbake til RHF i form av forslag til tiltak. På bestilling fra RHF utføre nærmere spesifiserte oppdrag. På bestilling fra RHF kan fagledernettverkene bli bedt om å delta i regionalt plan- og strategiarbeid. Regionale ressursgrupper skal støtte fagledernettverkene med særskilt kompetanse. 1. fase: Regionale pasientforløp, fra hjem til hjem. Realisere plan for kreftomsorgen.

3 Disse regionale fagledernettverkene etableres nå
Prehospitale tjenester (samarbeidsforum) Ortopedisk kirurgi Hjerneslag Øyesykdommer Øre-nese-hals og kjevesykdommer Gynekologi og fødselshjelp Nevrologi Revmatiske sykdommer Indremedisinske sykdommer Kardiologi Lungesykdommer Generell kirurgi Barn og unge, pediatri, BUP, habilitering barn Nettverk for sammensatte lidelser Kroniske smerter ME (”utmattelsessyndrom”) Psykisk helsevern voksne og RUS Kick-off Oktober 2012 Regionale pasientforløp

4 Regionale ressursgrupper
Regionalt ressursgruppe for laboratoriemedisin Regionalt ressursgruppe for intensivmedisin Regionalt ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende Regionalt ressursgruppe for habilitering Regionalt ressursgruppe for rehabilitering Regionalt ressursgruppe for standardisering av pasientforløp Regionalt ressursgruppe for billeddiagnostikk Regionalt ressursgruppe for kvalitet (EQS) Regional ressursgruppe for medisinsk teknisk utstyr (MTU) Legemiddelhåndtering?

5 Standardiserte pasientforløp i styringslinjen
Bestilling – 2020 strategi Fagledernettv. Regionalt helseforetak R. gruppe Konsensus om faglig standard og prosedyre for pasientbehandling Bestilling Medvirkning Forpliktende avtaler Helseforetak Bestilling Kommune og fastlege Avdeling Samhandling Utforme og innføre pasientforløp basert på beste praksis


Laste ned ppt "Fagledernettverk i Helse Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google