Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene Hvilke erfaringer har vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene Hvilke erfaringer har vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene Hvilke erfaringer har vi?

2 Nedbemanning Nofima NIBR NIKU IFE

3 Hva driver frem dette? Ingen andre muligheter? Ideologi? Abelia? Administrasjonen/styret? Myndighetene?

4 Er lov og avtaleverket fulgt?

5 Fagbevegelsen kan bestemme Forhandling med ”Streikerett” Forhandlingsrett Drøfting Informasjon Fagbevegelsen har veto Stadig nye saker som fagforeningene har behov for å engasjere seg i og løfte opp i hierarkiet av innflytelses- arrangementer. arbeidsreglement advarsler rasjonalisering omstillinger lønn, pensjon kompetanse, ansiennitet investeringer masseoppsigelser innleie – overtid, arbeidstid - skift. kjøp av konkurrenter outsourcing lederskifter permisjoner nedlegging

6 Medbestemmelse eller medinnflytelse? Uttrykket medinnflytelse er dessverre brukt i Hovedavtalen (§9-1), men er et intetsigende uttrykk, et forsøk på å forvirre eller dempe (devaluere) effekten av medbestemmelsen. Vi skal altså ikke få være med å bestemme, bare være med å ha innflytelse. Hvor skal medinnflytelsen utøves, i hvilket organ? Innflytelse betyr å ha påvirkning, men hvordan er man med å ha påvirkning. Det blir å gå ett skritt ned i beslutningshierarkiet.

7 La oss heller snakke om medbestemmelse og makt, kampen om makt og innflytelse. Medbestemmelse Bestemme Være med å bestemme (styre/ SU, AMU) (deltaker) Være med å være med å bestemme. (tilskuer?) La oss heller snakke om medbestemmelse og makt, kampen om makt og innflytelse.

8 8 To sider av samme sak I begrepet medbestemmelse ligger det en erkjennelse om at man ikke har full bestemmelse, men er med å dele på det. Ledelsen har styringsrett, men ikke uinnskrenket. Kampen for medbestemmelse er derfor en kamp om begrensing i ledelsens styringsrett. Dette må fagbevegelsen aldri glemme.

9 Omstillingstrend – råd fra Abelia Advokaten peker på 5 punkter som er essensielle for en omstillingsprosess: –Kartlegg behovene for omstilling og definer behovene i "ny" organisasjon –Bruk god tid på å planlegge omstillingsprosessen – da kan selve gjennomføringen skje raskere og mer smertefritt – husk skriftlig dokumentasjon under hele prosessen –Involver de tillitsvalgte så tidlig som mulig og ha en god dialog gjennom hele prosessen –Omstillingsbehovet må kommuniseres tydelig internt og budskapet må frontes av toppleder –Rask og god internkommunikasjon til de ansatte under hele prosessen

10 Abelias «råd» i pensjonsprosesser s Lag en realistisk tidsplan for prosessen Vær forberedt på støy Tillitsvalgte blir aldri fornøyd God kommunikasjon og fasthet Når tiden går normaliserer situasjonen seg og støyen forsvinner Bruk uavhengige aktuarer til hjelp Ikke gå med på tariffesting av pensjon

11 Er de tillitsvalgte og ansatte valgte i styret forberedt på slike saker? Opplæring Erfaringsutveksling


Laste ned ppt "Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene Hvilke erfaringer har vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google