Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studietilbudet ved Tana videregående skole Ordinært skoletilbud Opplæring utenfor skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studietilbudet ved Tana videregående skole Ordinært skoletilbud Opplæring utenfor skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studietilbudet ved Tana videregående skole Ordinært skoletilbud Opplæring utenfor skolen

2 Ordinært utdanningstilbud Programområde Naturbruk: Vg1 Naturbruk Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg2 Heste og hovslagerfaget Vg3 Landbruk Vg3 Naturbruk – studieforberedende Vg3 Hestefag (lærebedrift) I tillegg har vi skoleåret 09-10 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

3 Ordinært utdanningstilbud 2 Elevene tilbys fordypning innenfor: Husdyr Hund Friluftsliv Hest Fellesfag for å oppnå spesiell studiekompetanse; Naturfag, matematikk og kjemi Evt andre ordninger etter avtale

4 Ordinært utdanningstilbud 3 I tillegg har vi årlig: Trafikalt grunnkurs Jegerprøvekurs først og fremst for egne elever

5 Ordinært utdanningstilbud 4 Ordinær videregående opplæring for voksne i Tana: Tilbud om generell studiekompetanse Privatisteksamener i videregående skole Høgskoleeksamener I spesielle tilfeller, tilrettelegging for opplæring i enkeltfag – gjennom studio og Fronter … ingen desentraliserte eller nettbaserte studier

6 Opplæring utenfor skolen Skolen har gått mer om mer over til ”bestillingskurs”. Disse gjennomføres i hele fylket. Fast årlig kurs innenfor tradisjonell landbruk er ”Autorisasjonskurs i bruk av plantevernmidler” (og godkjenning av åkersprøyter). Bestilles av forsøksringene og FMLA

7 Opplæring utenfor skolen 2 Tana videregående skole er matkontakt for Finnmark i IN sitt VSP mat Innenfor lokal matproduksjon arrangeres ulike kurs med fokus på viderefordeling og markedsføring av egenproduserte råvarer – eks har Nesseby villsaulag nå bestilt kurs som skal gjøre produsenten i stand til å foredle hele slaktet til ferdig salgbare produkt. Skolen utarbeider i disse dager en læreplan for lokal matproduksjon

8 Opplæring utenfor skolen 3 Innenfor reiseliv arrangeres ulike kurs med fokus på salg av egen bedrift – som historiefortelling, kompetanse om lokal historie eller flora/fauna, eller kompetanseheving om økoturisme /- sertifisering. 3 bedrifter i Øst-Finnmark arbeider i dag med sertifisering innenfor økoturisme som ”modellbedrifter”

9 Opplæring utenfor skolen 4 Innenfor reiseliv – forts: Tana videregående skole arbeider sammen med videregående skole i Rovaniemi med forberedelse av et Interregprosjekt for å utforme en felles læreplan for en ”Grenseløs turistguideutdanning”. Hovedfokus er naturbasert reiseliv.

10 Opplæring utenfor skolen 5 … i tillegg kjører vi bedriftsoppfølgingsprosjektet ”Fra ide til suksess”. Prosjektleder reiser til bedriften og tar sammen med denne tak i utfordringer de har – enten det gjelder regnskapsrutiner, intern organisering eller markedsføring og salg. Totalt deltar 11 bedrifter fra hele Finnmark prosjektet

11 Andre ideer om opplæring … Avløserkurs for ungdom – i samarbeid med grunnskolene eks gjennom faget utdanningsvalg Nettbasert agronomutdanning for voksne – i samarbeid med andre naturbruksskoler Gjennom VOX-programmet – gi kompetanse til voksne som ikke har fullført sin grunnskoleutdanning … andre gode ideer …?


Laste ned ppt "Studietilbudet ved Tana videregående skole Ordinært skoletilbud Opplæring utenfor skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google